ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) / Didactics of Mathematics II (Internship)
Κωδικός0968
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017200

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147714
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές αναμένεται ότι έχουν περάσει επιτυχώς έναν σημαντικό αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων πριν δηλώσουν το μάθημα της Διδακτικής. Επιπλέον είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα παιδαγωγικής από την παιδαγωγική ή την φιλοσοφική σχολή, όπως αυτά αναφέρονται στον εγκεκριμένο κατάλογο μαθημάτων του Τμήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. έχουν συνδέσει τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τη διδακτική πράξη. 2. είναι σε θέση να παρουσιάσουν διδακτικές ενότητες σε τάξεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3. έχουν αποκτήσει γνώση για τη φιλοσοφία και τους παιδαγωγικούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. 4. είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών 5. είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη διδασκαλία της μάθησης στην τάξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για να συνδέσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τη διδακτική πράξη. Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/ήτρια, εβδομαδιαίες επισκέψεις σε επιλεγμένα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για 20 ώρες το ακαδημαϊκό εξάμηνο) καθώς και παρουσίαση σε μαθητές μίας ή δύο διδακτικών ενοτήτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για 2 ώρες). Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες ασχολούνται με περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες αναλύουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς. Το μάθημα επικεντρώνεται στα εξής θέματα: 1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Πρακτικές αξιολόγησης της διδασκαλίας της μάθησης στην τάξη, δημιουργία τεστ και γραπτών διαγωνισμάτων. 3. Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας και ελεύθερων λογισμικών για την κατανόηση κυρίως γεωμετρικών εννοιών και επίλυσης γεωμετρικών προβλημάτων. 4. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας της Άλγεβρας. 5. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας της Γεωμετρίας, στοιχειώδεις γεωμετρικές κατασκευές, η χρήση των γεωμετρικών τόπων στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων και ορισμένα βασικά θεωρήματα της Γεωμετρίας. 6. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας του στοιχειώδους Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. Μπορούν επίσης να καλυφθούν θέματα εφαρμοσμένης Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο μέγιστος αριθμός των εγγεγραμμένων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να ξεπερνά τους 30.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι σημειώσεις του μαθήματος αναρτώνται στο e-learning. Τα θέματα της εξέτασης και οι απαντήσεις αναρτώνται δημόσια μέσα σε μία εβδομάδα μέσω του e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων581,9
Πρακτική (Τοποθέτηση)220,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Τελική Εξέταση. Η συμμετοχή στις παραδόσεις του μαθήματος είναι υποχρεωτική και τηρείται παρουσιολόγιο. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν υποχρεωτικά εργασία σχετική με θέμα που έχουν συμφωνήσει με τον διδάσκοντα για ένα επιπλέον (έως) 15% της συνολικής βαθμολογίας. Η εργασία υποβάλλεται σε κείμενο με μορφή word και με μορφή παρουσίασης σε διαφάνειες (power-point). Γίνεται λεπτομερής διόρθωση για βελτίωση και σωστή παρουσίαση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Μαμωνά Ιωάννα & Παπαδόπουλος Ιωάννης (2017) "Επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά. Η πορεία της σκέψης κατά την αναζήτηση της λύσης". Παν. Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 978-960-524-483-52. - Θωμαΐδης Ιωάννης & Πούλος Ανδρέας (2003) "Η Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας". Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-605-2. - "Διδακτική των Μαθηματικών" του Π. Σπύρου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1."Διδακτική των Μαθηματικών" του Michel Henry σε Μετάφραση και επιμέλεια του Π. Σπύρου, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2.Εισαγωγή στην Θεωρία της Διδασκαλίας του Ν. Κλαουδάτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2020