Βυζάντιο και Δύση (9ος - 15ος αι.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒυζάντιο και Δύση (9ος - 15ος αι.) / Βυζάντιο και Δύση (9ος - 15ος αι.)
ΚωδικόςΙΜΕ 701
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015997

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒυζάντιο και Δύση (9ος - 15ος αι.)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600140711
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΒΜ 701 Γραπτές Πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 • ΙΒΜ 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος • θα εξοικειωθούν με τις αναλυτικές κατηγορίες της πρόσληψης, της ταυτότητας και του χώρου ως εργαλεία ιστορικής έρευνας, και με τη μελέτη των ταξιδιωτικών αφηγήσεων • θα κατανοήσουν πως οι κοινωνίες της Δυτικής Μεσαιωνική Ευρώπης προσέλαβαν τη βυζαντινή κουλτούρα • θα κατανοήσουν τις πολιτισμικές σχέσεις τους • θα κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές στην ιστορική τους εξέλιξη . • θα εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών και των επιχειρημάτων τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις αναλυτικές κατηγορίες της πρόσληψης και της ταυτότητας 2η εβδομάδα: Εισαγωγή στην αναλυτική κατηγορία του χώρου 3η εβδομάδα: Εισαγωγή στην αναλυτική κατηγορία του χώρου και στη μελέτη των ταξιδιωτικών αφηγήσεων 4η εβδομάδα: Σταυροφορίες: η κατασκευή της βυζαντινής ετερότητας 5η εβδομάδα: Σταυροφορίες: η κατασκευή της βυζαντινής ετερότητας 6η εβδομάδα: Σχέσεις Βυζαντινών και Λατίνων στις λατινικά κρατίδια 7η εβδομάδα: Το ταξίδι του Μανουήλ Β΄ στη Δύση 8η εβδομάδα: Η Σύνοδος της Φερράρας-Φλωρεντίας (1431-1449). 9η εβδομάδα: Το ταξίδι στο Βυζάντιο του Cristoforo Buondelmonti (1386-1430) 10η εβδομάδα: Το ταξίδι στο Βυζάντιο του Bertrandon de la Broquière (1420-1459) 11η εβδομάδα: Το ταξίδι στο Βυζάντιο του Κυριακού της Αγκώνα (1391-1453) 12η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών 13η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
αυτότητα, ταξιδιωτική αφήγηση, χώρος, Βυζάντιο, Μεσαιωνική Ευρώπη, Σταυροφορίες, Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, Cristoforo Buondelmonti, Bertrandon de la Broquière, Cyriacus of Ancona
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1505
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1505
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνόφωνη και αγγλόφωνη βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα, σε προφορικές και γραπτές αναφορές, την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν συγκεκριμένες πηγές των κύριων μεσαιωνικών χρόνων. Στο τέλος του εξαμήνου οφείλουν να παρουσιάσουν προφορικά και να καταθέσουν μια γραπτή εργασία περ. 4000 λέξεων. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους και στην τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Barker, John W. Manuel II Palaeologus (1391-1425): a study in late Byzantine statesmanship. New Brunswick: Rutgers University Press, 1969. • Bartlett, Robert. The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350. London: Penguin, 1993. • Blanchet, Marie-Hélène. "Theology, Philosophy, and Politics at Ferrara-Florence." Στο The Cambridge Intellectual History of Byzantium, επιμ. Anthony Kaldellis και Niketas Siniossoglou, 557-573. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. • Blanton, Casey. Travel writing. The self and the world. New York: Routledge, 1995. • Ciggaar, Krijna N. Western travelers to Constantinople: the West and the Byzantium, 962-1204. Leiden: Brill, 1996. • Harris, Jonathan. Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες. Μετάφρ. Λ. Καρατζάς. Αθήνα: Ωκεανίδα, 2004. • Howard-Johnson, James Douglas, επιμ. Byzantium and the West, c.850-c.1200: Proceedings of the XVIII Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford 30th March-1st April 1984. Amsterdam: A. M. Hakkert, 1988. • Lefebvre, Henri. The production of space. Μετάφρ. Donald Nicholson-Smith. Oxford UK και Cambridge USA: Blackwell, 1991. • Λιάκος, Αντώνης. Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;. Αθήνα: Πόλις, 2007. • Lock, Peter. Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500. Αθήνα: Ενάλιος, 1995. • Μπενβενίστε Ρίκα. “Η κατασκευή της Ετερότητας στην ″Ιστορία του Αγίου Λουδοβίκου″.” Μνήμων 16 (1994): 71-94. • Nicol, Donald. Βυζάντιο και Βενετία. Μετάφρ. Χ. Α. Μουτσοπούλου. Αθήνα: Παπαδήμας, 2004. • Nicol, Donald. Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1204-1453, μετάφρ. Στ. Κομνηνός. Αθήνα: Παπαδήμας, 2012. • Patlagean, Evelyne. Ο ελληνικός Μεσαίωνας. Βυζάντιο, 9ος-15ος αι. Μετάφρ. Δέσποινα Λαμπαδά. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2018