ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / Optimization Techniques
ΚωδικόςΗΥ3202
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ροβιθάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000607

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600141611
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) σχεδιάζουν και αναλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης, β) σχεδιάζουν και θα αναλύουν αλγορίθμους εύρεσης των βέλτιστων σημείων μη-γραμμικών συναρτήσεων με ή χωρίς περιορισμούς, γ) υλοποιούν αλγορίθμους βελτιστοποίησης σε κώδικα MATLAB.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή: Βασική θεωρία και μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Αναδρομικοί αλγόριθμοι για βελτιστοποίηση μη-γραμμικών προβλημάτων με ή χωρίς περιορισμούς. Τεχνικές με και χωρίς την χρήση παραγώγων, μέθοδοι εφικτού σημείου και επαυξημένης Λαγκρανζιανής. Παραδείγματα-Εφαρμογές. Περιεχόμενο μαθήματος: 1. Εισαγωγή 1.1 Διατύπωση του Προβλήματος 1.2 Παραδείγματα - Εφαρμογές 2. Βασικές Έννοιες 2.1 Κυρτότητα 2.2 Συνθήκες Βελτιστοποίησης 2.3 Δυαδικότητα 3. Τεχνικές Βελτιστοποίησης Χωρίς Περιορισμούς 3.1 Συνθήκες βελτιστοποίησης 3.2 Τεχνικές με Χρήση Παραγώγων (Gradient, Newton, Συζυγών Κατευθύνσεων, Σχεδόν- Newton) 3.3 Τεχνικές Χωρίς Χρήση Παραγώγων 4. Τεχνικές Βελτιστοποίησης με Περιορισμούς 4.1 Συνθήκες βελτιστοποίησης 4.2 Χώρος Αναζήτησης Κυρτό Σύνολο (Μέθοδος των εφικτού σημείου, Μέθοδος κλίσης υπό συνθήκες, Τροποποιημένη μέθοδος κλίσης) 4.3 Ισοτικοί και Ανισοτικοί Περιορισμοί (Μέθοδοι φραγμών και εσωτερικών σημείων, Μέθοδοι ποινής και Επαυξημένης Λαγκρανζιανής)
Λέξεις Κλειδιά
Κυρτά προβλήματα βελτιστοποίησης, μη-γραμμική βελτιστοποίηση, ολική αναζήτηση βελτίστου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)1204
Σύνολο1595,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση μελέτης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Τεχνικές Βελτιστοποίησης» του Γεωργίου Ροβιθάκη, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2007.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. D.P. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific, Belmont, Massachusetts, 1999. 2. M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming Theory and Algorithms, John Wiley and Sons, New York, 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020