ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / CRITICAL LITERACY
Τίτλος στα ΓερμανικάΚritische Literalität
ΚωδικόςΑΚ0227
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014632

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 42
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145527
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε θέματα κριτικού γραμματισμού. Διακρίνεται από τον λειτουργικό γραμματισμό. Συνδέεται με την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους/τις μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες ικανούς/ές να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και να παράγουν και να προσλαμβάνουν με κριτικό τρόπο μια ευρεία γκάμα κειμενικών ειδών. Εξετάζεται τόσο σε μακρο- όσο και σε μικρο-επίπεδο. Το μακρο-επίπεδο αφορά τις κυρίαρχες πρακτικές γραμματισμού μιας γλωσσικής κοινότητας. Το μικρο-επίπεδο αφορά την «κριτική γλωσσική επίγνωση», δηλαδή την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στα άρρητα ιδεολογικά νοήματα που κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα κείμενα (π.χ. τη ρατσιστική χρήση της γλώσσας στα ΜΜΕ). Θα εστιάσουμε στη μελέτη αναπαραστάσεων για τη Γερμανία/ Γερμανούς στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων από τον δημόσιο λόγο (εφημερίδες, διαφήμιση, τηλεόραση). Η κριτική επίγνωση των εθνοπολιτισμικών στερεοτύπων που συνοδεύουν τα γερμανικά και τη ‘γερμανικότητα’ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον/την εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στο ελληνικό σχολείο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κριτικό γραμματισμό • έχει γνώση ορισμένων εργαλείων της κριτικής ανάλυσης του λόγου • να διακρίνει με κριτικό τρόπο τους γλωσσικούς μηχανισμούς σύστασης των κειμένων και τα ιδεολογικά νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτά • χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματισμού για να προσδιορίσει τις κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους με τις οποίες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε ποικίλες κοινωνικές πρακτικές
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Αποσαφήνιση της έννοιας του γραμματισμού • Είδη γραμματισμού (αυτόνομο και ιδεολογικό μοντέλο, πολυγραμματισμοί, λειτοργικός γραμματισμός • Ο κριτικός γραμματισμός και οι διαφορετικές παραδόσεις (παιδαγωγική, κοινωνικο-πολιτισμική, γλωσσολογική, εθνογραφική) • Πρακτικές γραμματισμού- η υπόθεση της αναντιστοιχίας σχολείου-σπιτιού • Κριτική ανάλυση λόγου ως εργαλείο κριτικής προσέγγισης των κειμένων • Εφαρμογή της κριτικής ανάλυσης λόγου σε μια ευρεία γκάμα κειμένων του δημόσιου λόγου για αναπαραστάσεις της Γερμανίας/ Γερμανών στην Ελλάδα
Λέξεις Κλειδιά
γραμματισμός, κριτική ανάλυση λόγου, εθνοπολιτισμικά στερεότυπα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:Βιντεοπροβολέας Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:Χρήση email και elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Φροντιστήριο150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατ’οίκον εργασία. Προφορική παρουσίαση εργασίας. Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Baynham, M. (2002). Πρακτικές Γραμματισμού (Μτφ. Μ. Αραποπούλου, επιμ. Ε. Καραντζόλα). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cook-Gumperz, J. (2008) (επιμ.). Η Κοινωνική Δόμηση του Γραμματισμού (Μτφ. Ε. Κοτσυφού, επιμ. Τ. Κωστούλη). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Gee, J., Hasan, R., Luke, C., Wells, G. (2006). Γραμματισμός, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Μτφ: Μαρία Αραποπούλου, επιμ. Α. Χαραλαμπόπουλος). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Στάμου Α.Γ., Πολίτης Π., Αρχάκης Α. (2016) (επιμ.). Γλωσσική Ποικιλότητα και Κριτικοί Γραμματισμοί στον Λόγο της Μαζικής Κουλτούρας: Εκπαιδευτικές Προτάσεις για το Γλωσσικό Μάθημα. Καβάλα: Εκδόσεις Σαϊτα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2020