ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ / Practical Training on Hygiene and Technology of Foods of Animal Origin
Κωδικός10.4
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Φλετούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000714

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία46
Class ID
600146846
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: - Εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης μέσω της διενέργειας μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. - Κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρό του σχεδιασμού θερμικών διεργασιών και της βιο-συντήρησης των τροφίμων. - Θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της επίσκεψης και ξενάγησής τους σε βιομηχανίες τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εκπαιδευτικές ασκήσεις σε βιομηχανίες τροφίμων ζωικής προέλευσης. Διερευνητικές μέθοδοι ανάλυσης χημικών ρυπαντών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Βασικές αρχές θερμο-βακτηριολογίας στην επεξεργασία τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αναζήτηση, αρίθμηση, μοριακή ταυτοποίηση L. monocytogenes στα τρόφιμα. Βασικές αρχές αξιολόγησης διάρκειας συντήρησης τροφίμων. Επιδημιολογική έρευνα τροφιμογενών νοσημάτων. Εκτίμηση του μικροβιακού φορτίου των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα. Έλεγχος καταλοίπων αντιβιοτικών στα τρόφιμα. Φυσικοχημικές αναλύσεις σε προϊόντα με βάση το κρέας. Προσδιορισμός ολικού βασικού πτητικού αζώτου και βαθμού οξείδωσης με τη μέθοδο των υπεροξειδίων. Βιοτεχνολογία και παραγωγή τροφίμων και συστατικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή βιολογικών μεθόδων συντήρησης των τροφίμων. Μελέτη και παρουσίαση επιλεγμένων δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στην Υγιεινή και Τεχνολογία τροφίμων από φοιτητές ανά ομάδες.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση τροφίμων, μικροβιολογική ανάλυση, χημική ανάλυση, βιοτεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων8
Εξετάσεις2
Σύνολο50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται 90% του τελικού βαθμού) στην εξεταστική περίοδο του 10ου εξαμήνου μέσω γραπτών εξετάσεων. Το 10% του τελικού βαθμού υπολογίζεται από την επίδοση των φοιτητών κατά την παρουσίαση της βιβλιογραφικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2020