EUROPAEISCHES INSOLVENZRECHT

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEUROPAEISCHES INSOLVENZRECHT / EUROPEAN INSOLVENCY LAW
ΚωδικόςΕΛΕ41
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001683

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEUROPAEISCHES INSOLVENZRECHT
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143279

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 311 (286)
ΗμερολόγιοΤρίτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
 • Υ27 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
 • Υ31 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.)
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις πολιτικής δικονομίας και δικαίου της ΕΕ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Ικανότητα προσδιορισμού της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου σε διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ανάλυση των εννόμων συνεπειών, δυνατότητα σχετικής νομικής συμβουλευτικής καθοδήγησης ενδιαφερομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. - Πεδίο εφαρμογής. Η έννοια του «κέντρου των κυρίων συμφερόντων» του οφειλέτη. - Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας. - Εφαρμοστέο δίκαιο. - Αναγνώριση διαδικασίας αφερεγγυότητας. - Δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας - Αναγγελία πιστωτών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση50,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552,2
Σύνολο994,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Vorschlag v. 22.11.2014 - präsentiert auf der Tagung des Rates (Justiz und Inneres) am 4./5. Dezember 2014 - für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über Insolvenzverfahren Empfehlung der Kommission vom 12.3.2014 für einen neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen, 2014/135/EU = C(2014) 1500 final Vorschlag der Kommission zur Aktualisierung der EuInsVO vom 12.12.2012, COM(2012) 744 final Hess/Oberhammer/Pfeiffer, European Insolvency Law (Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report) Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung gem. Art. 46 EuInsVO vom 12.12.2012, COM(2012) 743 final Mitteilung der Kommission an das EP, den Rat etc. vom 12.12.2012, COM(2012) 742 final Freitag/Leible, Justizkonflikte im Europäischen Internationalen Insolvenzrecht und (k)ein Ende? Zugleich eine Besprechung von EuGH, RIW 2006, 619 - Eurofood, RIW 2006, 641 Paulus, Der EuGH und das moderne Insolvenzrecht, NZG 2006, 609 Poertzgen/Adam, Die Bestimmung des "centre of main interests" gem. Art. 3 Abs. 1 EuInsVO - Anmerkungen zum Urt. des EuGH ("Parmalat") v. 2.5.2006 - C-341/04, ZInsO 2006, 505 Entscheidung des EuGH zur Eröffnungszuständigkeit bei Wohnsitzverlegung In dem EuGH-Verfahren in Sachen "Susanne Staubitz-Schreiber" (Rs C-1/04) - betr. Eröffnungszuständigkeit nach Artt. 3 I, 16 der Verordnung Nr. 1346/2000 (EuInsVO) bei Wohnsitzverlegung - ist am 17.1. 2006 die Entscheidung des EuGH ergangen. Sie lautet ihrem wesentlichen Inhalt nach: "Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1346/2000 (EuInsVO) ist dahin auszulegen, dass das Gericht des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet der Schuldner bei Stellung seines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat, für die Entscheidung über die Eröffnung dieses Verfahrens zuständig bleibt, wenn der Schuldner nach Antragstellung, aber vor der Eröffnungsentscheidung den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats verlegt." EuGH, Urt.v. 17.1. 2006 - Rs. C-1/04 ("Susanne Staubitz-Schreiber", ZIP 2006, 188 m. Anm. Knof/Mock = EWiR 2006, 141 (Vogl) = NZI 2006, 153 m. Anm. Mankowski = JZ 2006, 671 m. Anm. Hess/Laukemann = DZWiR 2006, 256 m. Anm. Flitsch/Hinkel = IPRax 2006, 149 m. Anm. Kindler S. 114 = ZInsO 2006, 88 m. Anm. J. Schmidt; s. zum Thema auch AG Celle NZI 2005, 410 m. Anm. Mankowski S. 368; ders. RIW 2005, 561; Brenner ZIP 2005, 1646; Klöhn, KTS 2006, 259; Knof, ZInsO 2006, 754) Schlussanträge des Generalanwalts Colomer v. 9.9. 2005 (ZIP 2005, 1641 m. Anm. Brenner S. 1646) BGH, Beschl.v. 27.11. 2003 - IX ZB 418/02, ZIP 2004, 94 = EWiR 2004, 229 (Mankowski) (Vorlagebeschluss) BGH, Beschl.v. 9.2.2006 - IX ZB 418/02, NZI 2006, 297 (verfahrensabschließende Entscheidung) S. in diesem Zusammenhang auch BGH, Urt.v. 2.3.2006 - IX ZB 192/04, ZIP 2006, 767 = NZI 2006, 364 = ZInsO 2006, 431 m. Anm. Knof S. 754, zur Zuständigkeit des Insolvenzgerichts auch für weitere Eröffnungsanträge nach COMI-Verlegung Text der EU-Verordnung über Insolvenzverfahren (Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über Insolvenzverfahren vom 29. Mai 2000, ABl. EG Nr. 160 S. 1 = EuInsVO), auch in englischer Sprache "Begründung zur EuInsVO" von Virgos/Schmit Literatur: Duursma-Kepplinger, Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Auslegung der Vorschriften über die internationale Eröffnungszuständigkeit nach der Europäischen Insolvenzordnung, DZWIR 2006, 177 Kindler, Sitzverlegung und internationales Insolvenzrecht, IPRax 2006, 114 Klöhn, Verlegung des Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen iSd Art. 3 Abs. 1 S. 1 EuInsVO vor Stellung des Insolvenzantrags - Plädoyer für ein bewegliches System zur Bestimmung der internationalen Eröffnungszuständigkeit im Europäischen Insolvenzrecht, KTS 2006, 259 Knof, Perpetuatio fori und Attraktivkraft des Erstantrags im Europäischen Insolvenzrecht?, ZInsO 2006, 754 Saenger/Klockenbrinck, Neue Grenzen für ein forum shopping des Insolvenzschuldners? DZWIR 2006, 183 Kommentare, Lehr- und Handbücher (Auswahl) Kepplinger, Henriette-C./Duursma, Dieter/Chalupsky, Ernst, Europäische Insolvenzverordnung, Wien 2002 Haß/Huber/Gruber/Heiderhoff, EU-Insolvenzverordnung (EuInsVO), 2005 [über Beck.online zugänglich !] Leonhardt/Smid/Zeuner (Hrsg.), Internationales Insolvenzrecht, 2. Aufl. 2012 Morscher, Martin, Die europäische Insolvenzverordnung (EuInsVO), Wien 2002 Moss/Fletcher/Isaacs, The EC regulation on insolvency proceedings, Oxford [u.a.], 2nd ed. 2009 Pannen, Klaus (Hrsg.), Europäische Insolvenzverordnung, 2007 Paulus, Christoph G., Kommentar zur Europäischen Insolvenzverordnung, 4. Aufl. 2013 Schack,Internationales Zivilverfahrensrechtmit internationalem Insolvenz- und Schiedsverfahrensrecht, 6. Aufl. 2014 Smid, Internationales Insolvenzrecht, 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2015