ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,(ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,(ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / MULTICULTURALISM, COMMUNICATION, EDUCATION
Τίτλος στα ΓερμανικάMultikulturallität, Kommunikation, Erziehung (Multiculturalism, Communication, Education)
ΚωδικόςΑΚ0218
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012960

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,(ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145523
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αρχές και μεθόδους των τομέων της σημασιολογίας και πραγματολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «Γλωσσολογία IV», κρίνεται απαραίτητη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα Αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις σε σχέση με • την (πολυ-, δια-, υπερ-) πολιτισμική εκπαίδευση, • την (κριτική) ανάλυση λόγου, • τα χαρακτηριστικά του είδους επιστημονικό κείμενο, • σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα Ελλάδα και Γερμανία Θα εξοικειωθούν με ζητήματα της (κριτικής) ανάλυσης λόγου επιστημονικών κειμένων. Θα αναπτύξουν τη γλωσσική/πολιτισμική/κοινωνική επίγνωσή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο χειμερινό εξάμηνο (ΑΚ0217) εξετάστηκαν πολυτροπικά κείμενα της ελληνικής και γερμανικής τηλεόρασης με επίκεντρο τη μελέτη σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων, της κοινωνικής ταυτότητας και της μεταφοράς. Στο εαρινό εξάμηνο αναλύονται κυρίως γερμανικά επιστημονικά κείμενα με θέμα τον λόγο της πολιτικής και της οικονομικής κρίσης, όπως και πολυτροπικά κείμενα των ΜΜΕ.
Λέξεις Κλειδιά
(Κριτική) ανάλυση λόγου, πολυγραμματισμοί, πολιτικός λόγος, οικονομική κρίση, μετανάστευση, τηλεοπτικές εκπομπές, κοινωνικές ταυτότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
6 ECTS Eνεργή συμμετοχή στο μάθημα, επιτυχής συμμετοχή σε τεστ σχετικά με τις θεωρητικές βασικές αρχές και μεθόδους του σεμιναρίου, προφορική παρουσίαση εργασίας και συνοπτική γραπτή παρουσίαση της εργασίας. H γραπτή εργασία θα περιέχει ένα κείμενο 1500 λέξεων περίπου και τις διαφάνειες της παρουσίασης. 9ECTS Eνεργή συμμετοχή στο μάθημα, επιτυχής συμμετοχή σε τεστ σχετικά με τις θεωρητικές βασικές αρχές και μεθόδους του σεμιναρίου, προφορική παρουσίαση εργασίας και αναλυτική γραπτή παρουσίαση της εργασίας. H γραπτή εργασία θα περιέχει ένα κείμενο 5000 λέξεων περίπου και τις διαφάνειες της παρουσίασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Οικονομική, πολιτική κρίση σε άρθρα εφημερίδων Bickes, H. & Butulussi, E. & Otten, T. & Schendel, J. & Sdroulia, A. & Steinhof, A. 2012. Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und Feindseligkeit am Beispiel Griechenland: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung ausgewählter deutscher und griechischer Medien. Iudicium: München. Bickes, H. & Butulussi, E. & Otten, T. & Schendel, J. & Sdroulia, A. & Steinhof, A. & Sidiropoulou, R. 2014. Globale Krisen der Finanzmärkte als Krise einer Freundschaft - deutsche und griechische Medienberichterstattung während der Diskussion um europäische Rettungspakete zur Stützung des griechischen Staatshaushaltes, oder: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Σε πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)δραση.» Θεσσαλονίκη 25-28.5.2011 (325-346) Lakoff, G. & Wehling, Ε. 2016. Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg. Carl-Auer. Wehling, Ε. (2016). Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet - und daraus Politik macht. Köln. edition medienpraxis. 1 Κριτικές για το βιβλίο των Bickes, H. & Butulussi u.a. (2012). Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und Feindseligkeit am Beispiel Griechenland: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung ausgewählter deutscher und griechischer Medien. Chardaloupa, Johanna 2014. „Buchvorstellung – Hört beim Geld die Freundschaft auf?“ Σε: Aktuell 35. Dimitriadis, Andrea 2013. „Untersuchungen über deutsch-griechische Medienberichterstattung.“ Griechenland Zeitung. 385, 12.6.2013, 11-12. Sölbeck, Sabine 2012. „Mediale Stigmatisierung der griechischen Bevölkerung.“ Σε: http://suite101.de/article/die-stigmatisierung-der-griechischen Wehr, Andreas 2013. „Feindbildproduktion. Ein Sammelband zu deutschen und griechischen Medien.