ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / Quality Assurance and food safety systems
Κωδικός9.2
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παπαγιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000618

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό952

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία10
Class ID
600146821
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη διάρθρωση ενός συστήματος HACCP στη βιομηχανία τροφίμων, την αξιολόγηση του κάθε σταδίου μιας γραμμής παραγωγής και θα αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου ώστε να μπορούν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων: (10 ώρες) Διδάσκοντες: Ι. Αμβροσιάδης, Α. Παπαβέργου, Μ. Παπαγιάννη 1η ώρα Γενικά περί ποιότητας των τροφίμων. Συστήματα που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων και πρότυπα με τα οποία αυτά ελέγχονται και πιστοποιούνται 2η ώρα Σχεδιασμός και προετοιμασία για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP στις βιομηχανίες τροφίμων. Προαπαιτούμενα και λειτουργικά προαπαιτούμενα 3η ώρα Κατηγορίες κινδύνων στα τρόφιμα και μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο (εξάλειψη ή μείωση σε αποδεκτά επίπεδα) τους 4η ώρα Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος του συστήματος HACCP στις βιομηχανίες τροφίμων. Ανάλυση και εφαρμογή των 7 αρχών του συστήματος HACCP 5η ώρα Εγκατάστασή του HACCP στις μονάδες παραγωγής τροφίμων 6η ώρα Επιθεώρηση του συστήματος HACCP. Πρώτου και δευτέρου βαθμού επιθεώρηση 7η ώρα Επιθεώρηση πιστοποίησης 8η ώρα Έλεγχος του συστήματος HACCP από τις Αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Νομοθετικές απαιτήσεις 9η ώρα Ευθύνες της Παραγωγικής Μονάδας για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και εφαρμογή των απαιτήσεων της 10η ώρα Ευθύνες της Ελεγκτικής Αρχής για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Καταχώριση και έγκριση των μονάδων παραγωγής τροφίμων. Οργάνωση των ελέγχων κατά τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής τροφίμων
Λέξεις Κλειδιά
HACCP, εκτίμηση της ποιότητας, ποιοτικός έλεγχος, ασφάλεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις47
Εξετάσεις3
Σύνολο50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Eφαρμογή και Έλεγχος του Συστήματος HACCP/ I. Αμβροσιαδης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)/ Κ. Τζια 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP) ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ/ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΣΑΝΔΡΟΥ, Λ. ΚΟΥΡΤΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2020