ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / URBAN PLANNING
Κωδικός05EE10b
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017801

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600143409
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του εργαστηρίου: • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και τα βασικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού. • Αναγνωρίζουν τις συνέχειες του πολεοδομικού σχεδιασμού με τα υπερκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού καθώς και τον αστικό σχεδιασμό. • Κατακτούν τις μεθόδους και τα εργαλεία της αστικής ανάλυσης-αναγνώρισης των μορφολογικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών και θεσμικών χαρακτηριστικών της πόλης σε χάρτες, διαγράμματα και κείμενα. • Εξασκούνται στη χρήση των βασικών εργαλείων και μεθόδων του πολεοδομικού σχεδιασμού στην πράξη σε θέμα που αντλεί από την πραγματικότητα της ελληνικής πόλης και με εργαλείο τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο. • Αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης και του πολεοδομικού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο. • Κατανοούν την έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και εξοικειώνονται με τις βασικές διαστάσεις και στρατηγικές της όπως ενημερώνονται από την σύγχρονη επιστημονική συζήτηση. • Εξασκούνται στην οργάνωση, τεκμηρίωση και επικοινωνία ολοκληρωμένων πολεοδομικών προτάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εργαστήριο εστιάζει στον πολεοδομικό σχεδιασμό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συνέχειά του με την κλίμακα της χωροταξίας και την εξειδίκευσή του στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού. Εμβαθύνει στις τεχνικές της αστικής αναγνώρισης και ανάλυσης. Αναπτύσσει τους στόχους και τα εργαλεία της αστικής στρατηγικής και του προγραμματισμού (χρήσεις γης, ιεράρχηση οδικού δικτύου, πολεοδομικοί δείκτες, πρότυπα). Δίνεται έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα και τη διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων. Στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού διερευνώνται τα πολεοδομικά εργαλεία προσδιορισμού της αστικής μορφής με αφετηρία ποικίλες κατευθύνσεις σχεδιασμού. Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα και από τα δομικά, μορφολογικά, αναπτυξιακά και θεσμικά χαρακτηριστικά της πόλης, αποτελούν την αφετηρία του σχεδιαστικού θέματος. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εισάγεται ως καθοριστική παράμετρος του πολεοδομικού σχεδιασμού, διατρέχει όλες τις κλίμακες, τις φάσεις και τα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού. Η επεξεργασία του σχεδιαστικού θέματος γίνεται σε τρεις φάσεις, που ανατροφοδοτούν η μία την άλλη, με τρόπο μη γραμμικό : i) αναγνώριση-ανάλυση ευρύτερης περιοχής μελέτης, ii) διατύπωση αρχών και στόχων για τη δημιουργία μίας νέας γειτονιάς, επεξεργασία της αστικής στρατηγικής και εξειδίκευσή της στη πολεοδομική οργάνωση της γειτονιάς, iii) αστικός σχεδιασμός σε επιλεγμένες θέσεις της γειτονιάς (ρυμοτομικό σχέδιο, και προσωμοιώσεις υλοποιήσής του). Το θέμα αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό τμήματος της έκτασης περιφερειακού Δήμου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για τον οποία παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, χαρτογραφικά υπόβαθρα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σχετικές μελέτες, προκειμένου να αξιοποιηθούν κριτικά. Η σχεδιαστική επεξεργασία των προτάσεων γίνεται σε επίπεδο αστικής στρατηγικής (κλίμακα 1:10.000), πολεοδομικού σχεδίου (1:5.000), και μελέτης αστικού σχεδιασμού (κλίμακα 1:2.000 και 1:1.000) σε επιλεγμένο τμήμα της περιοχής μελέτης.
Λέξεις Κλειδιά
αστική ανάλυση, αστικές στρατηγικές, πολεοδομικός σχεδιασμός, αστικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις25
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου25
Φροντιστήριο20
Εκπόνηση μελέτης (project)70
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επεξεργάζονται σχεδιαστικό θέμα και αξιολογούνται με βάση την επεξεργασία του θεματος σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (με ενδιάμεσες παρουσιάσεις) σε ποσοστό 20% και την τελική παράδοση του θέματος (αναλυτική και συνθετική ικανότητα, αναπαράσταση, τεκμηρίωση, πληρότητα) σε ποσοστό 80%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [41955468]: Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα Βιβλίο [45243]: Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Β' ΕΚΔΟΣΗ, Αραβαντινός Α. Βιβλίο [50662484]: Τοπία αστικής διάχυσης: αστικοποίηση και πολεοδομικός σχεδιασμός, Χριστοδούλου Χάρις
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-07-2019