ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. / Teaching methods and techniques regarding the school subject of Religious Education
ΚωδικόςΠΑ7
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΗρακλής Ρεράκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005152

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής2110
Παιδαγωγικής - Χριστιανικής ΠαιδαγωγικήςΥποχρεωτικό2110
Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του ΧριστιανισμούΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140522
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα έχουν καταρτιστεί στη Διδακτική και ειδικότερα στη Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων του σχολείου. Θα γνωρίζουν τις πολύπλευρες προϋποθέσεις του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού ως διδάσκοντα σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. Θα είναι ικανοί και εξοικειωμένοι τόσο στο σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου όσο και στη χρήση της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Θα έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν θεωρητικά και εμπειρικά θέματα που αφορούν στη σύγχρονη διδακτική, έχοντας την καθοδηγητική εμπειρία από το εποπτικό και υποστηρικτικό έργο των φοιτητών που εξασκούνται στα σχολεία, πραγματοποιώντας αμφότεροι την Πρακτική τους Άσκηση κοντά στους έμπειρους και εν ενεργεία καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα διδάσκονται αφενός μία γενική θεματολογία της Διδακτικής στη θεωρία και στην πράξη αφετέρου μία ειδκή θεματική που αφορά στη διδακτική του μαθήμτος των θρησκευτικών στο σχολείο Ειδικότερα οι μεταπτυχικοί φοιτητές καθοδηγούνται στην έρευνα διδακτικών θεωριών και μεθόδων που μπορούν να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τη διδακτική πράξη του σχολείου. Εξετάζονται θέματα όπως ο μαθητής και ο διδάσκων, οι διδακτικές αρχές, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας, ο τρόπος συγγραφής και ο ρόλος των Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών βιβλίων, ο σχεδιασμός διδασκαλίας, ο ρόλος της πληροφορίας και των Τεχνολογικών στην Εκπαίδευση, η σημασία της αξιολόγησης της διδασκαλίας, η σύνδεση θεωρίας και πράξης στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Στη διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνονται ακόμη σύγχρονες μορφές διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως επικοινωνιακή και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδος project, διαθεματικότητα και διαπολιτισμική αγωγή σε σχέση με τη διδασκαλία και τη θρησκευτική αγωγή. Εξετάζεται ερευνητικά και αξιολογείται η σημασία των Μικροδιδασκαλιών, της Πρακτικής Άσκησης και της διδακτικής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετεχουν στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών, που περιλαμβάνει α. την ομαδική εξάσκηση των προπτυχικών φοιτητών μέσα από Μικροδιδασκαλίες, οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμός της διδασκαλίας, που παραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής σε εικονική τάξη με διδάσκοντες και ακροατές τους ίδιους τους προπτυχιακούς φοιτητές και προχωρά στην επίβλεψη, υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών στα συνεργαζόμενα με το Τμήμα μας σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςμε με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στην εφαρμογή της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας και της χρήσεως της εκπαιδευτικής τεχνολογίας τόσο στις εικονικές όσο και στις πραμγατικές τάξεις . Θέματα: 1. Γενική εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία I. 2 Γενική εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία II. 3.Ειδική διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών. 4. Ο διδάσκων και ο διδασκόμενος ως πρόσωπα επικοινωνίας και διαλόγου 5. Διδακτικές αρχές. 6. Διδακτικές μέθοδοι. 7. Προγράμματα Σπουδών και παραγωγή διδακτικού υλικού 8. Σχεδιασμός πραγματοποίηση και αξιολόγησης της διδασκαλίας. 9. Η κοινωνία της Πληροφορίας και η σύγχρονη εκπαιδευτική Τεχνολογία. 10. Εφαρμογές της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. 11. Σύγχρονες μορφές διδακτικής (ομαδοσυνεγατική, μέθοδος project, διαθεματικότητα, διαπολιτισμική διδασκαλία κ.ά) 12. Μικροδιδασκαλίες. 13. Πρακτικής Άσκηση.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές αρχές, Πρόγραμμα Σπουδών, διδακτικό υλικό, σχεδιασμός διδασκαλίας, Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Ομαδοσυνεργατική, project, διαθεματικότητα, διαπολιτισμική διδασκαλία, Μικροδιδασκαλίες, Πρακτική Άσκηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Σταδιακές Πρόοδοι. β) Σεμιναριακές εργασίες. γ) Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση δ) Λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ε. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994. 2. Ε. Περσελής, Σχολική θρησκευτική αγωγή, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1998. 3. Χ. Βασιλόπουλος, Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 21996. 4. Χ. Βασιλόπουλος, Ο μαθητής ως κριτήριο του μαθήματος των θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη -2η έκδοση- 1993. 5. Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη γενική Διδακτική, Θεσσαλονίκη 31983. 6. Ε. Δημητρόπουλος, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, τόμ. Β΄, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1983. 7. Χ. Ζευκιλής, Εποπτικά μέσα διδασκαλίας των θρησκευτικών (διά τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα κατηχητικά), εκδ. Ιχθύς, Αθήνα 1969. 8. Χ. Ζευκιλής Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1989. 9. Ε. Κανακίδου – Β. Παπαγιάννη, Διαπολιτισμική αγωγή, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. 10. Φ. Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998. 11. Ν. Μαρκαντώνη, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1988. 12. Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 13. Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 14. Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 15. Ε. Ταρατόρη – Ε. Τσαλκατίδου, Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2002. 16. Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 17. Ηρ. Ρεράκης Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 18. Ηρ. Ρεράκης Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 19. Anton C. Vrame,The Educating Icon: Teaching Wisdom and Holiness in the Orthodox Way,Brookline, Holy Cross Orthodox Press, 1999. 20. John L. Elias,A History of Christian Education: Protestant, Catholic and Orthodox Perspective, Krieger Pub. Co., 2002. 21. Thomas H. Groome,Christian Religious Education: Sharing our Story and Vision,San Francisco, Harper and Row, 1980. 22. Marian de Souza, Kathleen Engebreston, Gloria Durka, Robert Jackson, Andrew McGrady (eds),International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education,Springer 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2018