ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ / Radioanalytical Chemistry and Applications of Nuclear Techniques
ΚωδικόςΚ316
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015209

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕπιλογής Κατεύθυνσης745
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600145655
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να γνωρίσουν την οργανολογία της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να εξασκηθούν σε απλές μετρήσεις ραδιενέργειας και την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων Να γνωρίσουν βασικές τεχνικές της Ραδιοχημείας-Πυρηνικής Χημείας και εφαρμογές τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά στοιχεία ραδιοχημείας. Ραδιενέργεια. Ραδιενεργός διάσπαση. Είδη διασπάσεων. Ραδιενεργός ισορροπία. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Οργανολογία στη ραδιοχημεία. Οι πυρηνικές αντιδράσεις. Φυσική ραδιενέργεια. Τα ραδιενεργά στοιχεία στο περιβάλλον. Ουράνιο και εφαρμογές του. Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών στοιχείων. Μέθοδοι διαχείρησης πυρηνικών αποβλήτων. Ραδιοχημικές και πυρηνικές μέθοδοι ανάλυσης (ραδιοαναλυτική χημεία). Νετρονική ερνεργοποίηση, φθορισμός ακτίνων-χ. Ραδιενεργοί ιχνηθέτες. Ραδιοχρονολόγηση. Παραγωγή ραδιοισοτόπων-ραδιοφάρμακα. Εφαρμογές των ισοτόπων και των ακτινοβολιών στη χημεία, βιολογία, ιατρική και την τεχνολογία. Η βιολογική δράση των ακτινοβολιών και στοιχεία ραδιοπροστασίας. Εργαστήριο:Ανίχνευση και μέτρηση της πυρηνικής ακτινοβολίας, στατιστική μετρήσεων, προσδιορισμός του νεκρού χρόνου, απορρόφηση της ακτινοβολίας από την ύλη, φασματοσκοπία-α και –γ, φυσική ραδιενέργεια, προσδιορισμός ουρανίου και θορίου,ανάλυση με XRF, ανάλυση με NAA, μελέτη κινητικής με ραδιοιχνηθέτη
Λέξεις Κλειδιά
ραδιοχημεία, ραδιενέργεια, ραδιονουκλίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση451,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
βιβλίο στη ραδιοχημεία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ξένη βιβλιογραφία, δημοσιεύσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-02-2020