ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ / GENETICS
ΚωδικόςΝ028Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001772

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600142939

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36)
ΗμερολόγιοΤρίτη 14:00 έως 17:00
ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 17:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Αναγνωρίσουν τη σημασία του γενετικού υλικού, τον ρόλο των γονιδίων και τον τρόπο κλήρονόμησής τους καθώς και τη σημαντικότητα των διαδικασιών κυτταροδιαίρεσης (Μίτωση και Μείωση) στην ανάπτυξη, διαφοροποίηση και αναπαραγωγή των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών. 2) όπως και της χαρτογράφησης των γονιδίων. 2) Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ερμηνεία, ανάλυση και αξιοποίηση των μεταλλάξεων καθώς και των φαινομένων της ανευπλοειδίας, της πολυπλοειδίας και της εξωχρωμοσωμικής κληρονόμησης στην εξέλιξη των ανώτερων οργανισμών. 3)Εξοικειωθούν με τη λύση προβλημάτων Μενδελικής Γενετικής και με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τεχνικών της σύγχρονης γενετικής επιστήμης. 3) Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Γενετικής και την εφαρμογή τους στη Γεωπονική Επιστήμη.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γνωριμία με την επιστήμη της Γενετικής. Παραθέτονται γνώσεις σχετικά με το γενετικό υλικό, τις ιδιότητες και την κληρονόμηση του. Αναλύεται ο γενετικός έλεγχος στις λειτουργίες του κυττάρου, ο γενετικός κώδικας και η έκφραση των γονιδίων σε σχέση με το περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι αρχές της Μενδελικής γενετικής, οι τύποι των γονιδίων, η δράση των αλληλομόρφων και η χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας. Αναλύεται η σημασία των κυτταροδιαιρέσεων και ο Μιτωτικός κύκλος του κυττάρου. Εμφαση δίδεται στη σημασία της μίτωσης ως βιολογικό φαινόμενο και το ρόλο της στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων. Η Μείωση ως μηχανισμός διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας και σταθερότητας μέσω γαμετογένεσης και ανασυνδυασμών, περιγράφεται και αναλύεται συγκριτικά με τη μιτωτική κυτταροδιαίρεση. Μέσω παραδειγμάτων, αναλύεται η γενετική σύνδεση, οι μέθοδοι χαρτογράφησης γονιδίων, η δημιουργία γενετικών χαρτών και η αξιοποίηση τους. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες μεταλλάξεων και οι μεταβολές στο χρωμοσωμικό αριθμό (ανευπλοειδία, πολυπλοειδία) ενώ αναλύονται οι έννοιες της αρρενοστειρότητας, της εξωχρωμοσωμικής κληρονόμησης και οι συνέπειες τους στους φυτικούς οργανισμούς. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία ποσοτικής και πληθυσμιακής γενετικής και προεκτάσεις της Μενδελικής γενετικής ανάλυσης με εφαρμογές στους φυτικούς οργανισμούς. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Η ιστορία και η ανάπτυξη των κλάδων της Γενετικής Το γενετικό υλικό και η κληρονόμηση του - Οι ιδιότητες του γενετικού υλικού Ο γενετικός κώδικας και η έκφραση των γονιδίων - Γενετικός έλεγχος των λειτουργιών του κυττάρου Τύποι γονιδίων και αποκωδικοποίηση γονιδιώματος - Έκφραση γονιδίων - πρωτεϊνοσύνθεση Φαινότυπος-γενότυπος, κληρονομικότητα και περιβάλλον Τύποι και μορφολογία χρωμοσωμάτων - προσδιορισμός καρυότυπου Χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας – σύσταση χρωμοσώματων Το γενετικό υλικό και η ρύθμιση του στους προκαρυωτικούς οργανισμούς Στοιχεία γενετικής μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μύκητες) Το γενετικό υλικό και η ρύθμιση του στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Στοιχεία γενετικής του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων Κυτοπλασματική κληρονόμηση – DNA μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών Ο Μιτωτικός κύκλος του κυττάρου - Η σημασία της μίτωσης ως βιολογικό φαινόμενο - επίπεδο πλοειδίας - Η Μείωση ως μηχανισμός διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας Μενδελική γενετική ανάλυση - Οι νόμοι του Mendel Κατηγορίες γονιδίων (αυτόσωμα, φύλου, φυλοσύνδετα, ολανδρικά, ρετρομεταθετά στοιχεία) Αλληλεπιδράσεις γονιδίων: (i) μεταξύ αλληλομόρφων (κυριαρχία, ημικυριαρχία, συγκυριαρχία (ii) μεταξύ μη αλληλομόρφων (επίσταση) Διασταυρώσεις διυβριδίων – Κριτική διασταύρωση - Αυτογονιμοποιήσεις Γονιδιακές και γενοτυπικές συχνότητες – Γενεαλογικές σχέσεις Συνδεδεμένα γονίδια – Μελέτη χιασματυπίας και παραγωγή χρωμοσωμικών χαρτών Μεταλλάξεις γενετικού υλικού Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Εισαγωγικές γνώσεις στην Ποσοτική Γενετική ανάλυση Αρχές Χρωμοσωμικής και Γενετικής μηχανικής
Λέξεις Κλειδιά
Γονιδίωμα, γονίδια, χρωμοσώματα, Μενδελική κληρονόμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Εργαστηριακή Άσκηση150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Φροντιστήριο150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Εξετάσεις80,3
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
i- Genetics : Μια Μενδελική προσέγγιση (Επίτομο) (Κωδικός Εύδοξος: 33133214)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020