ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Molecular Biology-Genetics
Κωδικός1.6
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Αγγελοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000880

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία37
Class ID
600146708
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίσουν α. τη δομή των νουκλεϊνικών οξέων καθώς και το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας β. βασικές τεχνικές Μοριακής Βιολογίας οι οποίες μπορούν να βρουν εφαρμογή στην Κτηνιατρική Επιστήμη γ. τη σχέση μεταξύ γενοτύπου και φαινοτύπου στα ζώα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος δ. τον τρόπο κληρονόμησης των κυριότερων χαρακτηριστικών των ζώων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μοριακή Βιολογία (8 ώρες) Διδάσκουσα: Κ. Αγγελοπούλου 1η ώρα Δομή νουκλεϊνικών οξέων. Ο ομοιοπολικός σκελετός των νουκλεϊνικών οξέων. Η διπλή έλικα των Watson-Crick. Δευτεροταγής δομή RNA. Μετουσίωση του DNA 2η ώρα Αντιγραφή του DNA. Ένζυμα αντιγραφής. Επιδιόρθωση του DNA. Αναστολή της αντιγραφής του DNA 3η ώρα Μεταγραφή του DNA. Ένζυμα μεταγραφής. Έναρξη,επιμήκυνση και τερματισμός της αλυσίδας του RNA. Αναστολή της μεταγραφής. Μεταμεταγραφικές επεξεργασίες 4η ώρα Γενετικός κώδικας. Αναγνώριση κωδικονίων-αντικωδικόνια. Μονοσημειακές μεταλλάξεις. Μεταλλάξεις μετατόπισης του αναγνωστικού πλαισίου 5η ώρα Σύνθεση πρωτεϊνών. Έναρξη, επιμήκυνση και τερματισμός της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των πολυπεπτιδίων. Αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης 6η ώρα Ρύθμιση γονιδιακής δραστηριότητας. Το οπερόνιο. Χαρακτηριστικά της περιοχής του lac προαγωγέα και χειριστή. Επαγωγή και καταστολή ενζύμων 7η ώρα Εφαρμογές της γενετικής-Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης-Περιοριστικά ένζυμα, μοριακοί δείκτες, γονιδιακοί χάρτες 8η ώρα Εφαρμογές της γενετικής-Γενετική μηχανική Εργαστηριακές ασκήσεις 2 ώρες Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 2 ώρες Ηλεκτροφόρηση- «Πέψη» τμημάτων DNA με περιοριστικά ένζυμα Γενετική (14 ώρες) Διδάσκοντες: Γ. Μπάνος, Γ. Βαλεργάκης 1η ώρα Δομικές και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωματοσωμάτων 2η ώρα Χαρτογράφηση του γονιδιώματος, είδη γονιδιακών χαρτών, εφαρμογές. Ιστορική αναδρομή στις εξελίξεις της γενετικής 3η ώρα Πειράματα του Mendel. Έννοιες της διάσπασης και της ανεξάρτητης κληρονόμησης των γονιδίων. Περιγραφή του τρόπου που προκύπτουν οι γενοτυπικές αναλογίες 4η ώρα Σχέσεις στη δράση των αλληλόμορφων γονιδίων: κυριαρχία, μονοϋβριδισμός, πολυυβριδισμός, μονόπλευρη κληρονόμηση, μερική κυριαρχία, υπερκυριαρχία 5η ώρα Σχέσεις στη δράση μη αλληλόμορφων γονιδίων. Περιγραφή 7 σχέσεων επίστασης. Επίδραση στις φαινοτυπικές αναλογίες 6η ώρα Σύνδεση και ανταλλαγή γονιδίων. Μέθοδοι εξακρίβωσης της σύνδεσης των γονιδίων και υπολογισμού του ποσοστού ανταλλαγής. Δράση των θανατηφόρων γονιδίων 7η ώρα Σχέση φύλου και κληρονόμησης. Φυλοσύνδετα, μερικώς φυλοσύνδετα, ολανδρικά και ολογυνικά γονίδια. Φυλοεπηρεαζόμενα και φυλοπεριοριζόμενα χαρακτηριστικά. Ολιγογονιδιακά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την κτηνοτροφία 8η ώρα Υπολογισμός της συχνότητας των γονιδίων και των γενοτύπων. Κανόνας ισορροπίας Hardy-Weinberg σε συνθήκες τυχαίας σύζευξης. Προϋποθέσεις ισχύος του κανόνα 9 η ώρα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης της ισορροπίας Hardy-Weinberg σε ένα πληθυσμό. Υπολογισμός των γονιδιακών συχνοτήτων σε περιπτώσεις πολλαπλών αλληλομόρφων ή φυλοσύνδετων γονιδίων 10η ώρα Επίδραση της φυσικής επιλογής, των μεταλλάξεων, της γενετικής παρέκκλισης και της μετανάστευσης στη συχνότητα των γονιδίων 11η ώρα Σύγκριση ολιγογονιδιακών και πολυγονιδιακών(ποσοτικών) χαρακτηριστικών. Σχέσεις γενοτύπου- περιβάλλοντος και αλληλεπιδράσεις στην έκφραση των ποσοτικών χαρακτηριστικών. Περιγραφή της προσθετικής δράσης των γονιδίων. Παραλλακτικότητα και διακύμανση γενετικών αξιών και φαινοτυπικών τιμών των ζώων 12η ώρα Περιγραφή των γενετικών παραμέτρων των χαρακτηριστικών: κληρονομησιμότητα, επαναληπτικότητα, γενετική συσχέτιση. Πλειοτροπισμός 13η ώρα Μελέτη γενεαλογικών δένδρων και εκτίμηση γενετικών συγγενειών μεταξύ ατόμων 14η ώρα Εφαρμογές της γενετικής-Ανίχνευση φορέων υποτελών γονιδίων Εργαστηριακές ασκήσεις 2 ώρες Μονοϋβριδισμός-Διυβριδισμός 2 ώρες Επίσταση-Σύνδεση γονιδίων 2 ώρες Σχέση φύλου-κληρονόμησης 2 ώρες Γενετική πληθυσμών 2 ώρες Εκτίμηση γενετικών και παραγωγικών αξιών 1 ώρα Εκτίμηση γενετικών συγγενειών και αιμομιξία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεώργιος Μπάνος “Βασικές Αρχές της Γενετικής και Κληρονομικότητα” Σύγχρονη Παιδεία ISBN 978-960-357-094-3
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020