ΠΑΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ / Pauline theology
ΚωδικόςΚΔ24
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005031

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140485
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο θεολογίας ή άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: (α) θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές πτυχές της παύλειας θεολογίας και θα μπορούν συγκροτημένα και με σαφήνεια να αναπτύσσουν πτυχές της (β) θα μπορούν να εντοπίζουν αναλογίες, ερμηνευτικές τεχνικές και μηχανισμούς πρόσληψης των θεολογικών ιδεών σε διάφορα κείμενα (γ) θα μπορούν να διακρίνουν μέσα στα καινοδιαθηκικά κείμενα θεολογικά θέματα, να δημιουργούν συσχετισμούς μεταξύ τους και να συνάγουν πρακτικά συμπεράσματα (δ) θα μπορούν να αξιοποιούν την προηγούμενη γνώση τους σε θέματα ερμηνείας της Καινής Διαθήκης προκειμένου να εντοπίσουν βασικές θεολογικές ιδέες μέσα στα βιβλικά κείμενα (ε) θα μπορούν να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των κειμένων σε σύγχρονα ερμηνευτικά πλαίσια
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θέμα του μαθήματος αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεολογικών ιδεών του αποστόλου Παύλου, όπως αυτές αναπτύσσονται στις γενικά αποδεκτές ως γνήσιες παύλειες επιστολές. Επιπλέον, θα συζητηθεί ο τρόπος που αυτές οι ιδέες προσλήφθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις λεγόμενες δευτεροπαύλειες επιστολές. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα εξετασθούν: (1) ιστορία της έρευνας για τον Παύλο και τη θεολογία του(2)οι θεολογικές προϋποθέσεις του Παύλου ΙΙ: α) ιουδαϊκές καταβολές, β) ελληνιστές και χριστιανισμός της Αντιόχειας,(3) βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης Ι: σωτηριολογία (αμαρτία, σωτηρία, Νόμος, ευαγγέλιο, χάρις), (4) βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης ΙΙ: χριστολογία, (5)βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης ΙΙΙ: εκκλησιολογία, (6) βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης ΙV: ανθρωπολογία, (7) βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης V: πνευματολογία, (8) βασικές πτυχές της παύλειας θεολογικής σκέψης VΙ: εσχατολογία, (9) πιθανές σχέσεις και διαφοροποιήσεις της παύλειας θεολογίας από εκείνες άλλων ομάδων μέσα στον αρχέγονο Χριστιανισμό (π.χ. ελληνιστών, ιουδαιοχριστιανών κτλ), (10) η επίδραση κι η αξιοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης από τον Παύλο στην ανάπτυξη της διδασκαλίας του, (11) η πρόσληψη της παύλειας θεολογίας στη δευτεροπαύλεια γραμματεία, (12) η αντιμετώπιση της παύλειας θεολογίας από διάφορα κείμενα της ΚΔ (Λουκάς, Μάρκος, Ιωάννης, Ιακώβου, Α΄ Πέτρου) (13) η σημασία της παύλειας διδασκαλίας για τη σύγχρονη εκκλησία.
Λέξεις Κλειδιά
Kαινή Διαθήκη, θεολογία Καινής Διαθήκης, Παύλος, ερμηνεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips) Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας Blackboard Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails και skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο110
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Προφορική παρουσίαση και εξήγηση μίας παύλειας περικοπής όπου αναπτύσσεται κάποια πτυχή της θεολογικής σκέψης του Παύλου και συζήτηση μίας μελέτης σχετικής με το θέμα του μαθήματος. Η εξήγηση της περικοπής πρέπει να πληροί τους κανόνες ερμηνείας κι η παρουσίαση τους κανόνες προφορικής παρουσίασης όπως αυτοί περιγράφονται σε έντυπο στην υποστηρικτή σελίδα του μαθήματος στο blackboard (40% του τελικού βαθμού, 20% η κάθε εργασία). - Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο blackboard κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο blackboard (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Χ.Γ. Ατζματζίδης, Από τη βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική θεολογία της Καινής Διαθήκης, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010 • Π. Βασιλειάδης, Παύλος. Τομές στη θεολογία του Α΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004 • Χ. Καρακόλης, Αμαρτία – Βάπτισμα – Χάρις (Ρωμ 6, 1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία (ΒΒ 25), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2002 • J. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans, 2006 • N.T. Wright, Paul: In Fresh Perspective, Fortress Press 2009 • J. Dunn, The New Perspective on Paul, Eerdmans 2007 • O. Hofius, Η αλήθεια του ευαγγελίου. Συναγωγή καινοδιαθηκικών μελετών, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2012 • A. Thiselton, The Living Paul: An Introduction to the Apostle and his Thought, SPCK, London 2009 • M. Zetterholm, Approaches to Paul. A Student’s Guide to Recent Scholarship, Fortress Press, Minneapolis 2009 • S. Moyise, Evoking Scripture. Seeing the Old Testament in the New, T & T Clark, London 2008 • F. Watson, Paul, Judaism, and the Gentiles. Beyond the New Perspective, Eerdmans, Michigan / Cambridge 2007 • R.B. Hays, Echoes of Scriptue in the Letters of Paul, Yale University Press, New Haven & London 1989 • M. Hengel, the Pre-Christian Paul, SCMP, London 1991 • A. du Toit, Focusing on Paul. Persuasion and Theological Design in Romans and Galatians (BZNTW 151). De Gruyter, Berlin / New York 2007 • H. Boers, Christ in the Letters of Paul. In Place of a Christology (BZNTW 140), de Gruyter, Berlin / New York 2006 • K. Haacker, The Theology of Paul’s Letter to the Romans (New Testament Theology), Cambridge University Press, Cambridge 2003 • F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments. Bd. I: Die Vielfalt des Neuen Testaments. Bd. II: Die Einheit des Neuen Testaments (UTB 3500), Mohr Siebeck, Tübingen 32011
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015