ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι / Morphology I
Τίτλος στα ΙταλικάMorfologia I
Κωδικός11322
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000747

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΚατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600147976
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: να έχουν αποκτήσει καλή γνώ ση των βασικών αρχών και των εργαλείων μορφολογικής ανάλυσης να περιγράφουν και να αναλύουν τις βασικές μορφολογικές δομές της Ιταλικής, της Ιταλικής (αλλά και εν δυνάμει άλλων γλωσσών) να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται μεγάλη ποικιλία γλωσσικών δεδομένων, να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης για την δημιουργία ειδικών ασκήσεων για τη διδασκαλία της μορφολογίας της Ιταλικής ως Γ1 ή/και ως Γ2
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλείας του κλάδου της μορφολογίας ως αναπόσπαστου μέρους της γραμματικής. Τα βασικά θέματα που συζητώνται-αναλύονται στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος είναι τα εξής: Εισαγωγή στη μορφολογία. Σχέση μορφολογίας με τα άλλα επίπεδα γλωσσικής Ανάλυσης. Βασικές μονάδες και γενικές αρχές της μορφολογικής ανάλυσης. Kατηγορίες και είδη μορφημάτων, αλλόμορφα, μορφολογικές αρχές. Δομή λέξεων και μορφολογική αναπαράσταση. Μορφολογική τυπολογία. Moρφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων: κλίση, παραγωγή, σύνθεση. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: • να παρουσιάσει τις γενικές αρχές του επιστημονικού πεδίου της Μορφολογίας να παρουσιάσει τα βασικά μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιμέρους κλάδων της, να εμβαθύνει στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση της Μορφολογίας με τους άλλους κλάδους της γλωσσολογίας (Φωνολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία) • να φέρει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά διαφόρων γλωσσών και να τους/τις εξοικειώσει με την τυπολογική ιδιαιτερότητα των λέξεων διαγλωσσικά, • να προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία που απαιτούνται για τη μορφολογική περιγραφή και ανάλυση των φυσικών γλωσσών.
Λέξεις Κλειδιά
Λέξη, μόρφημα (και είδη τους), κλίση, παραγωγή, σύνθεση, τυπολογία γλωσσών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • άρθρα, κεφάλαια βιβλίων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση αρχείων powerpoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών/ προγραμμάτων. -Ανάρτηση διδακτικού υλικού στο e-learning. -Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1224,9
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση άρθρων/κεφαλαίων βιβλίων180,7
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η παρουσία στο μάθημα και η συμμετοχή στις συζητήσεις, και την επίλυση ασκήσεων στην τάξη πριμοδοτείται με το 20% του τελικού βαθμού. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρακολούθησης, προτείνεται η επίλυση ασκήσεων από τους φοιτητές και η αποστολή τους στη διδάσκουσα για την σταδιακή εμπλοκή και εμπέδωση της ύλης του μαθήματος. Γραπτές τελικές εξετάσεις Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε ασκήσεις και ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας. Για τις ασκήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Ακρίβεια 2. Ορθότητα Για τις θεωρητικές ερωτήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Σαφήνεια 2. Επιστημονική τεκμηρίωση 3. Η αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ράλλη, Α. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασικά Εγχειρίδια: Crocco Galèas, Grazia (2007). Lezioni di morfologia I. Definizione ambiti e scopi, Salonicco: University Studio Press. Crocco Galèas, Grazia (2011). Lezioni di morfologia II. Morfema e parola, Salonicco, University Studio Press. Ράλλη, Α. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Grossmann, Maria & Franz Rainer (ed.) (2004). La formazione delle parole in italiano. Berlin, Boston: Max Niemeyer Verlag. Scalise, S. (1994). Μorfologia. Bologna: Il Mulino. SCALISE, Sergio & Antonietta BISETTO (2008). La struttura delle parole. Bologna: Il Mulino. Βασική Γενική Βιβλιογραφία: Aronoff, M. (1976). Word Formation in Generative Grammar. Cambridge, Mass: MIT Press. Aronoff, M. (1994). Morphology by Itself. Cambridge, Mass: MIT Press. Aronoff, M. & Fudem, K. (2010). What is Morphology?. Second edition.Wiley-Blackwell. Bauer, L. 2003. Introducing Linguistic Morphology. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press. Bauer, L. 2004. A Glossary of Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. Booij, G. (2005). The Grammar of Words. Oxford: Oxford University Press Bybee, J. (1985). Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John Benjamins. Di Sciullo, A. M. & E. Williams. 1987. On the Definition of the Word. Cambridge, Mass: MIT Press. Haspelmath, M. & A. D. Sims. 2010. Understanding Morphology. Second edition. London: Hodder. Kiparsky, Paul. (1982). Lexical Phonology and Morphology. Seoul: Linguistics in the Morning Calm, Hanshin. Lieber, R. (1980). On the Organization of the Lexicon. Ph.D. Diss., MIT. Mohanan, K. P. (1986). The Theory of Lexical Phonology. Studies in Natural Language and Linguistic Theory. Dordrecht: D. Reidel. Ξυδόπουλος, Γ. (2003). Μετάφραση του Λεξικού Γλωσσολογικών Όρων του David Crystal. Αθήνα: Πατάκης. Ξυδόπουλος, Γ. (2008). Λεξικολογία, Αθήνα: Πατάκης. Ralli, Α. (1988). Eléments de la Morphologie du Grec Moderne: La Structure du Verbe. Ph.D. Diss., University of Montreal. Ράλλη, Α. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Scalise, S. (1994). Μorfologia. Bologna: Il Mulino. Spencer, A. (1991). Morphological Theory. Oxford: Blackwell. Spencer, A. & A. Zwicky. (1998). Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-05-2020