“ Σε: Junge Welt Nr. 23, 28.1.2013, 15. 2. Ανάλυση τηλεοπτικών εκπομπών & επικοινωνίας στο διαδίκτυο Fahr, Annette 2009. Politische Talkshows aus Zuschauersicht. München. Nomos. Edition Reinhard Fischer. Girnth, H. & S. Michel (Hrsg.) 2015. Polit-Talkshow. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein multimodales Format. Stuttgart: ibidem Κέλλα, Β. 2008. «Επικοινωνία και λόγος στις δημόσιες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις». Πολίτης, Π. (επιμ.) Ο λόγος των Μέσων Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 210-244. Musolff, Andreas 2016: Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury. (για blogs) Schulz, Tanjev 2006: Geschwätz oder Diskurs?. Die Rationalität politischer Talkshows im Fernsehen. Herbert von Halem Verlag Straßner, Erich 1987: Ideologie – Sprache – Politik. Grundfragen ihres Zusammenhangs. Max Niemeyer Verlag Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης μεταφοράς Butulussi , Eleni 2019. Practical Reasoning and Metaphor in TV Discussions on Immigration in Greece: Exchanges and Changes. In: Musolff Andreas, and Lorella, Viola (eds.) Migration and Media: Discourses about Identities in Crisis. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 163-182. Cameron, L. & A. Deigman. 2006. The Emergence of Metaphor in Discourse. Applied Linguistics 27 (4): 671-690. Charteris-Black, J. 2014. Analysing political speeches. Rhetoric, Discourse and Metaphor. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Forceville, C. 1994. Pictorial metaphor in advertising. Metaphor and Symbolic Activity 9: 1-29. Forceville, C. 2017. Visual and multimodal metaphor in advertising: cultural perspectives. Styles of Communication 9 (2): 26-41. Lakoff, G. & M. Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago/London: The Univer-sity of Chicago Press. Musolff, A. 2016. Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury. Yu, N. 1998. The Contemporary Theory of Metaphor: A perspective from Chinese. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Χριστίδης, Α.-Φ. 2002. Όψεις της μεταφοράς. Στο Όψεις της γλώσσας επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Αθήνα: Νήσος: 155-166. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξενόγλωσση Billig M., Condor S., Edwards D., Gane M., Middleton D., Radley A.R. 1988. Ideological Dilemmas. London: Sage Publications. Butulussi Eleni(2020. The metaphor that connects: Contemporary Art in a linguistic lesson at the Aristotle University of Thessaloniki.: Text and video. Metalogos-systemic-therapy-journal.gr. Nr.36. Butulussi Eleni 2020. Learning processes that connect: Dilemmas, metaphors, contemporary art, education. Metalogos-systemic-therapy-journal.gr. Nr.36. Cameron, Lynne, and Alice Deigman. 2006. “The Emergence of Metaphor in Discourse.” Applied Linguistics 27 (4): 671-690. Charteris-Black, Jonathan. 2014. Analysing Political Speeches. Rhetoric, Discourse and Metaphor. Basingstoke: Palgrave, Macmillan. Fairclough Norman (2010): Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London/ New York: Longman Fairclough, Isabela, and Norman Fairclough. 2012. Political Discourse Analysis: A Method for Advanced Students. Lon¬don/New York: Routledge. Fairclough, Norman & Fairclough, Isabela 2010. Argumentation analysis in CDA: Analyzing Practical Reasoning in Political Discourse. De Cillia, R. & Gruber, H. & Krzyżanowski & Menz, F. (ed.). Discourse, Politics, Identity. Diskurs, Politik, Identität. Festschrift für Ruth Wodak. Tübingen: Stauffenburg. 59-70. Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Forceville, C. 2009. Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist framework: Agendas for research. In:; Forceville, C. Urios-Aparisi, e. (Eds.). Multimodal metaphor. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2009a, p.19-42. [ Links ] Gibbs W. Raymond / Okonski Jr., Lacey Okonski – Miles Hatfield 2013. Crazy creative Metaphors. Crazy metaphorical minds? Hidalgo Dowing, Laura / Blanca Kraljevic, Mujic (eds) 2013. Metaphor and the Social World. Special Issue on Metaphorical creativity across modes. Vol. 3, Nr. 2. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam / Philadelphia. 141-159. Gibbs W. Raymond 2011. The allegorical impulse. Metaphor and Symbol. 