ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ / Sampling
Κωδικός0566
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000532

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 224
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147725
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι
 • 0503 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • 0505 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση βασικών εννοιών της Στατιστικής και υπολογισμού τους (Μέση τιμή, Διασπορά, Τυπική Απόκλιση, Συντελεστής Μεταβλητότητας), βασικές γνώσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων για μονοδιάστατες και πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Μπορούν να χειριστούν θεωρητικές ιδιότητες των εκτιμητών και των σχεδίων δειγματοληψίας 2) Μπορούν να σχεδιάσουν και να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Δειγματοληψίας. 3) Μπορούν να προϋπολογίσουν το μέγεθος και τη δομή του δείγματος. 4) Χειρίζονται Πίνακες Τυχαίων Αριθμών (ΠΤΑ)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: απογραφή-δειγματοληψία-πείραμα, πληθυσμός, κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία, δειγματοληπτική μονάδα, δειγματοληπτικό πλαίσιο, δείγμα, μέγεθος δείγματος, πληθυσμιακοί παράμετροι και στατιστικά, δειγματοληπτικό σχέδιο, δειγματοληψία με πιθανότητα ή όχι, εκτιμητές, σφάλματα, μεροληψία, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, συντελεστής εμπιστοσύνης, αμεροληψία-αξιοπιστία-εγκυρότητα, συντελεστής μεταβλητότητας, τυχαίοι αριθμοί, δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες, εκτιμητής Horvitz-Thompson, 2. ΑΠΛΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: με ή χωρίς επανάθεση, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, τομείς-υποπληθυσμοί, λογοεκτιμητές. 3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: αναλογική ή μη, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, κόστος-διασπορά και βέλτιστη κατανομή δείγματος, στρώματα μικρού μεγέθους, σύγκριση με α.τ.δ. 4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ: πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος (αριθμός συστάδων), μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά συστάδες. 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: κυκλική ή μη, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, μεταβλητές με γραμμική τάση ή αυτοσυσχέτιση. 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά συστάδες σε δυο και περισσότερα στάδια, το πρόβλημα των χαμένων τιμών, άλλες τεχνικές δειγματοληψίας, εφαρμογές σε επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες διασταύρωσης, δημοσκοπήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Δειγματοληψία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1083,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Τελική Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Φαρμάκης Νίκος. "Εισαγωγή στη δειγματοληψία". Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 2016. 2. Δαμιανού Χ. Χαράλαμπος. "Μεθοδολογία Δειγματοληψίας τεχνικές και εφαρμογές". Εκδόσεις "σοφία" α.ε. Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Cochran W. “Sampling Techniques”. John Wiley & Sons. USA 1977. 2. Lohr L. Sharon. “Sampling: Design and Analysis”. Brooks/Cole. Cengage Learning. Boston 2010. 3. Thompson K. S. “Sampling”. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey 2012. 4. Rao S.R.S. Poduri. “Sampling Methodologies with Applications”. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2020