Αγροτική Κοινωνία και Ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑγροτική Κοινωνία και Ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο / Rural Society and Development in a Multi-functional Countryside
ΚωδικόςAOA107
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017701

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑγροτική Κοινωνία και Ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600141437
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα είναι ιδανικό για φοιτητές και φοιτήτριες που στοχεύουν να ασκήσουν ρόλο συμβούλου σε θέματα τοπικής-βιώσιμης ανάπτυξης (στη βάση κυρίως των 3ων αξόνων της βιωσιμότητας δηλαδή της κοινωνικής της περιβαλλοντικής και της οικονομικής βιωσιμότητας) . Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν γενικές έννοιες και θεωρίες και να αναπτύξουν ικανότητες που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στον ακαδημαικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Ειδικότερα θα είναι σε θέση: • να κατανοήσουν το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον της υπαίθρου στο οποιο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν ως επιστήμονες-επαγγελματίες. • να κατανοήσουν τις σύγχρονες συζητήσεις (discourses) γύρω από διακύβευμα της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου • να γνωρίσουν πως ενσωματώνουμε με επιτυχή τρόπο τις γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε άλλους τομείς, όπως τον τουριστικό, τον αγροδιατροφικό, τον κλασικό βιοτεχνικό και τον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας • να συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία υιοθετώντας την προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών • να ερμηνεύσουν τους λόγους συγκρούσεων στην ύπαιθρο και τους παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη • να ξέρουν να δουλεύουν τεχνικές ομάδων που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι αγροτικές κοινωνίες σήμερα έρχονται αντιμέτωπες με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται τόσο με τα απαρχαιωμένα μοντέλα ανάπτυξης όσο και με εξωτερικές πιέσεις και μετασχηματισμούς-σύγχρονα αιτήματα για μια νέα γεωργία και για μια νέα αγροτικότητα βασισμένη σε συμβολικές αξίες της υπαίθρου και μια συνολική ευημερία (τόσο ατομική, της ίδιας της αγροτικής οικογένειας, όσο και πλανητική και συλλογική, δηλαδή συνολικά της κοινωνίας). Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις βρίσκονται λοιπόν στο προσκήνιο και όλο και περισσότερο αναζητώνται νέες επιχειρηματικές δράσεις, οι οποίες να προωθούν την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι τελευταίες κερδίζουν έδαφος στο πλαίσιο διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας στις σύγχρονες απαιτήσεις-προκλήσεις και ανάγκες που εκφράζονται. Το μάθημα στοχεύει σε μια ολιστική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της «πολυλειτουργικής» υπαίθρου με την ανάδειξη του οικονομικού-περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρόλου της. Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (2009) σχετικά με την πολυλειτουργικότητα αναφέρει ότι "..η παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η συμβολή στη χωροταξία, προστασία του περιβάλλλοντος, της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν δημόσια αγαθά τα οποία η γεωργία παρέχει στην κοινωνία και για τα οποία να δικαιούται ανταμοιβή". Η θεώρηση λοιπόν ενός πολυλειτουργικού χώρου, εν αντιθέσει με το προηγούμενο μοντέλο του μονολειτουργικού (αποκλειστικά γεωργικού-κτηνοτροφικού) παράγει πολλαπλές δραστηριότητες και νέες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την επίτευξη στόχων που έχει θέσει η ίδια η κοινωνία. 1. Αμφισβήτηση των «κλασσικών» μοντέλων ανάπτυξης της υπαίθρου (σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις-προκλήσεις). Στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η έννοια της αγροτικής ανάπτυξης μέσα από κοινωνικο-πολιτικές συζητήσεις και συγκρούσεις. 2. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις-Ορισμοί «πολυλειτουργικότητας» (multifunctionality) & «πολυδραστηριότητας» (diversification) 3. Κοινωνική οικονομία –Κοινωνική καινοτομία και πολυλειτουργικότητα. Δίκτυα καινοτομίας 4. Κοινωνικοί στόχοι της πολυλειτουργικότητας (rural livelihoods) 5. Ανθεκτικότητα και κοινωνική συνοχή αγροτικών κοινωνιών. Ευκαιρίες και Απειλές 6. Πολιτικές για την πολυλειτουργικότητα. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD – Community Led-Local Development) ως μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων. ) ά μέρος 7. Πολιτικές για την πολυλειτουργικότητα β’μέρος 8 .Πολυλειτουργικότητα και έμφυλες διαστάσεις 9. Μελέτες περίπτωσης Εμβάθυνση (deepening) - Αγροτροφική αλυσίδα 10. Μελέτες περίπτωσης Επέκτασης (broadening)/Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα 11. Μελέτες περίπτωσης Επέκτασης (broadening)/Κοινωνικές φάρμες 12.Μελέτες περίπτωσης Αναδιάταξης των πόρων (regrounding)/ μετακινούμενη αιγοπροβατοτροφία 13. Μελέτες περίπτωσης Συγκρούσεων για την/στην ύπαιθρο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια6
Εργαστηριακή Άσκηση21
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών52
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Custance, P., Walley, K., Tate, G., & Armagan, G. (2015). Agricultural Multifunctionality and Care Farming: Insight from the UK. South Asian Journal of Business and Management Cases, 4 (1):74–86de Rooij, S., Ventura, F., Milone, P., van der Ploeg, J.D. (2014). Sustaining food production through multifunctionality: The dynamics of large farms in Italy. Sociologia Ruralis, 54 (3): 303-320. • Fuller A.J. (1990). From part-time farming to pluriactivity: a decade of change in rural Europe. Journal of Rural Studies, 6:361-373. • Morris, W., Henley, A., Dowell, D. (2017). Farm diversification, entrepreneurship and technology adoption: Analysis of upland farmers in Wales. Journal of Rural Studies, 53:132-143. • Ohe, Y. (2007). Multifunctionality and Rural Tourism: A Perspective on Farm Diversification. Journal of International Farm Management, 4 (1): 18-40 • Ploeg, Jan & Roep, Dirk. (2003). Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In: Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development / van Huylenbroeck, G., Durand, G., Aldershot, Hampshire, England : Ashgate - ISBN 0754635767, p. 37-54. • Renting, H., Rossing, W.A.H., Groot, J.C.J., Van der Ploeg, J.D., Laurent, C., Perraud, D., Stobbelaar, D.J., Van Ittersum, M.K. (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of Environmental Management, 90 (2): S112-S123. • Shingo Yoshida, S., Yagi, H., Kiminami, and Garrod, G. (2019). Farm Diversification and Sustainability of Multifunctional Peri-Urban Agriculture: Entrepreneurial Attributes of Advanced Diversification in Japan. Sustainability, 11(10), 2887 • van der Ploeg, J.D., Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J., Marsden, T., de Roest, K., Sevilla-Guzmán, E. and Ventura, F. (2000). Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, 40 (4):391-408.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-07-2019