ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ENVIRONMENTAL DESIGN
Κωδικός03EE10a
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017788

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600143404
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα: α) έχουν καλή κατανόηση των διαστάσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στην κλίμακα του κυττάρου κατοικία – εργασία, και στη σχέση του με το τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον. β) έχουν κατακτήσει τις αρχές και τα βασικά εργαλεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού γ) έχουν αναπτύξει την συνθετική ικανότητα δημιουργικής αξιοποίησης των περιβαλλοντικών συνθηκών στον σχεδιασμό, ξεκινώντας από την παθητική απόκριση στο τοπικό κλίμα. δ) έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί τη διαδικασία αξιοποίησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων, πολιτικών, κτιρίων, ή προϊόντων. Η περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό εξειδικεύει αυτή τη διαδικασία σε πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η δημιουργική χρήση των περιβαλλοντικών παραμέτρων δεν αρκείται στην προσαρμογή του κτιρίου στο περιβάλλον-τοπίο και στην διασφάλιση συνθηκών άνεσης για τους χρήστες αλλά στοχεύει και στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ενός τόπου. Η περιβαλλοντική συνιστώσα στην αρχιτεκτονική υπαγορεύει την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και εργαλείων του σχεδιασμού με πολλαπλούς στόχους, όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού στοιχείου στην πόλη, η βελτίωση του μικροκλίματος, η μείωση της συμβολής σε τοπικά και πλανητικά προβλήματα. Εκκινώντας από το ζητούμενο της παθητικής απόκρισης στο κλίμα του τόπου, το εργαστήριο διευρύνει την διερεύνηση σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως αυτά εισάγονται στην κλίμακα του κτιρίου και της σχέσης του με το αστικό πλαίσιο. Στοιχεία όπως ο προσανατολισμός, η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα (κλίμα, μικροκλίμα, ανάγλυφο κ.α.), η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο φυσικός φωτισμός και αερισμός, η επιλογή των υλικών, η διαχείριση του νερού και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου, τίθενται ως συνιστώσες του σχεδιασμού και ως πεδία διερεύνησης κατά τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας και όχι ως αποκλειστικά τεχνικά ζητούμενα. Το εργαστήριο εισάγει την περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εστιάζοντας στην σχεδιασμένη απόκριση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιδιώκοντας την διερεύνηση των ποικίλων δυνατών αποκρίσεων σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες το εργαστήριο επεξεργάζεται δύο σχεδιαστικά θέματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κοινός θεματικός άξονας στα δύο θέματα είναι το σύγχρονο φαινόμενο των αστικών καλλιεργειών. Στο πρώτο θέμα, διερευνώνται οι αρχές, οι στρατηγικές και τα εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε περιαστική περιοχή, χωρίς άμεσους περιορισμούς από το δομημένο περιβάλλον αλλά και χωρίς διαθέσιμα αστικά δίκτυα και εξυπηρετήσεις. Στο δεύτερο θέμα, μέσα από τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης διερευνώνται οι περιβαλλοντικές συνιστώσες, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες που θέτει στον σχεδιασμό και την κατασκευή ένα έντονα αστικοποιημένο περιβάλλον, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο περιλαμβάνει διαλέξεις από μέλη της διδακτικής ομάδας, παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, ατομικές και ομαδικές διορθώσεις. Συνδέεται προγραμματικά με το μάθημα του ίδιου εξαμήνου 03ΤΒ10, "Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιριακών Κελυφών και Περιβάλλοντος Χώρου", του 3ου εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης μέσω της εφαρμογής της στον σχεδιασμό.
Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Παθητικός Σχεδιασμός Κτιρίων / Κελυφών, Περιβαλλοντικές στρατηγικές στο Δομημένο Περιβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπόνηση μελέτης (project)120
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επεξεργάζονται σχεδιαστικό θέμα και αξιολογούνται με βάση την επεξεργασία του όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (με ενδιάμεσες παρουσιάσεις) και την τελική παράδοσή τους(αναλυτική και συνθετική ικανότητα, αναπαράσταση, τεκμηρίωση, πληρότητα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [68370267]: ECOΔΟΜΕΙΝ, SUE ROAF, MANUEL FUENTES, STEPHANIE THOMAS Βιβλίο [12678430]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλίο [7883]: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΣ Βιβλίο [14200]: ENEPΓEIA ΣTHN APXITEKTONIKH, TΣIΓKAΣ EPΩTOKPITOΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Βιβλίο [40996]: ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, AMOS RAPOPORT & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2020