ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ / ITALIAN LANGUAGE II
ΚωδικόςΨ-ΓΙΤ 002
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID480001563

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΞένη ΓλώσσαΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600144572
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ψ-ΓΙΤ 001 ΙΤΑΛΙΚΑ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα Mαθησιακά αποτελέσματα εντοπίζονται σε 5 άξονες/δεξιότητες: 1. Kατανόηση προφορικού λόγου: Μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας. Μπορώ να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων. 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: Μπορεί να διαβάσει πολύ σύντομα, απλά κείμενα. Μπορεί να βρει συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό καθημερινό υλικό όπως διαφημίσεις, φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων και μπορεί να κατανοήσει σύντομες απλές προσωπικές επιστολές. 3. Προφορική συνδιαλλαγή: Μπορεί να επικοινωνεί απλά για γνωστά-οικεία θέματα και δραστηριότητες. Μπορεί να χειριστεί πολύ σύντομες κοινωνικές συνδιαλλαγές, παρόλο που συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει πολλά ώστε να συνεχίσει ο ίδιος τη συνομιλία. Μπορεί να μιλήσει για τα πράγματα που του αρέσουν ή όχι. 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά φράσεων και προτάσεων για να περιγράψει με απλά λόγια την οικογένειά του και άλλους ανθρώπους, τις συνθήκες διαβίωσης, τις προτιμήσεις του /τα γούστα του, το εκπαιδευτικό του ιστορικό ή την τωρινή δουλειά του/απασχόλησή του. 5. Παραγωγή γραπτού λόγου: Μπορεί να γράψει σύντομα, απλά μηνύματα και σημειώσεις που σχετίζονται με οικεία θέματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτό το μάθημα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1+ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Η διδασκαλία της ιταλικής και αυτό το εξάμηνο γίνεται μια φορά την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες διδακτικές ώρες και σε συνδιδασκαλία με άλλα τμήματα/σχολές. Ο φοιτητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, οδηγίες κατεύθυνσης, κλπ). Να αναφέρει τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές του, να πει πώς είναι οι άλλοι άνθρωποι, να εκμαιεύσει/ να κατανοήσει παρόμοιες πληροφορίες από άλλους. Πιο ειδικά οι φοιτητές ασχολούνται με τα παρακάτω γραμματικά φαινόμενα (riflessione grammaticale): Presente indicativo dei verbi irregolari: volere, potere, dovere, bere, sapere, dire, venire, uscire. Struttura sintattica: potere, volere, dovere + infinito. Struttura sintattica: mi piace/non mi piace, preferisco, amo + infinito. Forme interrogative: come?, che cosa?, che?, qual? quanti/e?, chi?, perchè? Sostantivi irregolari al plurale: uomo, uovo, ecc Sostantivi invariabili. Gli indefiniti: niente, nessuno, qualche, alcuni/e. Le forme del verbo essere: c’è, ci sono. Pronomi e aggettivi dimostrativi: questo, quello. Pronomi e aggettivi possessivi. Aggettivi possessivi con i nomi di parentela. Avverbi e locuzioni avverbiali di luogo: a sinistra, a destra, di fronte, in fondo, vicino, lontano, lì, là, quì, quà. Preposizioni semplici e articolate. Pronomi relativi: che, quale, chi. Και με τις παρακάτω γλωσσικές πράξεις (atti linguistici): Chiedere e dare informazioni relativamente a: Amico/a intimo/a (aspetto fisico, carattere), Cibi e bevande preferite, Colori preferiti, Mezzi di trasporto preferiti, Indicazioni di percorso, Hobby=passatempi, interessi, Abitazione, Famiglia, Tempo/meteo, Abbigliamento, Colore preferito, Τempo libero. Iniziare, finire una lettera, un’email formale e informale. Scrivere brevi messaggi/lettere/email/appunti.
Λέξεις Κλειδιά
Α2
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις491,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο522
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων – αξιολόγηση των όσων έχουν διδαχτεί. Γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξάμηνου και κάθε γραπτή εξέταση διαρκεί 1 ώρα. Υπάρχουν αντίγραφα όλων των παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων στο αρχείο της διδάσκουσας γραφείο 410 ν.κτίριο Φιλοσοφικής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.ALLEGRO VOL.1, EDIZIONI EDILINGUA, Atene 2003. 2.ITALIANAMENTE VOL.1, EDIZIONI ZHTH, Salonicco 1996. 3.PROGETTO ITALIANO VOL.1, EDIZIONI EDILINGUA, Atene 2006. 4.QUI ITALIA VOL.1, EDIZIONI LE MONNIER, Firenze 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2020