ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ / Themes of Hermeneutics of the New Testament
ΚωδικόςΚΔ12
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002665

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής2110
Αγίας ΓραφήςΥποχρεωτικό2110
ΘρησκειολογίαςΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140484
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πληρέστερη και πιο ενημερωμένη γνώση για τις θεωρίες ερμηνείας του κειμένου της Καινής Διαθήκης και για τη συμβολή της Ερμηνευτικής επιστήμης στην κατανόησή του.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί:
 • να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα ζητήματα της Ερμηνευτικής επιστήμης
 • να διακρίνουν και να εφαρμόζουν κατάλληλους τρόπους ερμηνευτικής προσέγγισης σε κάθε περίπτωση κειμένου
 • να ασκούν την κριτική ανάγνωση και να αναπτύξουν την ερμηνευτική δεξιότητα για την κατανόηση του κειμένου της Καινής Διαθήκης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναλύονται αρχαίες και νεότερες ερμηνευτικές μέθοδοι και παρουσιάζεται η σύγχρονη εφαρμογή τους, με έμφαση στις νεότερες γλωσσολογικές και γραμματολογικές θεωρίες. Παράλληλα, παρουσιάζεται και αξιοποιείται ανάλογα η πατερική και εκκλησιαστική ερμηνευτική.
 1. Κεφάλαια ορθόδοξης Ερμηνευτικής.
 2. Ερμηνευτική της πρώτης Εκκλησίας.
 3. Πατερική ερμηνευτική.
 4. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 5. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των νεότερων ερμηνευτικών μεθόδων.
 6. Το γλωσσολογικό πρότυπο της σύγχρονης Ερμηνευτικής.
 7. Το κοινωνιολογικό πρότυπο της σύγχρονης Ερμηνευτικής.
 8. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 9. Ερμηνευτική των ευαγγελίων. Το ερώτημα του ιστορικού Ιησού.
 10. Ερμηνευτική της παύλειας γραμματείας. Ερμηνευτικές προοπτικές του Παύλου.
 11. Ερμηνευτική της Αποκαλύψεως.
 12. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 13. Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών.
Λέξεις Κλειδιά
Ερμηνευτική, πατερική ερμηνευτική, νεότερες ερμηνευτικές μέθοδοι, γλωσσολογικό ερμηνευτικό πρότυπο, κοινωνιολογικό ερμηνευτικό πρότυπο, φιλοσοφικό ερμηνευτικό υπόβαθρο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.
Εκπαιδευτική χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Σεμινάρια261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Σύνολο2439,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες εξαμήνου (70%). Προφορική εξέταση στην εργασία (30%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Π. Βασιλειάδη, Θέματα Oρθόδοξης Ερμηνευτικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1985.
2. R. Gibellini. Η Θεολογία του εικοστού αιώνα, μετφρ. Π. Υφαντής, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2002.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 1. C. Bartholomew – C. Greene – K. Moller, After Pentecost: Language and Biblical Interpretation, vol. 2, Zondervan, Grand Rapids, Michigan 2001.
 2. P. Cotterell and M. Turner, Linguistics and Biblical Interpretation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989.
 3. P. Ricoeur, Essays on Biblical Interpretation, Fortress Press, 2005.
 4. W.A. Meeks, In Search of the Early Christians, Yale University 2002.
 5. R. Selden, Μ. Πεχλιβάνος, Μ. Χρυσανθόπουλος (επιμ.), Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2017