Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική / Educational technology and music
ΚωδικόςΤΠ2001
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΜουσικών Σπουδών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013916

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μουσικών Σπουδών (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μουσικολογία/ΜουσικοπαιδαγωγικήΕπιλογής635
ΣύνθεσηΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145198
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η συστηματική προσέγγιση του προβλήματος της ανάπτυξης ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού πολυμεσικού υλικού για την εκπαίδευση στους τομείς της Μουσικής/Μουσικολογίας. Όχημα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές για την συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσαρμογή εποπτικού υλικού (κύριου ή επικουρικού) στις εκπαιδευτικές ανάγκες του αντικειμένου. Υπονοείται, ότι οι συμμετέχοντες (φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος θα ολοκληρώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο ώστε να μπορέσουν ολοκληρωμένα να υποστηρίξουν σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής δραστηριότητας στον τομέα της Μουσικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η χρήση σύγχρονων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται απαραίτητη για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, και εντάσσεται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολύπλευρη κάλυψη του διδασκόμενου αντικειμένου. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα πληροφορικά εργαλεία και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και παρουσίαση κύριου ή επικουρικού εκπαιδευτικού υλικού, στην διδασκαλία αντικειμένων που αφορούν στην μουσική και τις σχετικές κατευθύνσεις. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει: • εισαγωγική παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων και των χαρακτηριστικών τους, • εμβάθυνση στις παρεχόμενες δυνατότητες τυπικών εφαρμογών πληροφορικής (π.χ. χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και ήχου, παρουσιάσεων, κ.ά. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού), • την παρουσίαση και χρήση δικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την οργάνωση, διεξαγωγή και εξέταση μαθημάτων στον τομέα της μουσικής-μουσικολογίας (π.χ. εργαλεία της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής του Α.Π.Θ. όπως το “Blackboard”), • την χρήση εξελιγμένων πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ. Flash, Dreamweaver) για την ανάπτυξη και παρουσίαση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση210,7
Εκπόνηση μελέτης (project)1003,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Δημητριάδης Σ.,Πομπόρτσης Α.,Τριανταφύλλου Ε., Τεχνολογία πολυμέσων, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ: 9373 2. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ: 68379927
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2019