Μετάφραση Γενικών Κειμένων 2 από Γαλλικά προς Ελληνικά

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων 2 από Γαλλικά προς Ελληνικά / Translation of General Texts II French into Greek
ΚωδικόςΜετ 4-202
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης 2018-2022
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004238

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης 2018-2022

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων 2 από Γαλλικά προς Ελληνικά
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600141302
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΕΤ 4-203 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διάγραμμα μαθημάτων Ενότητες Ι: Εισαγωγή Εβδομάδα 1. Μετάφραση γενικών κειμένων: από την ιδιαιτερότητα των γενικών κειμένων στις γενικές αρχές της επαγγελματικής μετάφρασης. Θεματική και προβληματική του μαθήματος. ΙΙ: Κατανόηση κειμένου: πηγές, πόροι, εργαλεία Εβδομάδα 2. Έντυπες και διαδικτυακές πηγές. Εβδομάδα 3. Σώματα κειμένων. Εβδομάδα 4. Μεταφραστικά εργαλεία. ΙΙΙ: Μέθοδος εργασίας Εβδομάδα 5. Στόχευση μετάφρασης. Είδη κειμένων, τύποι μετάφρασης και μεταγραφής. Εβδομάδα 6. Ανάλυση κειμένου, εντοπισμός δυσκολιών και προβλημάτων. Εβδομάδα 7. Αξιολόγηση και χρήση πόρων, πηγών και εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. IV: Μεταφραστική διαδικασία Εβδομάδα 8. Δυσκολίες και τεχνικές αντιμετώπισής τους: λεξιλογικό, συντακτικό, υφολογικό επίπεδο. Εβδομάδα 9. Δυσκολίες και τεχνικές αντιμετώπισής τους: κειμενικό επίπεδο. Θεματική και πληροφοριακή δομή. Συνεκτικότητα και συνοχή του κειμένου. Εβδομάδα 10. Δυσκολίες και τεχνικές αντιμετώπισής τους: πραγματολογικό επίπεδο. Εβδομάδα 11. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας V: Ζητήματα ποιότητας Εβδομάδα 12. Αυτο-αναθεώρηση. Εβδομάδα 13. Αναθεώρηση.
Λέξεις Κλειδιά
γενική μετάφραση, επαγγελματική μετάφρραση, μεταφραστική διαδικασία, μεταφραστικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια200,7
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο40.51,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και • τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας. • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα: (α) μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και (β) μια ομαδική εργασία • με κατανομή ρόλων. Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας έκαστη. • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο • μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας. • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Delisle, J. & Fiola, M.A. (2013). La traduction raisonnée. Manuel d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le français (3e éd.). Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. Gambier, Y. (2016). Traduction et texte : vers un nouveau double paradigme. Signata, 7 [En ligne], http://signata.revues.org/1195. Ballard, M. (2006). À propos des procédés de traduction. Palimpsestes [En ligne], Hors série. DOI : 10.4000/palimpsestes.386 Γραμμενίδης, Σ., Δημητρούλια, Ξ., Κουρδής, Ε., Λουπάκη, Ε., Φλώρος, Γ. (2015). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3901.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2021