ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Β'.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Β'. / Themes in the history of doctrines Β΄.
ΚωδικόςΔΘ6
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004139

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής2110
Δογματικής και Συμβολικής ΘεολογίαςΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Β'.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140505
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν με κριτικό πνεύμα να εμβαθύνουν στόν τρόπο ανάπτυξης του χριστολογικού δόγματος μέσα από τή ζωή του εκκλησιαστικού σώματος στην ιστορική του πορεία των τριών πρώτων αιώνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική έρευνα θέματων της Ιστορίας των Δογμάτων (Ανάπτυξη του χριστολογικού δόγματος κατά τούς τρεις πρώτους αιώνες). Θεματικές Ενότητες Παραδόσεων: 1) Η χριστολογία των αποστολικών πατέρων Α´. 2) Η χριστολογία των αποστολικών πατέρων Β´. 3) Η χριστολογία των αποστολικών πατέρων Γ´. 4) Η χριστολογία των απολογητών πατέρων Α´. 5) Η χριστολογία των απολογητών πατέρων Β´. 6) Η χριστολογία των απολογητών πατέρων Γ´. 7) Η χριστολογία του αγίου Ειρηναίου Α´. 8) Η χριστολογία του αγίου Ειρηναίου Β´. 9) Η χριστολογία του Ωριγένη Α´. 10) Η χριστολογία του Ωριγένη Β´. 11) Χριστολογικές αιρέσεις της εποχής Α´. 12) Χριστολογικές αιρέσεις της εποχής Β´. 13) Χριστολογικές αιρέσεις της εποχής Γ´.
Λέξεις Κλειδιά
Χριστολογία, Αποστολικοί πατέρες, Απολογητές πατέρες, Ειρηναίος, Ωριγένης, Αιρέσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1255
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων110,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και παρουσίασή της στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- BOULGAKOF S., Du Verbe Incarné, Paris 1943. - BOUËSSE H., - RAHNER K., (éd.), Problèmes Actuels de Christologie, Bruges 1965. - DANIELOU J., Histoire des Doctrines Chretiennes avant Nicée, 2 Vol., Paris 1958-1961. - DUQUOC CH., Christologie, essai Dogmatique, Paris, cerf, 1985. - ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ Α. Χριστολογία. Μέρος Πρώτον: Αι Χριστολογικαί έριδες, Αθήνα 1951. - FERGUSON E. (éd.), Studies in Early Christianity. A collection of Scolarly Essays. Volume IX: Doctrines of God and Christ in the Early Church, New York and London 1993. -ΦΟΥΓΙΑ ΜΕΘΟΔΙΟΥ (Μητρ.), Το Πρόσωπο του Χριστού στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Μελέτη Ιστορική και Δογματική, Θεσσαλονίκη 1997. - GRILLMEIER A., Christ in Christian Tradition, A. R. Mowbray 1965. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο., Ιστορία Δογμάτων. Τόμος Α´-B´, Θεσσαλονίκη 1984-1985. - HANSON R. P. C., The Search of the Christian Doctrine of God, Edinburg 1988. - KASPER W., Jésus le Christ, Paris, cerf, 1985. - KELLY J., Early Christian Doctrines, London 1968. -LOSSKY V., Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1991. - MACKINDOSH, The Doctrine of the Person of Jesus Christ, Edinburg 1912. -ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ν., Ορθοδοξία και Αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ´, Ε´, ΣΤ´αιώνα, Θεσσαλονίκη 1992. - MEYENDORF J., Christ in Eastern Christian Thought, Washington and Clevenland 1969. -OHLIG K. (éd), Christologie I: Des origines à l'Antiquité tardive, Paris 1996. - PELIKAN J., Development of Christian Doctrine: Some Historical Prolegomena, New Haven 1969. - PELIKAN J., The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, vol 1: The Emergence of the Catholique Tradition (100-600), Chicago 1971. - PRESTIGE G., God in Patristic Thought, London 1957. - ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ Γ., Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Α´Μέρος: Από τη Βάπτιση στον Ιορδάνη εως τη Μεταμόρφωση, Αθήνα 2007. -ΣΚΟΥΤΕΡΗ Β., Ιστορία Δογμάτων. Τόμ. Α´-Β´, Εκδ. Επιμέλεια Διαφημηστική Α. Ε., Αθήνα 1998, 2004. - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., Εισαγωγή εις την Ιστορίαν των Δογμάτων, εν Αθήναις 1962. - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., Ιστορία Δογμάτων I-II, εν Αθήναις 1963. - WOLFSON H., The Philosophy of the Greek Fathers. Vol. 1: Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge 1970.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015