ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / Comparative Physiology of Laboratory Animals
Κωδικός6.14
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ζερβός
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014604

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής632

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία16
Class ID
600146861
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 3.2.0 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
 • 1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ (Θ)
 • 2.1.0 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Θ)
 • 1.4 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι
 • 2.2.0 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • 1.4..1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (Α)
 • 1.4 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι (Θ)
 • 2.1..1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Α)
 • 2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • 3.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ ΘΕΩΡΙΑ
 • 3.1.01 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (A)
 • 3.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ III
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να : -γνωρίζουν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τη χρήση των ζώων εργαστηρίου στην έρευνα -κατανοούν την αρχή των 3R και την εφαρμογή της σε ερευνητικά πρωτόκολλα -γνωρίζουν τα κριτήρια που καθορίζουν τη δριμύτητα ενός πειραματισμού -εκτιμούν το τελικό σημείο ενός πειραματισμού και τη σημασία του σε ότι αφορά την υγεία και ευζωία -έχουν αποκτήσει γνώσεις φυσιολογίας, αναπαραγωγής και συμπεριφοράς των ζώων εργαστηρίου (μυς, επίμυς, κόνικλος) -κατανοούν την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη διατήρηση της υγείας των ζώων εργαστηρίου -γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τους διάφορους τρόπους ευθανασίας για κάθε ζωικό είδος και πως η επιλογή του τρόπου ευθανασίας μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του πειραματισμού -γνωρίζουν κατάλληλες μεθόδους χειρισμού των ζώων εργαστηρίου και να εφαρμόζουν τεχνικές/διαδικασίες συμπεριλαμβονομένων της χορήγησης ουσιών και της δειγματοληψίας -γνωρίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη στατιστική σημαντικότητα (τιμή p) -είναι εξοικοιωμένοι με τις ιδιαιτερότητες των ζώων εργαστηρίου σε ότι αφορά την αναγνώριση του πόνου και τη διαχείρισή του -
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η -2η ώρα Εισαγωγή. Είδη ζώων εργαστηρίου. Τα ζώα εργαστηρίου στην βιοϊατρική έρευνα. Νομοθεσία για την προστασία των ζώων εργαστηρίου κατά τη διενέργεια βιολογικών πειραματισμών. Ιστορική αναδρομή. Προοπτικές. 3η -4η ώρα Φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος. Διαχείριση αναπαραγωγής της εκτροφής. 5η-6η ώρα Φυσιολογία του πεπτικού συστήματος. Διατροφικές ανάγκες των ζώων εργαστηρίου. Φυσιοπαθολογία των διαταραχών της θρέψης. 7η-8η ώρα Φυσιολογία του ενδοκρινικού συστήματος. Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος, του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων. Ανοσοποιητικό σύστημα. 9η-10η ώρα Εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα ζώα εργαστηρίου. Φυσιοπαθολογία των νοσημάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Στρες και συμπεριφορά. Μνήμη και μάθηση. Ευζωία. 11η-12 ώρα Σχεδιασμός πειραματικών πρωτοκόλλων, χρήση διαφορετικών πειραματικών μοντέλων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους και τις απαιτήσεις των πειραματισμών. Χειρισμός πειραματοζώων για τη λήψη βιολογικών υλικών κατά την εκτέλεση των πειραματισμών. Ασφάλεια στο εργαστήριο. Πρακτική άσκηση 4 ώρες Επιδείξεις χειρισμών σε πειραματόζωα.
Λέξεις Κλειδιά
Ζώα εργατηρίου, βιοϊατρική έρευνα, φυσιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις36
Εργαστηριακή Άσκηση4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών7
Εξετάσεις3
Σύνολο50
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-The handbook of experimental animals: The Laboratory Rat, Academic Press, 2000, editor Georg J Krinke -The Experimetal Animal in Bimedical Research (Volumes I, II) CRC Press, 1995, editors Rollin E Bernard, Kesel Lynne M -Fundamentals of Laboratory Animal Science: CRC press 2017, Enqui Liu and Jianglin Fan (eds).
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-04-2020