Δομημένος Προγραμματισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔομημένος Προγραμματισμός / Structured Programming
Κωδικός004
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Σεβαστιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000951

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 477
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔομημένος Προγραμματισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600144647
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι: - Η σχεδίαση και ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ ακολουθώντας τις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού - Η χρήση του πρότυπου ANSI της γλώσσας προγραμματισμού C για τη συγγραφή κώδικα σε Η/Υ - Η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα θέματα που καλύπτονται στα πλαίσια του μαθήματος: - Αναγκαιότητα και σημασία της δόμησης στον προγραμματισμό - Βασικές αρχές βέλτιστου προγραμματισμού - Τεχνολογίας λογισμικού (software engineering) - Βασικές αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού - Βασικές τεχνικές του Δομημένου Προγραμματισμού - Κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν γράφεται ο κώδικας. - Το περιβάλλον για το οποίο θα γραφεί ο κώδικας (οργάνωση της μνήμης, ο επεξεργαστής και οι καταχωρητές, ο κύκλος εκτέλεσης των εντολών, παράσταση των δεδομένων). - Χαρακτηρίστηκα της γλώσσας προγραμματισμού C (πρότυπο ANSI). - O προεπεξεργαστής, βασικές εντολές του προεπεξεργαστή. - Μεταβλητές σταθερές και τύποι δεδομένων. - Αριθμητικές και λογικές εκφράσεις.. - Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και σειρές χαρακτήρων (strings). - Τελεστές (αριθμητικοί, λογικοί, διάδικοι). - Ανάκληση διευθύνσεων με τον τελεστή & και καταχώρηση τιμών σε διευθύνσεις με τον τελεστή *. - Πίνακες και pointers. - Η αριθμητική των pointers. - Εντολές αντιστοίχησης. - Εντολές ελέγχου και λογικής. - Εντολές ανακύκλωσης (loops). - Δυναμική δέσμευση μνήμης. - Οι συναρτήσεις. - Pointers σε συναρτήσεις. - Δομές, ενώσεις, απαριθμήσεις και πεδία από bits. - Είσοδος και έξοδος δεδομένων. - Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία σκληρού δίσκου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40.51,4
Εργαστηριακή Άσκηση210,7
Φροντιστήριο40.51,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,1
Εξετάσεις160,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση διάρκειας 150 λεπτών Προφορική εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μάθετε τη C++ από το μηδέν ISBN: 960-209-731-0 Schildt,, Herbert ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 2004 ΑΘΗΝΑ Κωδ. Εύδ. 13787 2. C για Μηχανικούς ISBN: 978-960-8050-33-4 H.H.TAN T/B/D’ORAZIO ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 2000 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κωδ. Ευδ. 9281 3. Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό ISBN: 978-960-467-133-5 Γ. Πάγκαλος ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 2009 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κωδ. Ευδ. 6262
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-12-2015