ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ( ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ( ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ) / ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ( ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ)
ΚωδικόςΠΕ29
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001604

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143461
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει - Να έχουν εξοικειωθεί με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Να έχουν κατανοήσει τον ρόλο των θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών στην πορεία προς την ευρωπϊκή ενοποίηση - Να είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις που εισάγουν / εξάγουν προϊόντα από / προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Να είναι ικανοί να ενημερώνουν υπεύθυνα διακινούμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματά τους στο κράτος-μέλος υποδοχής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για μια εισαγωγή στους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες που αυτή (η εσωτερική αγορά) εγγυάται. Χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην τελωνειακή ένωση (απαγόρευση δασμών, κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, τελωνειακή συνεργασία) και στην απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στη δεύτερη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Γίνεται εκτενής αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στις συναφείς εξαιρέσεις για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, για την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση κ.τ.λ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επίδραση που είχε στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων η καθιέρωση της ιθαγένειας της Ένωσης και η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η διδασκαλία βασίζεται στη μελέτη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξελίξεων και των μεταστροφών της.
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερική αγορά, ελεύθερη κκλοφορία των εμπορευμάτων, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, χώρος ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιούν τις βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων eur-lex.europa.eu και curia.europa.eu. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Σεμινάρια251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα είτε μέσω γραπτής είτε μέσεω προφορικής εξέτασης. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ένα πρακτικό θέμα στο οποίο απαντά ο φοιτητής υποχρεωτικά (βαθμολογείται με έξι μονάδες) και δύο θεωρητικά θέματα από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει το ένα (βαθμολογείται με τέσσερις μονάδες). Η δυνατότητα προφορικής εξέτασης παρέχεται μόν σε όσους φοιτητές παρακολουθούν τακτικά τις παραδόσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Η ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33093851 Έκδοση: 3η ΕΚΔΟΣΗ/2013 Συγγραφείς: ΧΑΡΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΓΚ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ISBN: 978-960-562-138-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015