ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / EMPIRICAL RESEARCH I: LINGUISTIC NEEDS ANALYSIS
Τίτλος στα ΓερμανικάEmpirische Forschung I: sprachliche Bedarfsanalyse
ΚωδικόςΑΚ0144
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 2
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011076

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 31
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600148030
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες εφαρμογής της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών ιδιαίτερα στο πεδίο της πειραματικής φωνητικής, ώστε να διεξάγουν αυτόνομη έρευνα, • θα αξιολογούν τα δεδομένα εμπειρικών ερευνών και θα αξιοποιούν τα αποτελέσματα για την επίλυση προβλημάτων στην προφορά, • θα προβαίνουν σε προβλέψεις για τις φωνητικές αποκλίσεις που πρόκειται να παρουσιάσουν έλληνες/ίδες μαθητές/τριες της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, • θα αναπτύξουν τη δεξιότητα ανάλυσης των λαθών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της φωνητικής ανάπτυξης και θα βελτιώσουν και τη δική τους προφορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα πρόκειται να παρουσιάσουμε τους βασικούς στόχους της ανάλυσης των γλωσσικών αναγκών και της σημασίας τους στην ανάπτυξη του φωνητικού συστήματος κατά την εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Θα αναφέρουμε τις βασικές αρχές της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας, καθώς επίσης και τον τρόπο συγγραφής και δομής μιας μελέτης ιδιαίτερα στον χώρο της πειραματικής φωνητικής. Θα μας απασχολήσουν μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα φωνητικής ανάπτυξης που εμφανίστηκαν στο χώρο της διαγλωσσικής φωνητικής και φωνολογίας όπως η Υπόθεση της Αντιθετικής Ανάλυσης, το Μοντέλο Εκμάθησης Λόγου και το Μοντέλο της Οντογένειας. Μέσω εργασιών των φοιτητών θα εξετάσουμε την εγκυρότητα των μοντέλων που αναφέρθηκαν, κάνοντας χρήση διαφόρων μεθόδων και εργαλείων της πειραματικής φωνητικής. Τέλος, θα προβούμε στη διάγνωση των λαθών που εμφανίζουν οι Έλληνες/ίδες μαθητές/τριές της γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην προφορά τους, έχοντας ως βάση τόσο τη θεωρία, όσο και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας.
Λέξεις Κλειδιά
Ακουστική Ανάλυση, Φωνητική, Φωνολογία, Φωνητική Ανάπτυξη, Εκμάθηση/Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδραστικός πίνακας, για την προβολή διαφανειών, ακουστικών αρχείων και βίντεο. • Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. • Χρηση Τ.Π.Ε. όπως της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Moodle σε εβδομαδιαία βάση, για διανομή – παρουσίαση διδακτικού υλικού, αποστολή εργασιών από την πλευρά των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδικές εργασίες και εξετάσεις. Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε + τρία ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετρούνιας, Ε. Β. (2002). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση: Τόμος Α΄ φωνητική και εισαγωγή στη φωνολογία: Μέρος Α΄ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (επιλεκτική) • Bongaerts, T. (1999). “Ultimate attainment in L2 pronunciation: The case of very advanced late L2 learners”, στο D. Birdsong (επιμ.), Second language acquisition and the Critical Period Hypothesis, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 133–159. Eckman, F. R. (1981a). “On predicting phonological difficulty in second language acquisition”, Studies in Second Language Acquisition 4, 18-30. Eckman, F. R. (2008). “Typological markedness and second language phonology”, στο J. G. Hansen-Edwards & M. L. Zampini (επιμ.), Phonology and second language acquisition, Philadelphia: J. Benjamins Pub, 95-115. Flege, J. E. (1987). “The production of “new” and “similar” phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification”, Journal of Phonetics 15, 47-65. Flege, J. (2009). “Give input a chance!”, στο T. Piske & Μ. Young-Scholten (επιμ.), Input Matters in SLA, Bristol – Buffalo: Multilingual Matters, 175-190. Gut, U. (2009). Non native speech: A corpus-based analysis of phonological and phonetic properties of L2 English and German, Frankfurt am Main – Oxford: Peter Lang. Lado, R. 1957. Linguistics across cultures, Ann Arbor: University of Michigan Press. Major, R. C. (2001). Foreign accent: The ontogeny and phylogeny of second language phonology, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Moyer, A. (2013). Foreign accent: the phenomenon of non-native speech. Cambridge: Cambridge University Press. Piske, T., MacKay, I.R.A. & Flege, J. E. (2001). “Factors affecting degree of foreign accent in an L2, a review”, Journals of Phonetics 29, 191-215. Suter, R. W. (1976). “Predictors of pronunciation accuracy in second language learning”, Language Learning 26, 233-253. Thompson, I. (1991). “Foreign accents revisited: The English pronunciation of Russian immigrants”, Language Learning 41, 177-204.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-12-2019