ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / BANKING FINANCE
Κωδικός03ΕΕ58
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001229

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147094

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 3 (161)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να διαβάζουν τις λογιστικές καταστάσεις τραπεζών, να προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών, να γνωρίζουν για την τραπεζική εποπτεία, να υπολογίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια με βάση τους κανόνες της Βασιλείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει αναφορά στη δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος, στις λειτουργίες των τραπεζών, στους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και στην ικανότητα διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Ο ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα • Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων • Η δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων • Ποιοτικές μεταβολές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (καινοτομία-τεχνολογία) • Ανάλυση - αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων • Διαχείριση ενεργητικού παθητικού • Τραπεζική εποπτεία • Στρατηγικός σχεδιασμός – Τραπεζική στρατηγική- Εξαγορές και συγχωνεύσεις • Ειδικά Τραπεζικά Θέματα (Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Εταιρική Διακυβέρνηση)
Λέξεις Κλειδιά
χρηματοπιστωτικό σύστημα, λογιστικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικοί δείκτες, Βασιλεία, κεφαλαιακή επάρκεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη χρήση power point. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω email και κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις30
Σύνολο99
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία από την τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α.Saunders A., Cornett M., «Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων & Διαχείριση Κινδύνων», Εκδόσεις Broken Hill, 2017 Β. Casu B., Girardone c., Molyneux Ph., "Εισαγωγή στην Τραπεζική",   Εκδόσεις Τζιόλα, 2017
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
− Νούλας Αθανάσιος, Χρήμα και Τράπεζες, Εκδόσεις Ανικούλα-Αλεξικος Ο.Ε., 2015 − Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα», Εκδόσεις Σταμούλη, 2008 − Κόντος Γ., “Λογιστική Τραπεζών”, Εκδόσεις ΔιπλοΓραφία, Αθήνα, 2007 − Bessis J., ‘Risk management in Banking’, Second Edition, Wiley, 2002 − Hefferman S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley and Sons, 1996 − Rose P., “Commercial bank management”, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2002 − Saunders A., “Financial Institutions Management-A modern perspective”, McGraw Hill Editions, 2002 − Sinkey J.F., “Commercial bank financial management”, sixth edition, Pearson Education, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2019