26, 121-130. Helland Kristin I. 2017. Mona AKA Sad Girl: A multilingual multimodal critical discourse analysis of music videos of a Japanese Chicana rap artist. Discourse, Context & Media 23: 25-40. Janks, Hilary 2010. Literacy and Power. Roudledge. New York, London. (ix- xi). υπάρχει όλο στο ιντερνετ(https://www.scribd.com/document/361163027/JANKs-Hilary-2010-Literacy-and-Power) Kalantzis Mary & Bill Cope 2001. Πολυγραμματισμοί [Ε2] Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 214-216. http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/01.html Kress, G. & van Leeuven, T. 1996, 2. εκδ. 2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design, London: Routledge. London & NY: Routledge Kress, Gunther & Theo van Leeuwen 2010. Η ανάγνωση των εικόνων: Η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού. μετάφραση Γιώτα Κουρμεντάλα • επιμέλεια Φωτεινή Παπαδημητρίου. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Lakoff, G. & Turner, Mark 1989. More Than Cool Reason. A Field Guide to Poetiv Metaphor. Chicago: University of Chicago Press. Lakoff, George, and Mark, Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. Liu, Y. 2010. Building Urban Community Capacity: A Multiliteracy Framework. Researcher: An Interdisciplinary Journal. Vol. 23, Issue 2, p21-46. Mitsikopoulou, Β. / Koutosogiannis, D. 2005. The Iraq war as curricular knowledge. From the political to the pedagogic divide. Journal; of Language and Politics 4, 1: 92-117 Musolff, Andreas. 2016. Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury. O'Halloran, Kay L., Tan, Sabine, Smith, Bradley A. & Podlasov, Alexey. 2011. Multimodal analysis within an interactive software environment: Critical discourse perspectives, Critical Discourse Studies, 8(2): 109-125. Pirbhai-Illich, Fatima 2010. Aboringinal Students Engaging and Struggling with Critical Multiliteracies. Journal of Adolescent & Adult Literacy; Vol. 54: 4, p 257-266. Silvers, P. Shorey, M. & Linda Crafton 2010. Cirtical literacy in primary multiliteracies classroom: The hurricane group. Journal of Early Childhood Literacy. Vol 10: issue 4, p-379-409. Toulmin, S.E 1959. The uses of arguments. Cambridge. Cambridge University Press. Wodak, Ruth. 2015. The Politics of fear. What Right-Wing Populist Discourses Mean. London, UK: Sage. Yu, Ning 2009. Nonverbal and multimodal metaphors and metonymies. FORCEVILLE, C. URIOS-APARISI, E. (Eds.) 2009a. Multimodal metaphor. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 119-143. Ελληνόγλωσση Αισχύλος (463 π.Χ.), 1992. Ικέτιδες. Μετάφραση Ρούσσσος Τάσος. Αθήνα: Κάκτος. Βοσνιάδου Τάνια 2001. Boundaris and Contradictions in the Constitution of Femininity through the Mother-Daughter Relationship. Doctoral Thesis, University of Athens. Βοσνιάδου Τάνια 2002. Η αντοχή στην αμφιθυμία ως αντίδοτο στην ψυχική βία. Ναυρίδης, Κλήμης, Εξουσία, βία, πόνος. Β. Μέρος. Αθήνα: Καστανιώτης. 161-167. Θεοδωρίδη, Χ. (1999). Επίκουρος. Η αληθινη όψη του αρχαίου κόσμου. Αθήνα: Εστία. Δρίβας, Γιώργος 2017. Εργαστήριο Διλημμάτων. Εθνική συμμετοχή στην 57η Μπιενάλε Βενετίας. Εθνικός Επίτροπος: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Επιμέλεια: Ορέστης Ανδρεαδάκης (www.drivsa.org) Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα. Αθήνα. Σαΐτα, 13-56 (να δω της Στάμου βιογραφικό) Κουτσογιάννης, Δ. (2017). Γλωσσική διδασκαλία χθες, σήμερα, αύριο: μια πολιτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. (ISBN 978–960–231–180–6, σελ. 417) Κωτσάκης, Δ. & Ε. Μουρελή & Ι. Μπίμπου & Ε. Μπουτουλούση & Χ. Αλεξανδρή & Ε. Γκέσογλου & Κ. Καραμανώλη & Α. Καρπούζα & Ε. Σπανοπούλου 2010. Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Κωτσάκης, Δ. 2010. Η Αναστοχαστική Πράξη. Κωτσάκης, Δ. κ.ά. 2010. Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος, 137-252. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής: [Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής] (Retrieved from http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ on 5/2/2016). Μάκη, Κωστούλα 2015. Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στον λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και την εμπορία γυναικών. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Μητσικοπούλου Βασιλική (2001) Γραμματισμός [Ε1] Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 209-213. http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html (πρόσβαση 12.8.2016) Μουρελή, E. 2010. H Oμάδα της αναστοχαστικής πράξης: Παραδείγματα. Κωτσάκης, Δ. κ.