ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE:ICT IN GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Τίτλος στα ΓερμανικάDidaktik II: Informations-und Kommunikationsmedien im DaF-Unterricht
ΚωδικόςΔΙΔ403
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011751

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 253
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145484
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν για το μάθημα προαπαιτούμενα με την στενή έννοια του όρου, όμως η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Διδακτική Ι, είναι απαραίτητη για την κατανόηση και πραγματοποίηση των εργασιών του μαθήματος αυτού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: ● είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μια άλλη διάσταση των ψηφιακών μέσων, αυτής των γνωστικών εργαλείων ● είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης ● γνωρίζουν πώς μπορούν να συμβάλουν οι ΤΠΕ σε βασικά διδακτικά ζητούμενα (αυτόνομη, συνεργατική, διαφοροποιημένη μάθηση, ενεργοποίηση για μάθηση, αξιολόγηση κ.λπ.) ● είναι σε θέση να ανακαλύπτουν, να αξιολογούν ψηφιακά υλικά (on- και offline) και να τα συνδέουν με διδακτικούς στόχους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ● μπορούν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν διδακτικά σενάρια με ψηφιακούς πόρους
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο το μαθήματος είναι καταρχήν η ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, δηλαδή με τα ψηφιακά μέσα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση. Ο επόμενος στόχος αφορά στην ηλεκτρονική μάθηση, όπου μεταξύ άλλων παρουσιάζεται η παιδαγωγική διάσταση των ψηφιακών μέσων και το πώς αυτά μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Επιπλέον, εξετάζονται τα ψηφιακά μέσα σε συνάρτηση με σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ενώ γίνεται αναφορά, σε εισαγωγικό επίπεδο, και άλλες μορφές μάθησης, όπως για παράδειγμα η μικτή (υβριδική) μάθηση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αναλύονται και αξιολογούνται online διδακτικά υλικά, εργαλεία και εφαρμογές για το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και επιπλέον θα εντοπίζονται και θα αξιολογούνται πόροι ψηφιακού εμπλουτισμού σε διδακτικά εγχειρίδια της Γερμανικής. Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η ενασχόληση με διάφορους τρόπους ενσωμάτωσης ψηφιακών πόρων σε διδακτικά σενάρια.
Λέξεις Κλειδιά
Ψηφιακά μέσα, Ψηφιακός Εγγραματισμός, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Διδασκαλία ξένων γλωσσών, Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Ψηφιακή Κουλτούρα, Ψηφιακή Δεξιότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Power point presentations
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αποτελέσουν οι ΤΠΕ το μέσο διάδρασης, επικοινωνίας, παραγωγής και διαμοιρασμού υλικών. Το βασικό εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς είναι η πλατφόρμα moodle στην οποία θα ενσωματωθούν και εξωτερικοί πόροι.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bärbel Brash, Andrea Pfeil (2017). Unterrichten mit digitalen Medien. Klett Sprachen GmbH
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Bremer, Claudia (2012): Schul-und Unterrichtsentwicklung mit Neuen Medien. Praxisorientierte Konzepte für die Schule. Köln: Carl Link. -Rösler, Dietmar / Würfel, Nicola (2014): Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt. -Lermen, Markus (2008): Digitale Medien in der Lehrerbildung. Baltmannsweiler: Schneider. -Hettinger, Jochen (2008). E-Learning in der Schule. München: Kopaed. -Petko, Dominik (2014). Enführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien.Weinheim und Basel: Beltz -Kerres, Michal (2013). Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote. 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage. München: Oldenbourg. -Arnhold, Patricia / Kilian, Lars / Thillosen, Anne / Zimmer, Gerhard (2013). Handbuck E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 3. Aktualisierte Auflage. Bielefeld: Bertelsmann. -Fredebeul, Marcus (2007). Situiertes Lernen und Blended Learning. Didaktische Kozeption und methodische Gestaltungsansätze. Saabrücken: VDM. -Kron, Friedrich / Sofos, Alivisos (2003). Mediendidaktik: Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen. Bad Heilbrunn: UTB.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-04-2020