ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLOGY
ΚωδικόςΝ011Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001755

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600142282

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 08:00 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφενός ως επιστήμονες και αφετέρου ως πολίτες και μέλη της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας η οποία σήμερα είναι αντιμέτωπη με παγκόσμιες προκλήσεις: αύξηση πληθυσμού, κοινωνικές ανισότητες, μετακινήσεις πληθυσμών, περιβαλλοντικά προβλήματα, μετάβαση σε μια κοινωνία της πληροφορίας κ.α. Η Κοινωνιολογία όπως όλες οι σύγχρονες επιστήμες, συνθέτει το αντικείμενό της με βάση την κοινωνική πραγματικότητα σε συνάρτηση με το σύνολο των υποθέσεων και των θεωριών που διαθέτει. Είναι ένα ισχυρό επιστημονικό εργαλείο που βοηθά έναν/μια γεωπόνο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει να αναπτύξει την προσωπικότητά του/της μέσα από την καλλιέργεια του ορθού λόγου και της κριτικής στάσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να: 1.κατανοήσουν το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. 2.κατανοήσουν γιατί συμβαίνουν κάποια κοινωνικά γεγονότα 3.μάθουν τις βασικές θεωρητικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωπονική επιστήμη 4.μάθουν ορισμένες τεχνικές έρευνας πεδίου που μπορούν να εφαρμοστούν για την περιγραφή των κοινωνικών φαινομένων 5.να προετοιμαστούν με μια εισαγωγή στην αγροτική κοινωνιολογία και στην κοινωνιολογία του τροφίμου που θα ακολουθήσει στην κατεύθυνση της αγροτικής οικονομίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις κοινωνικές επιστήμες/στοιχεία κοινωνιολογίας στη Γεωπονία Δημιουργία πρώτων αγροτικών κοινωνιών/ Γεωργία και Κοινωνικές Αλλαγές Κοινωνική Διαντίδραση (σύμβολα & νοήματα). Κοινωνική δομή. Κοινωνικά πρότυπα. Κοινωνικές θέσεις. Κοινωνικοί ρόλοι. Κοινωνική κινητικότητα/στρώματα Αγροτικός Πολιτισμός Κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικό Κεφάλαιο Κοινωνικός αποκλεισμός. Κοινωνικές ανισότητες. Κοινωνικά διλήμματα και φυσικοί πόροι. Κοινωνιολογική σκέψη και περιβάλλον. Κοινωνική έρευνα και δεοντολογία-Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα πεδίου-Κοινωνική έρευνα και δεοντολογία. Εισαγωγή στην αγροτική κοινωνιολογία. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του τροφίμου
Λέξεις Κλειδιά
Ανισότητες, πολιτισμός, πρότυπα, εμπιστοσύνη, ένταξη, φύλο, περιβάλλον, κινήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • παρακολούθηση ντοκυμαντερ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση διαφανειών κατά τις διαλέξεις καθώς και video με ομιλίες. χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,1
Φροντιστήριο110,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. επιλογή: εξετάσεις (100%) β. επιλογή: κατάθεση μιας ατομικής (60%) και μιας ομαδικής εργασίας (40%) με παρουσίαση Για την εκπόνηση των εργασιών υπάρχουν ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία περιγράφονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθηματος στο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7899. Η επιλογή των θεμάτων εξαρτάται από τις σύγχρονες συζητήσεις και προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των φοιτητών/τριων, ως εκ τούτου είναι πιθανόν να διαφοροποιούνται από ακαδημαικό σε ακαδημαικό έτος. Διευκρινήσεις για τις εργασίες, οδηγίες κλπ δίνονται κατά την ώρα των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ, Hughes M., Kroehler C.J ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014 ΑΘΗΝΑ [Κωδ.11642] 2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΑ.. Ανθοπούλου, Θ. & Μωυσίδης, Α. 2005, GUTENBERG ΑΘΗΝΑ [32149] [for ERASMUS students] Sociology : The Core by Carolyn J. Kroehler and Michael Hughes (2013)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παπαδόπουλος, Α., & Χατζημιχάλης, Κ., 2016. Οι «φαντασιώσεις/αναπαραστάσεις» της ευρωπαϊκής υπαίθρου: μια κριτική εισαγωγική συζήτηση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125(125), 3-19. doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.9894 2.Narotzky, S (2007). Οικονομική ανθρωπολογία. Νέοι προσανατολισμοί. Εκδόσεις Σαβάλλας. 3. υλικό μαθήματος στο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7899
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021