ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ / LANDSCAPE ARCHITECTURE
ΚωδικόςΝ516Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001969

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600143134
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πιθανή καλύτερη επίδοση του φοιτητή σε περίπτωση κατοχής βασικών γνώσεων ελεύθερου και γραμμικού σχεδιού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος καλλιεργείται • η διάδραση μεταξύ των φοιτητών και η δημιουργία ομάδων μεταξύ τους, καθώς και η διάδραση με τους διδάσκοντες. Η δημιουργία ομάδων αποτελεί απαιτούμενο για την διεκπεραίωση εργασιών που δίνονται, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός παραγόντων ανάλυσης περιοχής. Όλη η τάξη λειτουργεί ως μία ομάδα. • η κριτική σκέψη στη λήψη αποφάσεων για προγραμματισμό και σχεδιασμό του τοπίου • η ανάπτυξη επιδεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων στον προγραμματισμό και σχεδιασμό του τοπίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Ενότητα 1. Εισαγωγικό μάθημα: ορισμός, σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας, κατόψεις κήπων, διάσημα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, σκίτσα και κλίμακες. Ενότητα 2. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Από την αρχαιότητα μέχρι και τους Αναγεννησιακούς Ιταλικούς κήπους. Ενότητα 3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Από τους Γαλλικούς Συμμετρικούς κήπους μέχρι και τις μέρες μας. Ενότητα 4. Ανάλυση περιοχής. Αποτύπωση και καταγραφή όλων των παραγόντων που δημιουργούν μία ολοκληρωμένη ανάλυση τοπίου. Ενότητα 5. (α) Βασικές θεωρητικές αρχές σχεδιασμού: ενότητα, λειτουργικότητα, απλότητα, κλίμακα, (β) Κύριοι παράγοντες τοπιακής σύνθεσης: γραμμή, σχήμα, υφή, χρώμα, ποικιλία, επανάληψη, ισορροπία, έμφαση, (γ) Βασικές σχεδιαστικές αρχές: οργάνωση χώρου, σύνδεση χώρων, σύνδεση στοιχείων, κυριαρχία χώρων, μορφή και σχήμα, σύνδεση γεωμετρικών μορφών, ρυθμός. Ενότητα 6. Χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου. Διαστάσεις φύτευσης, καλλιεργητικές απαιτήσεις, οικολογικές, λειτουργικές και αισθητικές ιδιότητες φυτών. Ενότητα 7. Ο Μεσογειακός Κήπος: ανάλυση χαρακτηριστικών & Τοπογραφία, Ισοϋψείς, υπολογισμός κλίσεων. Ενότητα 8. Κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου Ι. Ενότητα 9. Κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου ΙΙ & Προγραμματισμός-φάσεις & διαδικασία σχεδιασμού έργων τοπίου. Ενότητα 10. Σχέδιο άρδευσης στην αρχιτεκτονική τοπίου. Ενότητα 11. Σχέδιο ηλεκτροφωτισμού στην αρχιτεκτονική τοπίου. Ενότητα 12. Παρουσίαση ολοκληρωμένων μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου. Ενότητα 13. Παρουσίαση της Σχεδιαστικής μελέτης Νο2 από τους φοιτητές. Εργαστήρια - Σχεδιαστική μελέτη Νο1 ( χρονικά διαρκεί από Ενότητα 1 μέχρι Ενότητα 4 της θεωρίας): Δημιουργώντας ένα σχέδιο κήπου με τη χρήση της καννάβου: χρήση γεωμετρικών σχημάτων Α3 κήπος με χιλιοστομετρικό χαρτί βασισμένος στα γεωμετρικά σχήματα. Άσκηση διαστασιολόγησης. Σύμβολα δένδρων, θάμνων, δαπέδων, εδαφοκαλυπτικών φυτών κ.ά. Η έννοια του ιδεογράμματος. Δημιουργία υπομνήματος στον κήπο Α3. - Σχεδιαστική μελέτη Νο2 (χρονικά διαρκεί από Ενότητα 4 μέχρι το τέλος): Σχεδιασμός αστικού υπαίθριου χώρου (ο χώρος που ζητείται να σχεδιαστεί, δεν είναι ο ίδιος κάθε φορά). Χρήση φωτογραφικών αναπτυγμάτων, σκίτσων για την περιοχή μελέτης. Ανάλυση περιοχής: ανάθεση εύρεσης παραγόντων ανάλυσης, επίσκεψη στην περιοχή μελέτης. Διόρθωση σχεδίων ανάλυσης φοιτητών. Δημιουργία ιδεογράμματος. Διορθώσεις σε προσχέδια και σχέδια γενικής οργάνωσης του αστικού υπαίθριου χώρου προς μελέτη καθόλη τη διάρκεια των εργαστηρίων. Παρουσίαση μελέτης από τους φοιτητές. Εκδρομές - Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α - http://kedea.rc.auth.gr/): περιβάλλον χώρος κτιρίου και φυτεμένο δώμα. - Επίσκεψη στους αστικούς υπαίθριους χώρους της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης.
Λέξεις Κλειδιά
Τοπίο, Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αστικός, υπαίθριος, χώρος, Αστικός υπαίθριος χώρος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • PDF Adobe InDesign CS6
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση341,2
Άσκηση Πεδίου60,2
Φροντιστήριο150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)401,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70,3
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Εκπόνηση μελέτης (project)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσαλικίδης, ιωάννης, Α.2008. Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εισαγωγή στη θεωρία και την Εφαρμογή. Κωδικός βιβλιου : 14907
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τσαλικίδης Ι.Α. και Μπακιρτζή Ο.Χ., 2014. Τοπία και κήποι των ανθρώπων. Θεώρση τςη Αρχιτεκτονικής Τοπίου από την Αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα. Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη Benson John F. and Roe M. (eds), 2007. Landscape and Sustainability. Routlegde, Taylor and Francis Group, London and New York. Eckbo G., 1969. The landscape we see. McGraw-Hill Book Company McHarg I. 1992. Design with Nature.John Wiley and Sons, INC. (second edition) Oudolf P. & Kingsbury N., 2005. Planting Design, Gardens in time and space. Timber Press Thompson, W.J. and Sorvig K., 2008. Sustainable Landscape Construction, a guide to green building outdoors, Second edition Topos magazine
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020