ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ / Theoritical Informatics II
Κωδικός0432
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ραχώνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000484

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 192
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147694
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0401 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση και ικανότητα διαχείρησης βασικών εννοιών θεωρίας τυπικών γλωσσών και αυτομάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. Κατανοήσουν την λειτουργίας των αλγεβρικών γραμματικών και των αυτομάτων στοίβας μέσω της θεωρητικής τους περιγραφής σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την περιγραφή αυτή μέσα σε αποδεικτικές ασκήσεις. Επίσης, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη μαθηματική φύση των μοντέλων αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να αποδείξουν ιδιότητές τους με χρήση κλασσικών αλγεβρικών και λογικών αποδεικτικών τεχνικών. 2. Σε συνδυασμό με την προαπαιτούμενη γνώση του μαθήματος “Θεωρητική Πληροφορική Ι”, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την έννοια της ιεράρχησης των κλάσεων των γλωσσών πεπερασμένων λέξεων ως προς τη δομική τους πολυπλοκότητα. 3. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ποια είναι κάποια από τα βασικά ζητούμενα μελέτης μιας κλάσης τυπικών γλωσσών ως προς τις αλγεβρικές της ιδιότητες π.χ. ιδιότητες κλειστότητας, αλλά και ποια είναι τα βασικά ζητούμενα μελέτης των θεωρητικών μοντέλων που προσδιορίζουν τις γλώσσες της κλάσης π.χ. η διάκρισή τους σε μηχανές που αναγνωρίζουν και μηχανές που παράγουν γλώσσες, οι δυνατότητες ελαχιστοποίησης τους ως προς κάποιο μέγεθος που πρακτικά επηρεάζει την απόδοση πιθανών εφαρμογών. 4. Τέλος, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν την χρησιμότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης και μελέτης διαδικασιών και φαινομένων που συναντάμε στην Πληροφορική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πλήρης ελαχιστοποίηση πεπερασμένων αυτομάτων. Αλγεβρικές γραμματικές. Συντακτικά δένδρα. Αλγεβρικές γλώσσες. Ιδιότητες αλγεβρικών γλωσσών. Σχέση αλγεβρικών και αναγνωρίσιμων γλωσσών. Αυτόματα στοίβας.
Λέξεις Κλειδιά
Γραμματικές, Αλγεβρικές γλώσσες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1234,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1655,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Τελική Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού, H.Lewis, Χ.Παπαδημητρίου, Κριτική, 2005, Αθήνα. - Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού, M. Sipser, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2007 έδοση 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison-Wesley, 3rd edition 2007. - Juraj Hromkovic, Theoretical Computer Science, Texts in Theoretical Computer Science, EATCS Series, Springer, 2004. - Harry Lewis, Christos Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation, Prentice-Hall Inc., 2nd edition 1998. - Grzegorz Rozenberg, Arto Salomaa eds., Handbook of Formal Languages, volumes 1-3, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2020