ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ / CUT FLOWERS
ΚωδικόςΝ528Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001966

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600143131
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές παρακολουθώντας και εξεταζόμενοι επιτυχώς στο μάθημα αυτό: 1. θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ανθοκομικά αυτά φυτά 2. θα μπορούν να τα αναπαράγουν επιτυχώς 3. θα μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο βλαστικής αύξησης και άνθισής τους 4. θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα βιοτικά και αβιοτικά προβλήματά τους 5. θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην οργάνωση της επιχειρηματικής παραγωγής αυτών των ανθοκομικών φυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιχειρηματική παραγωγή δρεπτών ανθέων στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο. Οικονομικά στοιχεία από τη διεθνή και ελληνική αγορά. Καλλιεργητικές τεχνικές και ρύθμιση των συνθηκών περιβάλλοντος για βλαστική αύξηση και άνθιση. Πολλαπλασιασμός, υδατικές σχέσεις και θρέψη, προστασία από εχθρούς και ασθένειες, φυσιολογικά προβλήματα. Συγκομιδή, μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, τυποποίηση, συσκευασία, συντήρηση, διακίνηση, εμπορία. Έμφαση δίδεται στα είδη: τριανταφυλλιά, γαρυφαλλιά, χρυσάνθεμο, γλαδίολος, ζέρμπερα, λίλιο, γυψοφίλη, κ.ά.
Λέξεις Κλειδιά
ανθοκομικά φυτά για κομμένα άνθη, παραγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση521,9
Φροντιστήριο230,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Larson, R.A. Introduction to Floriculture. 1992. Academic Press, N. York (2nd edition) -Οικονόμου, Α. 2010. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις "Μαθήματα Εμπορικής Ανθοκομίας", Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2019