ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ) / SPECIAL CASES IN THE LAW OF OBLIGATIONS (JOINT OWNERSHIP, MANAGMENT OF BUSINESS, i.e. NEGOTIORUM GESTIO, LAW OF AGENCY, SECURITY, PROMISE TO PAY OR ..
ΚωδικόςΕΛΕ22
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001664

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143271

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 320 (287)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μέσω των παραδόσεων θα γνωρίσουν τις έννοιες της κοινωνίας δικαιώματος, της εντολής, της διοίκησης αλλοτρίων, της εγγύησης, της αφηρημένης υπόσχεσης χρέους και του συμβιβασμού. Οι φοιτητές μέσω των παραδόσεων θα γνωρίσουν τις υποχρεώσεις που γεννιούνται για τα εμπλεκόμενα μέρη και τις συνέπειες από την παράβαση αυτών των υποχρεώσεων. Οι φοιτητές μέσω των παραδόσεων θα γνωρίσουν τη νομολογία των δικαστηρίων μας στα συναφή ζητήματα και θα αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού συναφών υποθέσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ειδικές ενοχικές σχέσεις Κοινωνία δικαιώματος Έννοια και νομική φύση της κοινωνίας δικαιώματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών, οι σχέσεις τους με τους τρίτους, τακτική και δικαστική διοίκηση του κοινού και λύση της κοινωνίας, εξώδικη και δικαστική. Διοίκηση αλλοτρίων Είδη της διοίκησης αλλοτρίων (γνήσια θεμιτή, γνήσια αθέμιτη και μη γνήσια) και εκ του νόμου συνέπειες εκάστου είδους αυτής. Εντολή Έννοια, τύπος, υποχρεώσεις εντολοδόχου και υποκατάσταση, υποχρεώσεις εντολέα, λύση εντολής, έμμισθη δικηγορική εντολή Εγγύηση Έννοια, διάκριση από συγγενείς έννοιες (αντεγγύηση, μετεγγύηση, εντολή για πίστωση τρίτου, εγγυοδοσία, σωρευτική αναδοχή χρέους, υπόσχεση ελευθερώσεως χρέους, πατρονεία), σχέση εγγυητή με δανειστή (περιεχόμενο οφειλής, ένσταση διζήσεως, ενστάσεις πρωτοφειλέτη), σχέση εγγυητή με πρωτοφειλέτη (αναγωγή, υποκατάσταση), απόσβεση εγγύησης (γενικά, ειδικότερα στην εγγύηση ορισμένου και αορίστου χρόνου) Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Έννοια, τύπος και λοιπές προϋποθέσεις κύρους, συνέπειες Διάκριση από την αιτιώδη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Συμβιβασμός Έννοια, νομική φύση, συνέπειες, ακυρότητα και ακυρωσία
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνία δικαιώματος, Διοίκηση αλλοτρίων, Εντολή, Εγγύηση, Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, Συμβιβασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Σεμινάρια251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις Κριτήρια: Κατανόηση των συναφών ζητημάτων, κριτική απομνημόνευση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Απ. Γεωργιάδη, Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, εκδ. Δίκαιο και Οικονομία (Π.Ν. Σάκκουλας), Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41958306"
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015