ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΝΑΣ / Turkey, Quail, Duck and Goose Production
Κωδικός5.8
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠασχάλης Φορτομάρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003239

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής532

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΤΡΟΡΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600146717
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 4.4.00 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)
 • 2.3.01 ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 • 2.3.02 ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ)
 • 2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
 • 4.4.01 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 • 4.4 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση το μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν: 1. αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στην ορθή προσέγγιση των ειδών πτηνών του μαθήματος στο χώρο εκτροφής τους 2. κατανοήσει τη φυσιολογική λειτουργία των διδασκόμενων ειδών πτηνών αλλά και θα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίσουν τις φυσιολογικές ανάγκες του στο περιβάλλον εκτροφής-διαβίωσής τους 3. κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας (μονάδα εκτροφής) 4. είναι σε θέση να εφαρμόσουν τους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας στην εκτροφή των πτηνών αυτών σε επίπεδο μονάδας (φάρμας) 5. είναι σε θέση αναγνωρίζουν τα προβλήματα εκτροφής και να σχεδιάζουν πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία 1η-6η ώρα Εκτροφή της ινδόρνιθας 7η-10η ώρα Εκτροφή του ορτυκιού 11η-14η ώρα Εκτροφή της πάπιας 15η-18η ώρα Εκτροφή της χήνας Πρακτική άσκηση 8 ώρες Επισκέψεις σε μονάδες εκτροφής ινδόρνιθας και ορτυκιών, ανάθεση εργασιών στους φοιτητές
Λέξεις Κλειδιά
Εκτροφή, Ινδόρνιθα, Ορτύκι, Πάπια, Χήνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-04-2020