ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ / OLD TESTAMENT THEOLOGY
ΚωδικόςΥΕ01
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005068

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140470

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: γνωρίζουν βασικές θεολογικές έννοιες της Παλαιάς Διαθήκης. μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή τους στον χρόνο και τις διαφοροποιήσεις τους ανά ομάδα βιβλίων. έχουν εξασκήσει τη θεολογική τους σκέψη με βάση τα δεδομένα της παλαιοδιαθηκικής θεολογίας σε συγχρονική και διαχρονική διάσταση. μπορούν να μελετούν περιπτώσεις σύγχρονων θεολογικών θεμάτων. κατανοούν τη θεολογία της δημιουργίας και τις πτυχές της εφαρμογής της
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική έκθεση και ανάλυση βασικών θεολογικών ιδεών και θεμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, που άπτονται της θεολογίας, ανθρωπολογίας, χριστολογίας, σωτηριολογίας, εκκλησιολογίας, εσχατολογίας της και συνιστούν το περιεχόμενο της υπερφυσικής θείας αποκαλύψεώς της. Σκοπός είναι η εξοικείωση με τη θεολογική σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης, τους θεολογικούς προβληματισμούς, τις θρησκευτικές αντιλήψεις και το κοσμοείδωλο του αρχαίου Ισραήλ και των λαών και πολιτισμών της εποχής του, καθώς και η ενσωμάτωσή της στη θεολογία της Κ. Διαθήκης και της δογματικής θεολογίας της Εκκλησίας. Πρόγραμμα διδασκαλίας: 1. Εισαγωγικό. Περιγραφή του μαθήματος και του προγράμματος διδασκαλίας. Βασική ορολογία. 2. Η ιστορία της εξέλιξης της Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Θεματολογία και προβληματισμοί στη σύγχρονη έρευνα 3. Κοσμολογία. Η εξαήμερη δημιουργία του κόσμου Ι. Εισαγωγικά στη διήγηση. Ερμηνεία 1,1-2 4. Κοσμολογία. Η εξαήμερη δημιουργία του κόσμου ΙΙ. Ερμηνεία του κειμένου 1,3-2,4 5. Κοσμολογία. Η εξαήμερη δημιουργία του κόσμου και τα κοσμολογικά μοντέλα της σύγχρονης Φυσικής 6. Ανθρωπολογία. Η δημιουργία του ανθρώπου Ι. Εισαγωγικά στη διήγηση. Ερμηνεία 1,26-28 7. Ανθρωπολογία. Η δημιουργία του ανθρώπου ΙΙ. Ερμηνεία 2,7 8. Ανθρωπολογία. Η καταγωγή του άνθρωπου και η επιστήμη της Βιολογίας 9. Ανθρωπολογία-Οικολογία. Οι πρωτόπλαστοι και ο παράδεισος. Ερμηνεία 2,8-17 10. Σωτηριολογία. Η πτώση των πρωτοπλάστων Ι. Ερμηνεία 2,18-3,7 11. Σωτηριολογία. Η πτώση των πρωτοπλάστων ΙΙ. Ερμηνεία 3,8-24 12. Θεολογία. Το πρόσωπο του Θεού Γιαχβέ 13. Λατρεία. Η επίκληση του Ονόματος του Θεού στη λατρεία του Ισραήλ
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης, Δημιουργία, Βίβλος και επιστήμη, Κοσμολογία, Ανθρωπολογία, Οικολογία, Σωτηριολογία, Λατρεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων281,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών311,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Γραπτή ή προφορική εξέταση β) Γραπτή εργασία με δυνατότητα βελτίωσης (άπαξ). γ) Προαιρετική εργασία-πρόοδος Ο βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των α+β με αναλογία 6-4. Μία μονάδα προστίθεται από την προαιρετική εργασία. Eπαναλαμβάνεται μόνο η γραπτή εξέταση, αν χρειαστεί.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στ. Καλαντζάκη, Η θεολογία της δημιουργίας, εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπρατσιώτου Π., «Τό Γενέσεως Α΄ 26 ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Θεολογίᾳ», Ὀρθοδοξία 27 (1952) 359-372. Β. Βέλλα, Θεός και Ιστορία εν τη ισραηλιτική θρησκεία, Αθήναι 1966. Μπρατσιώτου Ν., Ἀνθρωπολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκη. Ι. Ὁ ἄνθρωπος ὡς θεῖον δημιούργημα, ἐν Ἀθήναις 1967. Οἰκονόμου Η., «Τώβ μεώδ (=καλά λίαν). Μιά ἀξιολογική ἑρμηνεία τοῦ Α΄ κεφ. τῆς Γενέσεως», Γρηγόριος Παλαμᾶς 50 (1967) 40-42. Ν. Μπρατσιώτης, Εισαγωγή εις την θεολογίαν της Π. Διαθήκης, Αθήνα 1968. Οἰκονόμου Η., «Σύγχρονος ἀστροφυσική καί Γένεσις», Ἐκκλησία 50 (1973)109-113. 133-135. Οἰκονόμου Η., «Σύγχρονος ἑρμηνευτική προσέγγισις τοῦ Α΄ κεφ. τῆς Γενέσεως», Ἐκκλησία 55 (1978) 196-201. 218-223. 242-249. Δ. Δόικου, Ο χριστολογικός χαρακτήρας της θεολογίας της Π.Δ., Αναφορά εις μνήμην Σάρδεων Μαξίμου, Αθήνα 1989. Σ. Καλαντζάκη, Καρδία καινή και πνεύμα καινόν. Οι θεολογικές ιδέες του προφήτη Ιεζεκιήλ, Θεσσαλονίκη 1994. Δ. Καϊμάκη, Θέματα παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1995. Σ. Καλαντζάκη, Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Π. Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1999. W. Zimmerli, Επίτομη Θεολογία της Παλιάς Διαθήκης, Αθήνα 2001. Α. Παπαρνάκη, Η επίκληση του Ονόματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2020