ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ACTION RESEARCH ON THE TEACHING AND LEARNING OF GFL
Τίτλος στα ΓερμανικάAktionsforschung im DaF-Unterricht
ΚωδικόςΓΔ_017
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018096

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-9
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600148039
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν κατακτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας δράσης και θα είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έρευνας δράσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημά αυτό οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία αφενός να καταρτιστούν θεωρητικά σχετικά με την έρευνα δράσης, το σκεπτικό, τη μεθοδολογία και τα οφέλη της και αφετέρου να σχεδιάσουν και, εφόσον είναι εφικτό, να πραγματοποιήσουν μια μικρής κλίμακας έρευνα δράσης. Κεντρικοί άξονες του μαθήματος είναι ερωτήματα όπως τι είναι η καλή διδασκαλία και ο/η καλός/η εκπαιδευτικός, πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως εκπαιδευτικούς και πώς μπορούμε να εξελιχθούμε.
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα δράσης, διδακτική ξένων γλωσσών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altrichter, Herbert (1998). Lehrer erforschen ihren Unterricht: eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. Altrichter, Herbert (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Bausch, K.-R., et al (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht. TUB: Francke Verlag Bortz, J. & N. Döring (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις έκφραση. Creswell, John W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Μτφρ. Νάνσυ Κουβαράκου, Επιμ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης. Αθήνα: Ίων-Έλλην. Helbig, G., L. Götze, G. Henrici, H.-J. Krumm (Hsg.) (2001) Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: Walter de Gruyter. Howard, K., Sharp, J. A. (1996). Η επιστημονική μελέτη. Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών, Αθήνα: GUTENBERG. Legutke, M., & Schart, M. (2012). DLL 1: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung: Fort-und Weiterbildung weltweit. München: Langenscheidt.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2019