ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / THEORY AND PRAXIS OF TRANSLATION: GERMAN-LANGUAGE LITERATURE IN GREEK TRANSLATION - ENHANCEMENT
ΚωδικόςΒΚ0261-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018067

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600146276
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΕΤ405 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Άριστη γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες • θα έχουν μια γενική επισκόπηση της μεταφρασμένης στην ελληνική γλώσσα γερμανικής λογοτεχνίας στον 21ο αιώνα, • θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της μεταφρασεολογίας και ιδιαίτερα με την κοινωνιολογία της μετάφρασης και με βάση αυτές • θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την μεταφραστική παραγωγή γερμανόφωνων έργων στην Ελλάδα και • θα μπορούν να γράψουν μια εκτενή γραπτή εργασία σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο σεμινάριο θα διδαχτούν οι βασικές αρχές μεταφρασεολογίας και ιδιαίτερα κοινωνιολογίας της μετάφρασης και θα συγκεντρωθούν δεδομένα που αφορούν τις μεταφράσεις γερμανόφωνης λογοτεχνίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα αλλά και τους μεταφραστές και μεταφράστριες που τις εκπόνησαν. Επιπλέον οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020), όπου θα διεξάγουν οι ίδιοι συνεντεύξεις με μεταφραστές και μεταφράστριες. Επίσης θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της ΔΕΒΘ που αφορούν τη γερμανόφωνη λογοτεχνία και τις μεταφράσεις της, καθώς τιμώμενη χώρα είναι η Γερμανία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αμπατζοπούλου, Φ. (2000). Η λογοτεχνική μετάφραση στην Ελλάδα. Η γραφή και η βάσανος. Ζητήματα λογοτεχνικής αναπαράστασης. Αθήνα: Πατάκης. Angelelli, C. V. (ed.) (2014). The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Bachleitner, N. & Wolf, M. (2010). (Hg.), Streifzüge im translatorischen Feld. Zur Soziologie der literarischen Übersetzung im deutschsprachigen Raum. Berlin: LIT Verlag. Βηδενμάιερ, Α. (2010). Η μετάφραση ως μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ή Ο μεταφραστής ως δρων υποκείμενο, ΕΝΕΚΕΝ, 15, 251-256. Βηδενμάιερ, Α. (2011). Το παζλ της μετάφρασης. Θεσσαλονίκη: Ένεκεν. Bourdieu, P. (1983). The Field of Cultural Production or the Economic World Reversed/ trans. R. Nice, Poetics, 12 (4-5), 311-356. Bourdieu, P. (1990). In Other Words/ trans. M. Adamson. Stanford: Stanford University Press. Γραμμενίδης, Σ. (2009). Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου. Αθήνα: Δίαυλος. Γραμμενίδης, Σ./ Δημητρούλια, Τ./ Κουρδής, Ε./ Λουπάκη, Ε. & Φλώρος, Γ. (2015). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κάλλιπος. Ανακτήθηκε από: http://hdl.handle.net/11419/3901 [18/3/2019]. Δημητρούλια, Τ. (2014). Λογοτεχνική μετάφραση και εκδοτικό πεδίο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Γραφείο Πειραιώς της Γενικής Διεύθυνσης της Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επιμ.), Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 8 Νοεμβρίου 2014 (Πρακτικά συνεδρίου - βίντεο). Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1761 [18/12/2018]. Δημητρούλια, Τ. (2015). Πολιτισμός, λογοτεχνία, μετάφραση, ιεραρχίες, πολυσυστήματα, νόρμες. Στο Δημητρούλια, Τ. & Κεντρωτής, Γ, Λογοτεχνική Μετάφραση. Θεωρία και Πράξη (σσ. 8-50). Αθήνα: Σύστημα Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κάλλιπος. Ανακτήθηκε από http://hdl.handle.net/11419/5252 [18/12/2018]. Dollerup, C. (2000). The Status of Translation and Translators, Lebende Sprachen, 4, 145-149. ΕΚΕΒΙ (2002). Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών στην Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΕΒΙ. Ανακτήθηκε από: http://www.ekebi.gr/frontoffice/isologismoi/TranslatorsReport.pdf [20/10/2017]. ΕΚΕΒΙ (2009). Η βιβλιοπαραγωγή στην Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΕΒΙ. Ανακτήθηκε από: http://www.ekebi.gr/appdata/documents/vivlio2008.pdf [20/10/2017]. ΕΚΕΒΙ (2012). The Book Market in Greece. Αθήνα: ΕΚΕΒΙ. Ανακτήθηκε από: http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketInGreece2011-8.pdf [20/10/2017]. Ferreira Duarte, J./ Assis Rosa, A. & Seruya, T. (eds.), Translation Studies at the Interface of Disciplines. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Gouanvic, J. (2005). A Bourdieusian Theory of Translation or the Coincidence of Practical Instances: ‘Field’, ‘Habitus’, ‘Capital’ and ‘Illusio’, the Translator, 11 (2), 147–166. Holmes, J. (1998) Θεωρία μετάφρασης, θεωρίες μετάφρασης, μεταφραστικές σπουδές και ο μεταφραστής/ μτφρ. E. Χαϊδεμένου, Μετάφραση, 4, 120-125. Inghilleri, M. (2005). The Sociology of Bourdieu and the Construction of the ‘Object’ in Translation and Interpreting Studies, the Translator, 11 (2), 125-145. Ανακτήθηκε από: 10.1080/13556509.2005.10799195 [10.5.2017]. Lefevere, A. (1998). Translation Practice(s) and the Circulation of Cultural Capital: Some Aeneids in English. In Bassnett, S. & Lefevere, A. (eds.), Constructing Cultures. Essays on Literary Translation (pp. 41-56). Clevedon/Philadelphia etc.: Multilingual Matters. Παπαδήμα, Μ. (2012). Τα πολλαπλά κάτοπτρα της μετάφρασης. Αθήνα: Νεφέλη. Pym, A. (2006). On the Social and Cultural in Translation Studies. Στο Pym, Α., Shlesinger, Μ. & Jettmarova, Ζ. (eds.), Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting (σσ. 1-25). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Sapiro, G. (2010). Globalization and Cutlural Diveristy in the Book Market: The Case of Literary Translations in the US and in France, Poetics, 38, 419-439. Sela-Sheffy, R. (2005). How to Be a (Recognized) Translator. Rethinking Habitus, Norms and the Field of Translation, Target, 17 (1), 1-26. Sela-Sheffy, R. (2008). The Translators’ Personae: Marketing Translatorial Images as Pursuit of Capital, Meta LIII, 3, 609-622. Simeoni, D. (1998). The Pivotal Status of the Translator’s Habitus, Target, 10 (1), 1–39. Snell-Hornby, M. (2006). The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting points?. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins. Venuti L. (1995). The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London, New York: Routledge. Wolf, M. (2002). Translation Activity between Culture, Society and the Individual: Towards a Sociology of Translation, CTIS Occasional Papers 2, 33-43. Wolf, M. (2009). The Implications of a Sociological Turn - Methodological and Disciplinary Questions. Στο Pym, A. & Perekrestenko, A. (eds.), Translation Research Projects 2 (σσ. 73-79). Tarragona: Intercultural Studies. Ανακτήθηκε από http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/trp_2_2009/index.htm [18/3/2019]. Wolf, M. & Fukari, A. (2010) (eds.), Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Wolf, M. (2013). Forward. Στο Khalifa, A. W. (ed.), Translators Have their Say? Translation and the Power of Agency, Selected Papers of the CETRA Research Summer School 2013 (σσ. 5-17). Berlin: LIT Verlag.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2020