Εκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (ΙΙ) (Περίοδος ανάπτυξης)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (ΙΙ) (Περίοδος ανάπτυξης) / Church litrature and spirtual life of the Slavs (ΙΙ)
Κωδικός2121
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Ευαγγέλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005408

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (ΙΙ) (Περίοδος ανάπτυξης)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145054
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι και θα γνωρίζουν επαρκώς την πορεία εξέλιξης της εκκλησιαστικής γραμματείας των Σλάβων και ιδιαίτερα των ορθοδόξων Σλάβων από τον 10ο έως και τον 15ο αιώνα. Παράλληλα θα είναι σε θέση να διακρίνουν τους σημαντικότερους λογίους του σλαβικού κόσμου της περιόδου αυτής αλλά και την επίδραση που άσκησαν στον πνευματικό βίο του σλαβικού κόσμου με τον οποίο επίσης θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι. Τέλος ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν δημοσίως συνθετικές εργασίες μέσα από τις οποίες θα ασκηθούν στη μελέτη και χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές του Β΄ Εξαμήνου του Π.Μ.Σ. έρχονται σε επαφή με την εκκλησιαστική γραμματεία και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν διάφορες πτυχές του πνευματικού βίου των Σλάβων – πρωτίστως των Ορθοδόξων – κατά την περίοδο που ακολούθησε τον εκχριστιανισμό τους και φτάνει μέχρι τον 15ο αιώνα, οπότε οι Σλάβοι περνούν σταδιακά στην περίοδο της πνευματικής τους χειραφέτησης η οποία αποτυπώνεται και στην εκκλησιαστική γραμματεία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων114
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150
Σύνολο303
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2016