ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / Sociolinguistics and pragmatics
Τίτλος στα ΙταλικάSociolinguistica e pragmatica
Κωδικός11336
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000765

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 169
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΚατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600147982

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPhilosophy (new)
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 105 Α (124)
ΗμερολόγιοThursdsay 17:00 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: -θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να επεξεργάζονται βασικές κοινωνιογλωσσικές διαδικασίες, τους παράγοντες που τις προκαλούν και τις κοινωνικές συνέπειες αυτών. -θα μπορούν να επεξεργάζονται τα παραγόμενο γλωσσικό προϊόν σε συνάρτηση με τον παραγωγό του και τις συνθήκες στις οποίες αυτό παράγεται. -Θα αναλύουν τα νοήματα και τις σημασίες που παίρνουν τα εκφωνήματα ανάλογα με το χρόνο, το χώρο, την κοινωνική θέση, το ρόλο των ομιλητών, το στόχο που επιδιώκεται και τα γλωσσικά και άλλα εξωγλωσσσικά συμφραζόμενα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το πρώτο μέρος του μαθήματος πραγματεύεται βασικές αρχές, ζητήματα και έρευνες που αφορούν τη σχέση κοινωνίας και γλώσσας. Ειδικότερα, η κοινωνιογλωσσολογία επικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση της γλώσσας καθώς εξετάζει τη γλωσσική ποικιλότητα σε συνάρτηση με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά φαινόμενα. Εξετάζεται η σχέση της κοινωνιογλωσσολογίας με άλλα συναφή επιστημονικά πεδία και μελετώνται φαινόμενα γλωσσικής ποικιλίας και η σχέση τους με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι, μελετάται η γλωσσική αλλαγή και η γεωγραφική διαφοροποίηση των γλωσσών, η σχέση της γλώσσας με το έθνος, το κράτος και τις εθνικές ομάδες, οι κοινωνικές διαστάσεις της τάξης, του φύλου και της ηλικίας, οι γλωσσικές ποικιλίες που διαμορφώνονται σύμφωνα με το περικείμενο και την κοινωνική αλληλεπίδραση, φαινόμενα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και επαφή γλωσσών (διπλογλωσσία, κοινωνική διγλωσσία), κτλ. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο στην επικοινωνία μεταδίδονται περισσότερα από όσα λέγονται. Η πραγματολογία δηλ. εστιάζει στην ανάλυση του τι πραγματικά εννοούν οι άνθρωποι με τα εκφωνήματά τους παρά στο τι μπορεί να σημαίνουν οι ίδιες οι λέξεις ή οι εκφράσεις στα εκφωνήματα αυτά.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιογλωσσολογία, χαρακτηριστικά των ομιλητών, γλωσσική ποικιλία, γλωσσική επαφή, γλώσσα και κοινωνία, πραγματολογία, δείξη, συνομιλιακό υπονόημα, η αρχή της συνεργασίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση αρχείων PowerPoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών/ προγραμμάτων. -Ανάρτηση διδακτικού υλικού στην πλατφόρμα e-learning του Παν/μίου (περιβάλλον moodle). -Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online forum.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1104,4
Σεμινάρια50,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη. Εργασίες/ασκήσεις, πρόοδος (προαιρετικά). ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (η εξέταση καλύπτει όλη τη θεματολογία του μαθήματος). Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε κλειστού τύπου ασκήσεις (περί γλωσσολογικής θεωρίας αλλά και εφαρμογής γλωσσολογικής ανάλυσης) και ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας ανοικτού τύπου. Για τις ασκήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Ακρίβεια 2. Ορθότητα Για τις θεωρητικές ερωτήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η ακρίβεια και η σαφήνεια 2. Η αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-ΑΡΧΑΚΗΣ Αργύρης & Μαριάννα ΚΟΝΔΥΛΗ (2002), Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος. -ΜΠΕΛΛΑ, Σπυριδούλα(2015), Πραγματολογία. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Διδακτικές Σημειώσεις από τη διδάσκουσα. -Αρχεία PowerPoint παραδόσεων μαθήματος από τη διδάσκουσα. -Eκτενής βιβλιογραφικός κατάλογος για επιπρόσθετη μελέτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2020