ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) / TOPICS IN SPECIAL CRIMINAL LAW
ΚωδικόςΠΕ17
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Χατζηκώστας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001592

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143425
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με βασικές έννοιες και δογματικές κατηγορίες του ποινικού δίκαιου και, κατ' επέκταση, η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος, και ιδανικά και της Ποινολογίας. Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία • Ομαδική εργασία • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H ύλη περιλαμβάνει επιλογή βασικών εγκλημάτων από το σύνολο του ειδικού μέρους του Π.K. στις ακόλουθες ενότητες: Προσβολές του πολιτεύματος και κατάχρηση εξουσίας [βασανιστήρια (άρθρα 137Α – 137Δ ΠΚ), κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 239 ΠΚ)], Οργανωμένο έγκλημα [Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά, διεθνής καταγραφή, άρθρα 187, 187Β ΠΚ], Τρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα [Έννοια, διεθνής καταγραφή, άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ], Βασικά οικονομικά εγκλήματα [παραχάραξη (άρθρα 207 επ. ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), απιστία (άρθρα 256, 390 ΠΚ), Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης [ψευδορκία (άρθρο 224 ΠΚ), ψευδής καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), υπόθαλψη εγκληματία (άρθρο 231 ΠΚ), Διαφθορά [ενεργητική (άρθρο 236 ΠΚ) και παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 ΠΚ), ψευδής βεβαίωση (άρθρο 242 ΠΚ)], Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Γενικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, εμπρησμός (άρθρα 264 – 267 ΠΚ), έκρηξη (άρθρα 270 – 272 ΠΚ]
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Σημειώσεις διδασκόντων στο Moodle
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το moodle για τη διδασκαλία (διδακτικό υλικό), την αξιολόγηση των φοιτητών (εργασίες, τεστ) και την επικοινωνία μαζί τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου καθώς και (επικουρικά-ενισχυτικά) στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στην παρουσίαση γραπτών και προφορικών εργασιών στο τέλος του εξαμήνου. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσής τους χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που τίθεται προς επίλυση στις εξετάσεις. Προς ενίσχυση της παραπάνω διαφάνειας οι φοιτητές προτρέπονται να προσέρχονται μετά τις εξετάσεις είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συναντήσεις με τον διδάσκοντα προκειμένου να βλέπουν το γραπτό τους και να λαμβάνουν αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που έπρεπε να απαντήσουν όσο και για τον τρόπο που βαθμολογήθηκαν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναρτώνται σημειώσεις των διδασκόντων στο moodle.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015