ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ / GERMAN LANGUAGE II
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsche Sprache II
ΚωδικόςΓΕΡ201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003553

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 333
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600145487
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: - χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες και να εξοικειωθούν με περαιτέρω γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην γερμανική γλώσσα - καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων - αναπτύξουν ικανότητες Δια Βίου Μάθησης (π.χ. κοινωνική ικανότητα, μεταγνωστική ικανότητα) - αναπτύξουν την διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα "Γερμανική Γλώσσα II" δίδεται βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία αυθεντικών και επίκαιρων κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και γίνεται εξάσκηση και εμβάθυνση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της γραμματικής. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου. Ενα σύντομο Syllabus του μαθήματος με τη μορφή πίνακα υπάρχει στην πρώτη σελίδα του βασικού υλικού του μαθήματος(Corpus).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Το κυρίως υλικό υποστηρίζεται με αρθρώματα (Modules) στην πλατφόρμα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διεξαγωγή σύντομων projects στα θέματα του εξαμήνου, παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και στο πλαίσιο της συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1475,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προφορική και γραπτή και ο βαθμός αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών προκύπτει απο τον μέσο όρο της εξέτασης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται σύντομα στον Οδηγό Σπουδών. Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά σους φοιτητές αναλυτικά στο πρώτο μάθημα και επαναλαμβάνονται κατα την προσομοίωση στον τύπο της εξέτασης προς το τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον είναι προσβάσιμα καθ όλη την διάρκεια του εξαμήνου, καθώς είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα (Moodle) και υπάρχουν στο βασικό υλικό του εξαμήνου (Corpus) που προμηθεύονται οι φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Anneli, B. (2019) Lesen & Schreiben B2. Hueber Verlag: Ismaning
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Dinsel, S./Geiger,S. (2009). Großes Übungsbuch. Ismaning:Hueber - Schade, G. (2002). Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für Ausländer. Schmidt: Berlin - Dreyer,H./ Schmitt, R.(2009) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning:Heuber - Glotz-Kastanis,J./Tippmann,D. (2002). Sprechen, Schreiben, Mitreden. Athen: Karabatos - Hering, A./Matussek, M./ Perlmann-Balme,M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe Niveau B1 bis C1. Ismaning:Heuber - Rug,W./ Tomaszewski, A.(2009). Grammatik mit Sinn und Verstand Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe. Stuttgart:Klett Επιπλέον υπάρχει επιπρόσθετο υλικό με τη μορφή επιλεγμένων ιστοτόπων στην πλατφόρμα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-03-2020