ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / Classical Control Theory
Κωδικός0433
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000479

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 239
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-5,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147632
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γραμμική Άλγεβρα, Λογισμός IV
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα : α) είναι σε θέση να περιγράψουν την συμπεριφορά ενός συστήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, β) είναι σε θέση να προσομοιώσουν την συμπεριφορά ενός συστήματος, γ) είναι σε θέση να ελέγξουν την ευστάθεια ενός συστήματος, δ) είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές για την κατασκευή ελεγκτή κατάλληλου για την βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του συστήματος όπως η ευστάθεια, ο χρόνος απόκρισης, ο χρόνος αποκατάστασης, το ποσοστό υπερύψωσης κ.α.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, ιστορική ανασκόπηση, η βασική δομή τους, παραδείγματα. Μαθηματικές έννοιες για τη μελέτη των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ο μετασχηματισμός Laplace, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, εφαρμογές του μετασχηματισμού Laplace, διαγράμματα βαθμίδων, διαγράμματα ροής σημάτων) - Κλασική ανάλυση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο πεδίο του χρόνου (ολική χρονική απόκριση συστημάτων, χρονική απόκριση συστημάτων πρώτης και δευτέρας τάξης - συστήματα πρώτης τάξης, ειδικά θέματα συστημάτων δευτέρας τάξης) - Ευστάθεια Συστημάτων (κριτήρια ευστάθειας, αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας το κριτήριο ευστάθειας Nyquist) - Ο γεωμετρικός τόπος των ριζών - Απόκριση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας (αρμονική απόκριση συστημάτων, συσχέτιση αρμονικής και χρονικής αποκρίσεως).
Λέξεις Κλειδιά
κλασική θεωρία ελέγχου, μαθηματική θεωρία συστημάτων, ανάλυση σύνθεση και σχεδίαση συστημάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. Κατ’ οίκον εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαρδουλάκης Αντώνιος - Ιωάννης, 2011, Εισαγωγή στη Μαθηματική Θεωρία Σημάτων, Συστημάτων και Ελέγχου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Πουλιέζος Αναστάσιος, 2013, Περί Συστημάτων Ελέγχου, Βαρδουλάκης Αντώνιος - Ιωάννης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2008, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α, Εκδότης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 12η Έκδοση, Dorf Richard C.,Bishop Robert H. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Shahian B., Savant J.C. JR., Hostetter G.H., Steafani T.R. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Kuo B., Golnaraghi F. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 2016, Norman S. Nise, Εκδόσεις Φούντας.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Li Quiu and Kemin Zhou, 2010, Introduction to feedback control, Prentice Hall. Hanselman D.C. and B.C. Kuo (1995), Matlab Tools for Control System Analysis and Design. Prentice-Hall; London. Ogata K. (2002). Modern Control Engineering, 4rth Edition, Pearson Education, Prentice-Hall; London. Shahian B. and M. Hassul (1993). Control System Design Using Matlab. Prenti­ce-Hall; London. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, 2003, Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα. Γ. Π. Σύρκος, και Ι.Κ. Κούκος, 2002, Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με το MATLAB, Διαθέτης : Παπασωτηρίου. Ε. Χατζίκος, 2003, Matlab για Μηχανικούς, Εκδόσεις Τζιόλα. E. B. Magrab, S. Azarm, B. Balachandran, J. H. Duncan, K.E. Herold, G.C. Walsh, 2005, An engineerʼs guide to Matlab with applications from Mechanecal, Aerospace, Electrical and Civil Engineering, 2nd Ed., Pearson Education Inc., Prentice-Hall; London.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2020