ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ / POULTRY PRODUCTION
Κωδικός241Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001277

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600142666
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. Να γνωρίζουν τις μεθόδους εκτροφής των ορνίθων. 2. Να γνωρίζουν τις παραγωγικές ιδιότητες των ορνίθων. 3. Να γνωρίζουν τη γενετική βελτίωση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή. Ζωικός πληθυσμός στην Ελλάδα και την ΕΕ. Φυλές ορνίθων. Μορφολογία, ανατομία. Παραγωγικές ιδιότητες. Ποιότητα πτηνοτροφικών προϊόντων. Γενετική βελτίωση. Αναπαραγωγή. Μέθοδοι - συστήματα εκτροφής. Ευζωία.
Λέξεις Κλειδιά
Όρνιθες, πτηνά, φυλές, αναπαραγωγή, γενετική βελτίωση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις54
Εργαστηριακή Άσκηση39
Φροντιστήριο26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών19
Εξετάσεις2
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
75% γραπτές εξετάσεις 25% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ορνιθοτροφία (Εκτροφή μονογαστρικών). Γιαννακόπουλος Α.Λ., Τσερβένη - Γούση Α.Σ., Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2019