ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / LINGUISTICS IV: COMMUNICATION AND LANGUAGE: SEMANTIC, PRAGMATIC, PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND THE EXAMPLE OF SCHOOL COMMUNICATION
Τίτλος στα ΓερμανικάLinguistik IV: Κommunikation und Sprache: Semantische, pragmatische, psychologische Aspekte und das Beispiel der Kommunikation in der Schule
ΚωδικόςΓΛΩ402
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003590

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 125
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145491
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα εξής αποτελέσματα: • Εξοικείωση των φοιτητών/ητριών με θεωρίες και μεθόδους της σημασιολογίας και της πραγματολογίας, όπως επίσης και της ανάλυσης της (γλωσσικής) επικοινωνίας σε άμεση σύνδεση με αρχές της συστημικής ψυχολογικής προσέγγισης και της αναστοχαστικής πράξης. • Ικανότητα των φοιτητών/τριών να εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, π.χ. για την καλύτερη διδασκαλία του λεξιλογίου, των γλωσσικών πράξεων και γενικά της γερμανικής γλώσσας στα συμφραζόμενα της επικοινωνίας. • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε σχέση με τη (γλωσσική) επικοινωνία των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη με βάση την ανάλυση πραγματικών περιστατικών. • Ικανότητα των φοιτητών/τριών να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές συμπεριφορές και σχέσεις μέσα στην τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Για την περιγραφή, ανάλυση, εξήγηση και ερμηνεία της επικοινωνίας συνδέονται αρχές και μέθοδοι της θεωρίας επικοινωνίας, της γλωσσολογίας (πιο συγκεκριμένα της σημασιολογίας και πραγματολογίας), όπως επίσης και της ψυχολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάλυσης της επικοινωνίας, σημειωτική, σημασιολογία, πραγματολογία, αναστοχαστική πράξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες σε power point, e-learning, αποσπάσματα ταινιών, φωτογραφίες (έργων τέχνης), e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Διαδρα.ομαδ.ασκήσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδικές εργασίες στο μάθημα ή στο σπίτι, τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μπέλλα, Σ. (2015). Πραγματολογία. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σχετικά με τις θεωρητικές αρχές και τις μεθόδους της "Θεωρίας της Επικοινωνίας, Σημασιολογίας, Πραγματολογίας, Αναστοχαστικής Πράξης" οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να επιλέξουν και να μελετήσουν σχετικά κεφάλαια από τα παρακάτω βιβλία: Bohn, Rainer (2000): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. Berlin u.a.: Langenscheid. Busch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Tübingen: Gunter Narr. Kap.2.1. Semiotik (S.18-35), Kap.4 Semantik (S.183-214), Kap.5. Pragmatik (S.215-226). Bußmann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Kröner. Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. Neu bearbeitet von Klaus Fischer. München. Iudicium Ver. Linke, Angelika/ Markus, Nussbaumer/ Paul, R.Portmann (2004): Studienbuch Linguistik. (5. erweiterte Auflage) Reihe Germanistische Linguistik. Tübingen: Niemeyer. Kap.1. Semiotik (S.13-48), Kap.4 Semantik (S.131-168), Kap.5. Pragmatik (S.168-202). Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (1985): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. (7. Aufl.) Bern, Stuttgart, Wien: Hans Huber Verlag. Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (2004): Ανθρώπινη Επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Χαραλαμπάκη, Κάτια (Επιστ. Επιμ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κωτσάκης, Δ. & Μουρελή, Ε. & Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. κ.ά. (2010): Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Παυλίδου,Θεοδοσία (2006): Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2016