ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ / MOLECULAR GENETICS
ΚωδικόςΝ539Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001991

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά56
Class ID
600142513
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν028Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα: Α. κατανοούν τη δομή και οργάνωση του γονιδιώματος, τις δεργασίες της αντιγραφής, την μεταγραφή και τη μετάφραση σε επίπεδο γονιδίου αλλά και γονιδιώματος, και την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και της γονιδιωματικής δραστηριότητας. Β.αναγνωρίζουν τις αιτίες και τις εφαρμογές των πολυμορφισμών του DNA στη σύγχρονη γενετική ανάλυση και την ανάπτυξη βιοδιαγνωστικών μεθόδων. Γ. αντιληφθούν την εφαρμογή των βασικών γνώσεων σχετικά με τη δομή και λειτουργία των γονιδίων στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και την εξέλιξη των βιοτεχνολογικών μεθόδων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και τη βελτίωση των φυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στις διαλέξεις του μαθήματος Μοριακή Γενετική περιγράφεται η δομή και οργάνωση του DNA ώστε να επιτελέσει το ρόλο του σαν γενετικό υλικό, καθώς και οι διεργασίες αντιγραφής και μεταγραφής του DNA, και ακολούθως η μετάφραση σε πρωτεΐνη και η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Γίνεται εισαγωγή στη γενετική των βακτηρίων, και τη γενετική ανάλυση της ανάπτυξης. Περιγράφονται οι μεταλλαγές του DNA, οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης, τα μεταθετά στοιχεία και οι πολυμορφισμοί του DNA. Το μάθημα εισαγάγει στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τις εφαρμογές της στην βελτίωση των φυτών. Τέλος γίνεται εισαγωγή στη γονιδιωματική ανάλυση που είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας που κατευθύνει την ανάπτυξη της γνώσης στη Μοριακή Γενετική.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,6
Φροντιστήριο160,6
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις 75% Εργασία 25%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
iGenetics - Μια Μεντελική Προσέγγιση,Peter J. Russell. ISBN: 978-960-88412-8-4, Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις ( 33133214)
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-01-2019