ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 4.4.01 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 2. 4.4.00 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) / Animal Husbandry II Theory
Κωδικός4.4.00
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000626

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό428,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία46
Class ID
600146906
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στην ορθή προσέγγιση του χοίρου, πτηνών, των ιπποειδών, του σκύλου, της γάτας, των κονίκλων και των πειραματόζωων στο χώρο εκτροφής τους 2. Να κατανοήσει τη φυσιολογική λειτουργία του διδασκόμενου ζωικού είδους (χοίρου, πτηνών, των ιπποειδών, του σκύλου, της γάτας, των κονίκλων και των πειραματόζωων) αλλά και να αναγνωρίσει τις φυσιολογικές ανάγκες του στο περιβάλλον εκτροφής-διαβίωσής του 3. Να κατανοήσει τις παραγωγικές ιδιότητες των ζώων 4. Να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας (μονάδα εκτροφής) 5. Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων (χοίρου, πτηνών, κονίκλων) και ζώων συντροφιάς 6. Να είναι σε θέση αναγνωρίζει τα προβλήματα εκτροφής και να σχεδιάζει πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ειδική Ζωοτεχνία ΙΙ (46 ώρες) Διδάσκoντες: Γ. Αρσένος, Γ. Βαλεργάκης, Γ. Μπάνος, Γ. Παπαδόπουλος, Π. Φορτομάρης, 1-2η ώρα Διάρθρωση και σημασία της Χοιροτροφίας. Η Χοιροτροφία παγκόσμια και στην Ελλάδα. Κατάσταση που επικρατεί, προβλήματα και τάσεις. Ταξινόμηση, προέλευση και ονοματολογία των χοίρων. 3-4η ώρα Εξωτερική μορφολογική διάπλαση των χοίρων και εκτίμησή της. Παραγωγικές ιδιότητες των χοίρων και τρόπος εκδήλωσής τους. 5-6η ώρα Αναπαραγωγική ικανότητα και Κρεοπαραγωγική ικανότητα. Εκτίμηση των παραγωγικών ιδιοτήτων χοίρων. 7-8η ώρα Φυλές των χοίρων. Γενετική βελτίωση χοίρων. Επιλογή και Μέθοδοι αναπαραγωγής. 9-10η ώρα Μέθοδοι εκτροφής των χοίρων (Εκτροφή κάπρων, συών, χοιριδίων, πάχυνση). 11-12η ώρα Συμπεριφορά, ευζωΐα και προστασία της υγείας των χοίρων στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής τους ζωής. Μεταχείριση των χοίρων κατά τη μεταφορά. 13-14η ώρα Χοιροστάσια: Γενικές αρχές κατασκευής, τύποι θαλάμων, αρχές υγιεινής. Οργάνωση και λειτουργία χοιροτροφικών μονάδων, καταγραφή και αξιολόγηση παραγωγικών δεδομένων. 15-16η ώρα Διάρθρωση και σημασία της Ορνιθοτροφίας. Η Ορνιθοτροφία παγκόσμια και στην Ελλάδα. Κατάσταση που επικρατεί, προβλήματα και τάσεις. 17-18η ώρα Ταξινόμηση, προέλευση, εξημέρωση και ονοματολογία των ορνίθων. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση. 19η ώρα Φυλές ορνίθων, Γενετική βελτίωση των ορνίθων. 20-22η ώρα Παραγωγικές ιδιότητες των ορνίθων και τρόπος εκδήλωσής τους: Αυγοπαραγωγική ικανότητα (χαρακτηριστικά, παράγοντες που την επηρεάζουν, παράμετροι εκτίμησης, ποιότητα αυγών) Αναπαραγωγική ικανότητα, Κρεοπαραγωγική ικανότητα. 23η ώρα Ορνιθώνες: Γενικές αρχές κατασκευής, τύποι θαλάμων Υγιεινή. 24-25η ώρα Μέθοδοι εκτροφής γεννητόρων και αυγοπαραγωγών ορνίθων και κρεοπαραγωγών ορνθίων (Ζωικό κεφάλαιο, Σταυλισμός, Μικροκλίμα, Απορράμφωση, Φροντίδες, Αντικατάσταση πατρογονικών). 26η ώρα Συμπεριφορά, ευζωία και προστασία της υγείας των πτηνών. Μεταχείριση των πτηνών κατά τη μεταφορά. 88 27-28η ώρα Καταγωγή, σημασία, είδη, τύποι και ονοματολογία των ιπποειδών. Οικονομική σημασία των ιπποειδών. 29-31η ώρα Εξωτερική μορφολογική διάπλαση και εκτιμητική των ιπποειδών. Χρωματισμοί και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιπποειδών. 32-33η ώρα Κυριότερες φυλές. Στοιχεία εκτροφής και περιποίησης ίππων. Στοιχεία εκπαίδευσης και χρήσης των ίππων ιππασίας. Ιπποστάσια, Υγιεινή. 34η ώρα Συμπεριφορά και ευζωία των ιπποειδών. Μεταχείριση των ιπποειδών κατά τη μεταφορά. 35-36η ώρα Προέλευση, ταξινόμηση, ονοματολογία, εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και φυλές σκύλου. 37-39η ώρα Φυλές, στοιχεία αναπαραγωγής, εκτροφής, συμπεριφοράς και ευζωίας του σκύλου. Στοιχεία εκπαίδευσης σκύλου. 40-41η ώρα Προέλευση, ταξινόμηση, ονοματολογία, εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, φυλές, στοιχεία αναπαραγωγής, εκτροφής, συμπεριφοράς, ευζωίας και στοιχεία εκπαίδευσης γάτας. 42η ώρα Προέλευση, ταξινόμηση, ονοματολογία, κύρια εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και φυλές των κουνελιών. Παραγωγικές ιδιότητες των κουνελιών και τρόπος εκδήλωσής τους: Αναπαραγωγική ικανότητα Κρεοπαραγωγική και Τριχοπαραγωγική ικανότητα. 43-44η ώρα Μέθοδοι εκτροφής, σταβλισμός, Υγιεινή, συμπεριφορά και ευζωία των κουνελιών. Προληπτική υγιεινή. Μεταχείριση των κουνελιών κατά τη μεταφορά. 45-46η ώρα Γενικές αρχές εκτροφής των πειραματόζωων.
Λέξεις Κλειδιά
εκτροφή χοίρου, εκτροφή πτηνών, εκτροφή ίππου, εκτροφή κονίκλων, εκτροφή πειραματόζωων, εκτροφή σκύλου, εκτροφή γάτας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020