ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘ. ΑΓΡ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘ. ΑΓΡ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ / Special Issues of Rural Sociology
ΚωδικόςΑΟΝ707
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000542

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘ. ΑΓΡ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600146305
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες που συμβαίνουν στην ύπαιθρο αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: Γιατί συμβαίνουν κάποια γεγονότα; Τι συνέπειες έχουν, όχι μόνο στο χώρο, αλλά και στην κοινωνία; Ποια τα βαθύτερα αίτια μιας σύγκρoυσης στην ύπαιθρο; Ποιες ομάδες εντοπίζονται στην σύγκρουση; Πώς βιώνουν τη φτώχεια διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στην ύπαιθρο; Ποια η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου και των δικτύων; Στόχος του μαθήματος είναι λοιπόν να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Αγροτικής Οικονομίας στις θεωρητικές έννοιες που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας, αλλά και να τους καταταστήσει ικανούς και ικανές να μπορούν να τοποθετηθούν γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στις αγροτικές κοινωνίες με διεπιστημονική προσέγγιση και κριτική ματιά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τα έργα υποδομής στην ύπαιθρο και την υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών και καταναλωτικών προτύπων από τις αγροτικές κοινωνίες, η εκμηχάνιση της γεωργίας και η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού είναι ορισμένες από τις εκφράσεις μιας αγροτικής αναδιάρθρωσης που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τόσο τον αγροτικό χώρο όσο και την κοινωνία. Για χρόνια υπήρχε ισχυρή ταύτιση του αγροτικού χώρου με τη γεωργία. Σήμερα όμως ο αγροτικός χώρος από χώρος παραγωγής μετατρέπεται και σε χώρο κατανάλωσης εμπειριών, προιόντων και υπηρεσιών. Οι αγροτικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη αναδεικνύουν και άλλες δραστηριότητες, και διεκδικήσεις και αντιμετωπίζουν ένα σύμπλεγμα προκλήσεων θέτοντας στο δημόσιο και επιστημονικό διάλογο μια σειρά ζητημάτων, τα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει με κριτική σκέψη το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας”. Βασικές θεματικές ενότητες και οι άξονες γύρω από τους οποίους αναδιπλώνεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι: οι κοινωνικές συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους (με σύγκρουση διαφορετικών οικονομικών και ιδεολογικών συμφερόντων), οι συγκρούσεις για το αγροτικό βίωμα (και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του αγροτικού), οι νέες σχέσεις και κινητικότητες (ανθρώπων, προιόντων κλπ) μεταξύ πόλης-υπαίθρου, ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο αλλά και δυναμικές πρακτικές που αναδεικνύονται μέσα από δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και νέα κοινωνικοοικονομικά μοντέλα αξιών και διακυβέρνησης και τέλος η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης και των δικτύων ως βασικά εργαλεία προσαρμογής των αγροτικών περιοχών και αγροτικών κοινωνιών στις σύγχρονες προκλήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Νεωτερικότητα, Αγροτική Αναδιάρθρωση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, Κοινωνική Οικονομία, Αρπαγή Γης, Επισιτιστική Κυριαρχία, Φτώχεια, Αποστέρηση, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εμπιστοσύνη, Κοινωνικό Κεφάλαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια3
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις3
Σύνολο131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ομιλία Καθ. Tim Lang στο Food Film Festival 2012. http://vimeo.com/38751814 Coley, Howard & Winter, (2011),"Food miles: time for a re-think?", British Food Journal, Vol. 113 Iss: 7 pp. 919 – 934 Ballingall and Winchester (2010) Food Miles: Starving the Poor? The World Economy Winter, M. (2005) “ Geographies of food: agro-food geographies-food, nature, farmers and agency” Progress in Human Geography, 29:609. N. Hassanein (2003) Practicing food democracy: a pragmatic politics of transformationJournal of Rural Studies, Volume 19, Issue 1, pp 77-86 S.M. Borras Jr., R. Hall, I. Scoones, B.White & WWolford (2011) Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction, Journal of Peasant Studies, 38:2, 209-216 ομιλία Carolyn Steel TED talks http://www.ted.com/talks/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html The Role of the EU in Land Grabbing in Africa - CSO Monitoring 2009-2010 “Advancing African Agriculture” (AAA): The Impact of Europe’s Policies and Practices on African Agriculture and Food Security by Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künnemann and Sofía Monsalve Suárez 2011/C 104/01 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Τοπικά συστήματα τροφίμων» (διερευνητική γνωμοδότηση) http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3e13c697-a47b-4528-a39a-a01500a316df Conference "Local agriculture and short food supply chains" (Brussels, 20/04/2012) SPEECH/12/283 Dacian Cioloș Local farming and short supply chains: enhancing the local dimension of the common agricultural policy. http://ec.europa.eu/agriculture/events/small-farmers-conference-2012_en.htm Υπαιθρος Χώρα. Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του 20ου Αιώνα. Επιμ. Κασίμης, Χ. - Λουλούδης Λ., Πλέθρον, Αθήνα, 1999 Ανθοπούλου Θ., Μωυσίδης Α., (Επιμέλεια), 2001, Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα (Συλλογικός τόμος), Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. Δαμιανάκος Σ. (Επιμέλεια), 1987, Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, Συλλογικός Τόμος, ΕΚΚΕ, Αθήνα. Δαμιανάκος Σ., 2002, Από τον χωρικό στον αγρότη, Εκδ. Εξάντας – ΕΚΚΕ, Αθήνα. Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (Επιμέλεια), 1999, Ύπαιθρος Χώρα, Συλλογικός Τόμος, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. Μωυσίδης Α., Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ., 2002, Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. Παπαδόπουλος Α. (Επιμέλεια), 2004, Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015