ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ / Green Chemistry
ΚωδικόςΗ08
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002662

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600145925
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση, εµπέδωση και ικανότητα εφαρµογής της γνώσης και των τεχνικών, που είναι απαραίτητες για την εξοικείωση µε τις 12 αρχές της Πράσινης Χηµείας. • Απόκτηση οικειότητας µε µεθόδους και τεχνικές της Πράσινης Χηµείας για τον σχεδιασµό προϊόντων και διεργασιών, που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνες και τοξικές χηµικές ενώσεις για το άνθρωπο και το περιβάλλον («πράσινα» προϊόντα). Επαφή µε τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος Χηµείας και διοργάνωση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις πιλοτικών και βιομηχανικών χημικών διεργασιών. • Προσαρµοστικότητα στο συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο της Πράσινης Χηµείας και της Πράσινης Χηµικής Τεχνολογίας µε έµφαση στον σχεδιασµό διεργασιών και την παραγωγή προϊόντων από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, που έχουν ουσιαστική συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη. • Απόκτηση γενικότερων δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάκτηση και ανάλυση πληροφοριών από το διαδίκτυο σε βάσεις δεδοµένων και από την πρωτογενή βιβλιογραφία, οµαδική εργασία, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσµάτων και αποτελεσµάτων κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Πράσινη Χημεία Αρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας Αρχές & εφαρμογές Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας – Μηχανικής Ανάλυση Κύκλου Ζωής Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιομηχανική Οικολογία H Kατάλυση ως βασική «Αρχή» της Πράσινης Χημείας Ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή χημικών και καυσίμων-ενέργειας Εναλλακτικοί διαλύτες
Λέξεις Κλειδιά
Πράσινη Χημεία, Πράσινη Χημική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Κατάλυση, Βιοκαύσιμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, email, skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)381,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους Οι βαθμοί στο σάϊτ του Εργ. Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmtgZVb0xkFmdGc1SnNfMzZ1enE0ckFKX2ZrQ2ppeEE#gid=0
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2015. Α. Ζουμπούλης, Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Πελέκα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, (www.kallipos.gr), ISBN 978-960-603-089-5, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο-ελεύθερη πρόσβαση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320184. 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 2012, ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΙΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Έκδοση: 978-960-9695-00-8/2012, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 20524925 (Τύπος: Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βοήθημα / Σημειώσεις) 3. Πράσινη Χημεία - Θεωρία και Πράξη (P.T. Anastas, J.C Warner), 2007. Διαθέτης (Εκδότης): ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-234-6. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 314
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ζουμπούλης Α., α.χ. Σημειώσεις για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Ζουμπούλης Α. Ι. και Τράσκας Γ., 2004. "Πράσινη χημική τεχνολογία / μηχανική: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών". Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Αθήνα 27-28/2), ΕΕΧ, 17 σσ. Ζουμπούλης Α.Ι. και Μουσσάς Π.Α., 2007. «Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA): εφαρμογή στη διαδικασία της αφαλάτωσης». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πάτρα, 8-10 Μάρτιου), 12 σσ. (pdf) Κόκκινος E. και Ζουμπούλης Α.Ι., 2012. Εφαρμογή των αρχών της Πράσινης Χημείας σε τεχνολογίες κατεργασίας υγρών αποβλήτων. Χημικά Χρονικά 74(9), 9-14. Παπανικολάου Μ., Γεμενετζής Π., Ζουμπούλης Α., 2006. Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA): περιγραφή ενός σημαντικού εργαλείου πράσινης χημείας. Chimica Chronika 68(6), 27-32. Antonopoulos I.S., Zouboulis A.I., Samaras P. and Karagiannidis A., 2012. “Sustainable development and industrial ecology: methods and steps applied in industrial areas”. Proc. 3rd Int. Symp. Green Chemistry for Environment, Health and Development (Skiathos, October 3-5), 8 pp. Grasserbauer M., 2012. The climate and energy policy of the European Union: Challenges for green chemistry. Fresenius Env. Bull. 21(8b) 2338-2343. Moussas P.A. and Zouboulis A.I., 2012. "Life Cycle Assessment (LCA) of wastewater treatment plants". Proc. 3rd Int. Symp. Green Chemistry for Environment, Health and Development (Skiathos, October 3-5), 8 pp. (pdf) Singhal M., Singh A., Khan S.P., Sultan E., Sachan N.K., 2012. Green chemistry potential for past, present and future perspectives. Int. Res. J. Pharmacy 3(4), 31-36. Tundo P., Arico F. and McElroy C.R., 2011. “The Greening of Chemistry”. In J. Garcia-Martinez and E. Serrano-Torregrosa (Eds.), The Chemical Element: Chemistry's Contribution to Our Global Future, Wiley, chapter 6, pp. 189-233. Zouboulis Α.Ι., Samaras P., Krestou A. and Tzoupanos N.D., 2012. Leather production modification methods towards minimization of tanning pollution: “green tanning”. Fresenius Env. Bull. 21(8b), 2406-2412.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2020