ά. Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος, 19-45. Μπαμπάσικας Πέτρος 2017. Μια διακλάδωση, ένα μονοπάτι, μια ταινία. Σε Κατάλογο έργου: Εργαστήριο Διλημμάτων. Γιώργος Δρίβας. 57η Διεθνής Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia. Ελληνικό Περίπτερο. 74-75 (73-82) Μπόρχες, Χόρχε Λουίς «Ο κήπος με τα διακλαδωτά μονοπάτια» (2005) \ Μπουτουλούση Ε. 2002. «Το πολυπολιτισμικό σχολείο: Κριτικές προσεγγίσεις και η πολιτισμική συνειδητοποίηση». Σε: Αυδή Α. & Χρυσαφίδου Α. (επιμ.) Ανακαλύπτοντας τον πλούτο της διαφορετικότητας μέσω της τέχνης. Πρακτικά Ημερίδας των προγραμμάτων Comenius και Εκπαίδευσης χωρίς σύνορα, 28 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2001, Θεσσαλονίκη 2002, 39-88. [2002] Μπουτουλούση Ε. 1999. Γλωσσική επίγνωση. Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της Γλωσσικής Αγωγής και Συμπεριφοράς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΕΠΕΑΕΚ, www.komvos.edu.gr, 223-229 και 4 σελίδες υπερκείμενο. Μπουτουλούση Ε. 2004. Λόγος και ρατσισμός: Γλωσσικές και κοινωνικές εξελίξεις. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 24, 506-519. Μπουτουλούση Ε. 2005. Μετανάστευση και μεταφορά στον λόγο: Εικόνες του άλλου στο έθνος-κράτος. Ε. Butulussi & Ε. Karagianidou & Κ. Zachu (Hrsg.) Sprache und Multikulturalität: Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 275-295. Μπουτουλούση Ε. 2006. «Ο εθνικός εαυτός και ο ‘άλλος’ σε μαθήματα κριτικής γλωσσικής επίγνωσης». Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 26ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 14-15 Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη, 329-346. Μπουτουλούση Ε. 2008. Μεταφορά και επιχειρηματολογία στον λόγο της πολυπολιτισμικότητας. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 28, 279-291. Μπουτουλούση, Ε. 2010. «Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί σε σεμινάρια γλωσσολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το παράδειγμα της επιχειρηματολογίας.» Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1-3 Μαΐου 2009 , 411-421. Μπουτουλούση, Ε. 2014. Eπικοινωνία και σχέσεις στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό σχολείο: Προβλήματα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον λόγο μιας ομάδας αναστοχαστικής πράξης για τη στήριξη εκπαιδευτικών». Στο: Πρακτικά Ημερίδας Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ: Διεπαφές ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική των γλωσσών: Η Γερμανική ως Ξένη Γλώσσα στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα, 20.4.2013, [105-124: http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/synedria/SLSD2013.pdf] Μπουτουλούση Ελένη 2015. Η επανάληψη μεταφορών ως στοιχείο οργάνωσης και συγκρότησης των ιδεολογικών λόγων της μετανάστευσης. Σε: Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.) Μελέτες για τον προφορικό λόγο. Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 183-199. Μπουτουλούση Ελένη 2020. Η μεταφορά που συνδέει: Η σύγχρονη τέχνη σε ένα μάθημα γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ. : Κείμενο και βίντεο. Μετάλογος: metalogos-systemic-therapy-journal.gr. αρ.36. Μπουτουλούση Ελένη 2020. Διαδικασίες μάθησης που συνδέουν: Διλήμματα, μεταφορές, σύγχρονη τέχνη, εκπαίδευση. Μετάλογος: metalogos-systemic-therapy-journal. αρ.36. Ρανσιέρ, Ζακ 2010. Ο χειραφετημένος θεατής. (Μετ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής). Αθήνα: Εκκρεμές. Σπανοπούλου, Ε. 2010. Φανεροί και αφανείς συμμέτοχοι στα γεγονότα της τάξης. Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Α., Μπουτουλούση 2010. Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος, 395-398. Στάμου Αναστασία Γ., Αρχάκης, Αργύρης, Πολίτης, Περικλής 2016. Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Χαρτογραφώντας το πεδίο: Στο: Στάμου Αναστασία Γ., Πολίτης, Περικλής , Αρχάκης, Αργύρης. Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα. Αθήνα. Σαΐτα, 13-56. Στάμου, Α.Γ. 2014. Η κριτική ανάλυση λόγου: Μελετώντας τον ιδεολογικό ρόλο της γλώσσας. Στο Γεωργαλίδου, Μ., Σηφιανού, M., & Τσάκωνα, B. (eπιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος. 149-187.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-10-2020