ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ / Inorganic Chemistry III
ΚωδικόςΥ19
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002647

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 248
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό6310

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Ώρες Συνολικά104
Class ID
600146066
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χημεία ενώσεων συναρμογής. • Να ερμηνεύουν τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των ενώσεων συναρμογής βασιζόμενοι σε κατάλληλες θεωρίες ηλεκτρονικής δομής. • Να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη σύνθεση και το φυσικοχημικό ενώσεων συναρμογής χειριζόμενοι κατάλληλες εργαστηριακές συσκευές και εργαστηριακά όργανα. • Να χειρίζονται φασματοφωτόμετρα και άλλα εργαστηριακά όργανα και να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις αντίστοιχες μεθόδους. • Να μπορούν να επιλύουν προβλήματα στη σύνθεση και την ταυτοποίηση ενώσεων συναρμογής. • Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών με μορφή γραπτής εργασίας. • Να παρουσιάζουν ενώπιον ακροατηρίου ερευνητικά άρθρα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα στοιχεία του τομέα d: ατομικές ιδιότητες, φυσικές ιδιότητες και αριθμοί οξείδωσης. Ενώσεις συναρμογής και είδη ligand. Αριθμοί και γεωμετρίες συναρμογής. Στοιχεία ονοματολογίας των ενώσεων συναρμογής. Δομική ισομέρεια και στεροϊσομέρεια στις ενώσεις συναρμογής. Θερμοδυναμική σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής και παράγοντες που την επηρεάζουν: σταθερές σχηματισμού, σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις, χηλικό και μακροκυκλικό αποτέλεσμα και στερεοχημικό αποτέλεσμα. Σύνθεση ενώσεων συναρμογής: αντιδράσεις υποκατάστασης, θερμικής διάσπασης, με οξείδωση του μεταλλικού κέντρου, αντιδράσεις των συναρμοσμένων ligand και σύνθεση ισομερών. Θεωρίες δεσμού των ενώσεων συναρμογής: θεωρία σθένους δεσμού (valence bond theory), θεωρία κρυσταλλικού πεδίου (crystal-filed theory) και θεωρία του πεδίου των ligand (ligand-field theory). Μαγνητικές ιδιότητες και φασματοσκοπία UV-vis των ενώσεων συναρμογής (διαγράμματα Orgel και Tanabe-Sugano). Κινητική σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής. Αντιδράσεις υποκατάστασης (μηχανισμοί, υποκατάσταση σε οκταεδρικά και επίπεδα τετραγωνικά σύμπλοκα), ισομερισμού και οξειδοαναγωγής. Εφαρμογές των ενώσεων συναρμογής. Εργαστηριακές ασκήσεις. Σύνθεση ενώσεων συναρμογής του νικελίου(ΙΙ) με διθειοκαρβαμιδικά ανιόντα και φωσφίνες ως ligand: μελέτη των ενώσεων με μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και φασματοσκοπία FTIR. Σύνθεση ενώσεων συναρμογής του μαγγανίου(ΙΙΙ) και του νικελίου(ΙΙ) με βάσεις του Schiff ως ligand: μελέτη των ενώσεων με μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας και φασματοσκοπία FTIR. Σύνθεση ενώσεων συναρμογής του κοβαλτίου(ΙΙΙ) με νερό, αμμωνία και διαιθυλαμίνη ως ligand: μελέτη των ενώσεων με μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και φασματοσκοπία UV-vis (προσδιορισμός της φασματοσκοπικής σειράς διαφόρων ligand). Εργαστηριακές αναφορές. Βιβλιογραφική εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
στοιχεία του d τομέα, χημεία συναρμογής, σύμπλοκα, ligand, θερμοδυναμική σταθερότητα συμπλόκων, σύνθεση και αντιδράσεις συμπλόκων, μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, μελέτες με φασματοσκοπίες FTIR και UV-vis
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1295,2
Φροντιστήριο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Προφορική παρουσίαση60,2
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδόσεις: UNIBOOKS (2017), ISBN: 9786185304522 Δ. Κεσίσογλου, Π. Ακρίβος, ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2013), ISBN: 9789604563326
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong, INORGANIC CHEMISTRY, OUP Oxford, 7th edition (2018), ISBN-13: 978-0198768128 A. Cotton, G. Wilkinson, P. Gaus, ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. (2015) ISBN: 9789605830663
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2020